Annons

Tekla 2021: Skarpa BIM-lösningar, bättre arbetsflöden och exaktare modellering

Vi ska titta på några av de viktiga förbättringarna i Tekla Structures och beräknings- och analysmjukvaran Tedds. Så här ser det ut:

TRE NYA PRENUMERATIONSALTERNATIV
SaaS och hyresalternativen inom mjukvarubranschen är en trend som får allt större genomslag. Tekla Structures 2021 introducerar tre nya prenumerationsalternativ vilka kan reducera den initiala investeringen och erbjuder flexibiliteten att kunna balansera licensbehoven med en årlig prenumeration av programvarulösningen. Med flexibla prenumerationsalternativ kan användarna välja rätt prenumeration av Tekla Structures, baserat på deras behov:
• Carbon: för att granska modeller och samarbeta med projektets intressenter
• Graphite: för att skapa byggbar, intelligent BIM och konstruktionsdokumentation
• Diamond: för konstruktion, detaljering och tillverkning med tillgång till samtlig funktionalitet

NY FUNKTIONALITET I STRUCTURES
Den senaste versionen av Tekla Structures innehåller också förbättringar, vidareutveckling och ny funktionalitet som förenklar användarupplevelsen för effektivare arbetsflöden, ökad produktivitet och enklare samarbeten över projektgrupper, vilket inkluderar:
• Förenklad ändringshantering med förbättrad kollisionskontroll och kloningsverktyg
• Bättre användarvänlighet med vägledning och lokalisering i programvaran
• Snabbare, mer exakt modellering med förbättringar av ritnings- och objekthantering och nya tillägg för ett antal moment i modelleringen, vilket inkluderar att modellera byggnadsställningar
• Utökad interoperabilitet med förbättringar för IFC och andra filformat, djupare integrationer med samarbetsplattformen Trimble Connect och vidare förbättringar mot Tekla Model Sharing

VASSARE ANALYS I TEDDS
Tekla Tedds 2021 programvara för konstruktionsberäkningar och analys erbjuder nya och förbättrade uträkningar vilket inkluderar grundplåtar, håldäck, betongfundament och avväxlingar i träregelvägg, för att möta krav från flera olika beräkningsstandarder.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title