Annons

Allt snabbare migrering av affärssystemen till molnet för svenska företag, visar ny undersökning

På många svenska företag har äldre applikationer och affärssystem byggts upp över decennier. De processer de möjliggör är resultatet av stora investeringar, men utbyggnaden har samtidigt slutat med en ofta alltför komplex IT-miljö som står i vägen för den utveckling som behövs för att säkra företagens framtid.

ERP-investerarens dilemma
I undersökningen ”The ERP Innovator’s Dilemma”, utförd av Coleman Parkes på uppdrag av Boomi, har totalt 825 företag i EMEA tillfrågats, inklusive 200 nordiska (varav 50 svenska), om hur de hanterar moderniseringen av sina affärssystem. Undersökningens titel hänvisar till den främsta utmaning som dagens IT-chefer står inför, och som den hyllade Harvard Business School-professorn Clayton M. Christensen kallade ”innovatörens dilemma”; ett företags val mellan att optimera verksamheten för att tillgodose befintliga kunders behov eller investera i att skapa innovativa lösningar som framtidssäkrar verksamheten. Clayton M. Christensen skriver i sin bok från 1997 ”The Innovator’s Dilemma”:

– Bra företag börjar ofta sin väg mot konkurs genom att investera aggressivt i de produkter och tjänster som deras mest lönsamma kunder efterfrågar.

Fokus på hållbar långsiktig strategi
Christensens kommentar belyser risken för de företag som bara försöker hantera sina nuvarande IT-system och följer kundernas önskemål istället för att fokusera på en hållbar strategi framåt. Därför är dagens IT-chefers dilemma huruvida man ska investera i molnbaserade affärssystem för att få den hastighet och smidighet som krävs för innovation, eller om man ska vänta och riskera att hamna efter konkurrenterna som är snabbare med att modernisera sin IT. Svenska företag verkar dock ha förstått detta dilemma och insett vikten av modernisering. Att upprätthålla gamla tungrodda IT-system är nämligen en kostsamt, men undersökningen visar att en allt mindre del av IT-budgeten läggs på att drifta de befintliga IT-systemen. Från att den del som gick till drift ofta var mellan 70 och 80 procent av IT-budgeten, uppger svenska företag att de i snitt bara lägger 35 procent av IT-budgeten på att drifta IT-systemen. Istället läggs en större del av budgeten på annat, framför allt IT-modernisering (33 procent av budgeten) och innovation (32 procent).

Svenska företag migrerar till molnet i snabbare takt
Undersökningen visar också att majoriteten av företagen i EMEA, 68 procent, fokuserar på att flytta sina affärssystem till molnet och, 53 procent, på att modernisera gamla ERP-applikationer för att de uppdaterade applikationerna ska möjliggöra tillväxt, istället för att endast utgöra en driftskostnad. I Sverige är samma trend ännu tydligare. 76 procent av respondenterna uppger att de fokuserar på att flytta sina affärssystem till molnet och 61 procent på att modernisera applikationerna för att driva tillväxt.

Claes Huber, Boomi.

Företagen i samtliga länder har förändrat sitt sätt att se på sina affärssystem: från att vara rädda för att det är för komplicerat att uppdatera systemen till att ta sig an en storskalig molnmigrering.
– IT-chefer kan känna sig stolta över hur tydligt de har agerat för att driva på innovation samtidigt som de sänkt kostnaderna för teknik som kan vara flera decennier gammal, säger Claes Huber, säljansvarig för Sverige på Boomi. Det är också uppmuntrande att se hur rapporten visar på ökade investeringar i modernisering av applikationer och affärsutveckling som drivs på av digital innovation.

Kundnöjdhet, automatisering
och integration viktigast för svenskarna
52 procent av samtliga respondenter i undersökningen anser att det viktigaste med att modernisera verksamhetens affärssystem är för att kunna uppnå bästa möjliga kundupplevelse och kundnöjdhet. I Sverige prioriteras kundnöjdhet snäppet högre än i resten av EMEA. 54 procent av de svenska respondenterna uppger detta. På andra plats gällande det viktigaste med moderniseringen av affärssystemen är i Sverige, med 50 procent av svaren, automatisering av arbetsflöden för ökad effektivitet. Den tredje prioriteringen för svenska företag (48 procent) är integration av befintliga applikationer för att upprätthålla kontinuiteten i verksamheten.

Brist på integrationsteknik
främsta huvudvärken – framför allt i Sverige
När man ser på vilken som är den främsta utmaningen när det gäller modernisering av befintliga applikationer och affärssystem, uppger 51 procent av EMEA-respondenterna att den främsta utmaningen är brist på rätt teknik för integration där all data kan plockas in oavsett typ av enhet. Denna utmaning är ännu större i Sverige. Hela 62 procent av de svenska respondenterna svarat att denna integrationsproblematik är den största utmaningen. Den näst största utmaningen bland svenska företag är automatisering av arbetsflöden och processer över ett flertal applikationer (40 procent) och på delad tredjeplats (38 procent) att det är en utmaning att hantera flera integrations- och datasynkroniseringstekniker, samt att det är svårt att finna integrationslösningar som kan hantera en komplex hybridmiljö.

Var fjärde svenskt företag driftar
allt on-premises – men 2021 är vi alla i molnet
Att molnmigrering är något positivt är de flesta företag rörande överens om. Respondenterna förutser att moderniseringen kommer resultera i ökad effektivitet och att majoriteten av ERP-implementationerna kommer att skötas internt med en tredjepartsleverantör som sköter underhållet. Att inte hantera underhållet på egen hand kommer att frigöra såväl tid som budget för IT-avdelningarna, som istället kan läggas på innovation.

Och detta kommer att gå snabbt. Hela 56 procent av EMEA-respondenterna, och 58 procent av de svenska respondenterna, förväntar sig att deras affärssystem kommer att ligga till 100 procent i molnet redan under 2021, och att 0 procent av de nya affärssystemen kommer ligga endast on-premises. Detta är en stark kontrast till dagen situation, då nästan var fjärde svenskt företag i undersökningen (24 procent) svarar att de idag har sina affärssystem endast on-premises.

– Företag har förstått att molnbaserade applikationer ger dem möjligheten att flytta sina investeringar mot mer strategiska tillväxtinitiativ, oavsett om de använder sig av ERP, CRM eller iPaaS, förklarar Claes Huber. Moderniseringen av affärssystem kräver moderniserad integration och vi på Boomi är glada över att vara branschledande inom detta område genom att leverera dessa tjänster på en plattform som är utvecklad för 2020-talet.

Om undersökningen
Denna oberoende undersökning utfördes under hösten 2019 av undersökningsföretaget Coleman Parkes på uppdrag av Boomi. Undersökningens respondenter var 825 IT-arkitekter inom 12 olika branscher i 12 regioner inom EMEA. 200 av respondenterna kom från nordiska företag, varav 50 svenska.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title