Annons

ANALYTIKERRAPPORT från RADAR: 27 procent av IT-outsourcingmarknaden för tillverkande industri ska omförhandlas 2021

Analytikern Radar Ecosystem Specialist har sammanställt en intressant rapport kring utmaningar som outsouring-marknaden står inför. Bland annat visar rapporten, ”Outsourcing 2021”, att en betydande andel av det sammantagna värdet, 27 procent, ska omförhandlas eller konkurrensutsättas under 2021.
Enligt Radars outsourcingdatabas är det inom tillverkande industri där partnerskap med störst värde som ska omförhandlas.

Outsourcing av IT-verksamhet ökar under 2021, mer i volym än i omfattning. Värdetillväxten begränsas till 0,6 procent och omsättningen bedöms bli cirka 27, 5 miljarder kronor under 2021. Efter en relativt stabil period kommer nu 117 avtal med årliga kontraktsvärden över 5 MSEK att konkurrensutsättas under året.
Rörelsen från en global supply chain till en lokal fortsätter, till del beroende på osäkerheten kring ökad legal inblandning, samtidigt som molntjänsters andel inom ramen för IT-outsourcing ökar. Detta sammantaget med den kraftiga tillväxten av leveranskapacitet hos lokalt baserade datacenter kommer resultera i en snabb förändring av konkurrensvillkor och leverantörslandskap.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title