Annons

3DEXPERIENCE World 2021: PLATTFORMEN är nyckeln i Bernards och Bassis nya SOLIDWORKS-värld. Basta!

Bernard Charles menade att varken produktutvecklare eller ingenjörer längre behöver applikationer som Dropbox, Slack, Whatsapp och andra. Skälen är flera: Säkerhetsaspekterna, att migrerar data fram och tillbaka mellan dem är irrationellt och tidsödande, o s v. Hur tar man sig runt detta? Svaret är givet – lösningen är 3DX-plattformen. Det är platsen där du i en och samma miljö sömlöst får tillgång till precis de verktyg som behövs för inte bara att designa produkternas, utan också den plattform där du kan kollaborera, samverka i produktutvecklingsarbetet.
– Det är, menade Charles, dags att sätta denna plattform i arbete.

VÄRLDSETTA PÅ 3D DESKTOP CAD,
MEN ÄNNU TRÖGT FÖR PLATTFORMEN
Globale DS SOLIDWORKS’-basen, Gian Pablo Bassi, höll med och talade kring vad som var eventets tema, ”friheten att skapa”. Vi frågade honom vad detta betyder i mer konkreta termer betyder?
– I grund och botten handlar detta om betydelsen för alla företag och för varje person att kunna förnya sig under de omständigheter som vi har sett det senaste året, säger han. Ur en teknisk synvinkel kommer vi att fokusera på omvandling från produkt till plattform. 2020 har också 3DEXPERIENCE Works haft en imponerande tillväxt, nu kan vi räkna tusentals användare och vi vill verkligen påskynda migrationen till molnplattformen.
Svaret är intressant på många vis, men att han ännu håller sig till att tala om nivåer av ”tusentals användare”, säger något om hur trögt det fortsatt tycks vara att få fart på det ”vulkanutbrott” han talat om i en tidigare PLM&ERP News-intervju.
Det är kort sagt fortfarande inte lätt att få upp SOLIDWORKS-användarna på plattformen; vilket i och för sig inriktningen på hela eventettemat är ett uittryck för.
Som CAD-lösning har SW bortåt 6 miljoner licenser ute i olika användningsformer. Men i termer av professionella användar talar vi om ca 1,2 miljoner användare. Det är mer än någon annan lösning på mainstream-marknaden och gör SOLIDWORKS till marknadens ledande 3D CAD-desktopmjukvara. Men Bassi talar i samband med 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS fortfarande i termer av ”tusentals”. Normalt betyder detta konservativa sätt att uttrycka volymen att man garanterat ännu ligger under 10 000 användare, troligen betydligt mindre ändå, typ ett par tusen.

”Friheten att skapa”, var temat för årets, numera digitala, upplaga av 3DEXPERIENCE World. Vi frågade SOLIDWORKS CEO, Gian Paolo Bassi, vad detta betyder i mer konkreta termer betyder? ”I grund och botten handlar detta om betydelsen för alla företag och för varje person att kunna förnya sig under de omständigheter som vi har sett det senaste året, säger han. Ur en teknisk synvinkel kommer vi att fokusera på omvandling från produkt till plattform.”

VILKA ÄR NYCKLARNA NÄR MAN
GÅR ÖVER TILL PLATTFORMEN?
Rätt eller fel, så är det ännu ett magert resultat av de decennielånga ansträngningar och resursallokeringar som Bernard och Bassi lagt på att bygga upp Plattformen. Om man talar med erfarna bedömare utan anknytningar till DS SOLIDWORKS så är bilden lite varierande när det gäller bedömningarna av värdet att gå upp i molnet och på 3DX-plattformen. Men bloggaren Oleg Shilovitsky är positiv till möjligheterna – så här skriver han:
”När jag såg och lyssnade till Bernard Charles och Gian Paolo Bassi och deras tal om fördelarna med plattformen och olika xApps, tänkte jag på vad som är nyckelelementet i processen att placera 3DX-plattformen och använda denna som grund för arbetet i företaget. Här är vad jag kan se: plattformen betyder den stora ”dataöverföringen” av alla filer och mappar till molnutrymmet.”
Normalt sett är, menar han, detta en stor utmaning, men DS produktutvecklare har nu gjort det hela överraskande enkelt:
”Videon i slutet av sessionen gav en uppfattning om detta; en praktikant laddar upp en hel uppsättning CAD-mappar till 3DX-plattformen och säkerställer deras plats och bevarar den från CAD-banditer.”
Två klick och alla Solidworks-filer finns sparade på säkra ställen i 3DX-plattformen. Inte alls illa är budskapet från Shilovitsky.
Han menar vidare att denna enkelhet i migreringen och den rika applikationsfloran på plattformen ger skiftet ordentligt med power för genomförandet.
”Liksom att man, när data väl är plats, också har sömlös åtkomst till många 3DX-plattformsapplikationer,” tillägger han.

ATT ANVÄNDA 3DEXPERIENCE EFFEKTIVT
KRÄVER NYA TÄNKESÄTT
Men samtidigt ska man vara medveten om att hela upplägget med PLATTFORMEN och kräver att man tänker om kring hur man arbetar med all information.
”Tidigare var CAD-filer ’kuvertet’ för att behålla data som tillhör specifik leverantörsprogramvara. CAD-filer var proprietära och med denna strategi, där data inte var lätt överförbar, blev CAD-hanteringen relativt säker.”
Men sakernas tillstånd har förändrats under de senaste 10-15 åren. Numera är det lättare att överföra data mellan olika system. Och att flytta CAD-filer till molnlagring är en intressant vändning som indikerar på en ny allmän utveckling på området:
Vi går över till en era av plattformskonkurrens och det första steget i racet är att kunna hitta och använda filer, möjliga att utnyttja oavsett vilket format de är skapade i. Den som kommer först här först kommer att ha en fördel som liknar fördelen med ett specifikt CAD-filformat.

KONKURRENSEN I PLATTFORMSRACET HÅRDNAR
Hur det nu är med den saken, så är vi inte där ännu. Men klart är i alla fall att PLATTFORMS-racet har tagit ordentlig fart bara det senaste året. Minns t ex PTC’s hårda satsningar på saken – med inriktningen tydligt mot mainstreammarknaden och molnet när det gäller deras nya Atlas plattform. PTC-basen har öppnat plånboken på vid gavel och på kort tid förvärvat både en mainstream molnbaserad CAD-lösning, Onshape, och en PLM-plattform som ska användas relaterat till detta, Arena PLM.
Särskilt intressant här är att Onshape, som man inte behöver ladda ner till datorn utan kan använda direkt i browsern, är att mannen bakom denna lösning är ingen mindre än SOLIDWORKS-skaparen, Jon Hirschtick.
Men det finns mera i plattformsväg: Autodesk Forge och Fusion360 är en annan synlig spelare som tillhandahåller design- och tillverkningsplattformar med ett stort antal applikationer.
Dessutom har Siemens gått i samma spår med nya X-serien – framför allt byggd på PLM-sviten Teamcenter X. Här finns också en rad applikationer kopplade till molnet med det mesta av mjukvaror som finns i Siemens Xcelerator-portfölj. En spännande koppling här är dessutom att Siemens äger Parasolid-kärnan, som är den bärande i SOLIDWORKS (som alltså licensieraat in den till sin lösning).
Vart det hela leder återstår att se, men en sak kan vi vara ense om: PLATTFORMs-tänkandet är någon slags minsta gemensamma nämnare. Så oavsett hur tröga DS SOLIDWORKS-användarna är i sin vilja att stiga på 3DEXPERIENCE-molnet, så tycks vägen dit vara liktydigt med vägen in i framtiden. Ända jobsposten är väl egentligen frågan om Dassault SW kan skapa tillräcklig attraktionskraft och kostnadsnivå för att möjliggöra en snabb migrering.

FAKTORER SOM ÄR BRA ATT HA MED SIG I PLATTFORMSVALET
Detta givet: vilka faktorer blir avgörande för framgång i kampen om plattformstronen? Oleg Shilovitsky har funderat kring de här sakeerna också. Hans vyer är intet orginella, utan följer väl det spår som framför allt Jim Heppelmann, PTC-chefen, lagt ut:
”På 2020-talet går affärsmodellen över till prenumeration och stationära appar blir SaaS-verktyg,” skriver bloggaren och listar i samma veva några saker han menar är viktiga att ha med sig innan man bestämmer vilken väg man vill anträda:
• Lagringskostnad
Dagens användare samlar in terabyte av data i sitt arbete. Alla dessa filer (inte bara CAD-filer) kommer så småningom att flyttas till PLATTFORMARNA. Detta för att alla ska fungera sömlöst. Frågan om lagringskostnader kommer kort sagt att bli en mycket viktig faktor som differentierar mjukvaruutvecklarna och aktörerna. Dassault SW talar inte gärna om dessa lagringskostnader, men två poänger är att det inte kommer att bli gratis, samtidigt som det blir en viktig beslutsfaktor.
• Öppenhet
Hur ska de multipla appar och lösningarna på plattformen kunna använda alla som lagras på denna? Hur hämtar man data från plattformen och hur använder man dem i andra applikationer. ”Tillåter 3DX Drive åtkomst till data från andra applikationer? Vem som ska kontrollera det och hur mycket det kommer att kosta,” undrar Shilovitsky.
• APIer och anslutningar
Hänger ihop med öppenhetsdiskussionen, men gäller för en mängd olika applikationer som är skrivna eller kommer att skrivas och måste innebära att man kan komma åt designdata. ”Hur kommer dessa appar att få tillgång till data? Kommer REST API att finnas tillgängligt? Hur nuvarande appar kommer att migreras?”
• Ekonomin
I dagsläget en fråpga med ett allmänt sett oklart svar när CAD- och PLM-leverantörer som tidigare sålde programvaran till tjänsteverksamhet går över till att köra molndatacenter med applikationer och stödja dem över tiden. Vad betyder det? ”För mig står det klart att kostnaden kommer att betyda mest när du kör tjänsten. Tidigare installerades applikationer i kunddatacenter och de kostade där i princip noll att använda. Inte så längre. Kostnaden för infrastruktur kommer att bli ett av de mest konkurrensavgörande elementen. Multi-tenancy och modern datahantering kommer att börja spela nyckelrollen för att göra plattformar konkurrenskraftiga.”

PANDEMIEFFEKTERNA HAR UNDERBLÅST
ÖVERGÅNGEN TILL PLATTFORMEN

Gian Paolo Bassi, SW-chefen, hans medarbetare inom olika programvaruavsnitt och ett antal användare talade förstås under årets event om alla verktyg som som nu introducerats för att underlätta denna migration. Inte minst viktigt var att man fått upp många kunder på den virtuella scenen som förklarade vad transformationen till PLATTFORMEN har betytt för dem.

Detta sagt står det klart att händelserna under det senaste året, med alla sina pandemieffekter, har gjort det uppenbart och brådskande för företag och människor att förbättra sin motståndskraft och smidighet genom att börja använda integrerade plattformar och befria sig från begränsningarna i slutna nätverk och spridda datakällor. Detta är framgångskritiskt, inte minst i skenet av distansarbetet som tagit fart på många ställen.
På sista raden har försäljningen under 2020 påverkats, har SW-chefen sett några Corona-effekter?
– Allmänt gäller att corona naturligtvis påverkat alla företag. Har detta slagit mot försäljningen sett till de hittills redovisade kvartalen? Naturligtvis, men under tredje kvartalet 2020 har vi sett en stark återhämtning och en återgång till tillväxt och det är ett bra tecken för framtiden.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title