Annons

Corona-anstormning stängde ner Microsofts Team-app och elfel störde Stokabs nät

Inom IT-branschen är viljan bland marknadens aktörer stor när det gäller att hjälpa till och stötta med vad man kan i det besvärliga läge som uppstått i Coronas kölvatten. Klart är också att digitaliseringsverktyg av olika slag kan spela en viktig roll när det gäller att få igång vettiga processer inom ramen för distans- eller hemarbete. Krisen har tveklöst satt fingret på värdet av att utveckla mekanismer för detta.
Och företag med verktyg har också agerat. Exempelvis har Microsoft öppnat upp Teams-appen (en lösning i Office 365-portföljen) för att underlätta arbete hemifrån.
Men det var fler som hade driftsstörningar, typiskt nog just under tisdagsmorgonen direkt på beskeden att studenterna skulle börja sköta studier hemmifrån eller på distans, samtidigt som den allmänna rekommendationen varit att alla i möjligaste mån ska göra det. Flera internetoperatörer hade nämligen driftsstörningar, t ex Bahnhof, IP-Only och Open Infra.

Detta är nu inte helt problemfritt. Den anstormning som kommit i spåren av Covid-19 har skapat stora påfrestningar på driften av systemet. Så sent som igår gick detta chatt- och kommunikationsverktyg ner i hela Europa i mer än två timmar. Avbrottet började när tusentals personer började logga in i tjänsten och försöka arbeta på distans. Microsoft Teams-användare hade problem med att logga in på tjänsten och skicka meddelanden, och det tog bortåt två timmar innan Microsoft fick kontroll över och kunde korrigera de europeiska problemen.

En utmärkt tjänst för distansarbete
Programvarugiganten utfärdade inledningsvis ett uttalande där det konstaterades att man, ”hade löst en fråga som kan ha påverkat en del kunder i Europa”. Men på vissa ställen kvarstod inloggningsproblem på tjänsten. Bolaget konstaterar dock att man kontinuerligt har ögonen på Teams prestanda.
”Vi har vidtagit åtgärder för att ta itu med ett problem som en del av våra kunder kan ha upplevt. Våra ingenjörsteam fortsätter att aktivt övervaka prestanda och användningstrender,” säger en talesman från Microsoft.

Tidpunkten för den här typen av problem är förstås inte än idealisk, när som nu, många företag uppmuntrar anställda att arbeta på distans och samarbeta via tjänster som Microsoft Teams. Men det hindrar inte att det är en alldeles utmärkt lösning fölr distansarbete, när den fungerar som den ska.

I Teams ingår funktioner för
• Videosamtal
Håll alla i gruppen informerade med hjälp av kostnadsfria, inbyggda ljud- och videosamtal för grupp eller enskild.
• Chatt och sökning
Kommunicera med din grupp och uppdateraing genom kostnadsfria chatt och sökfunktioner.
• Fillagring enkilt och för gruppen
Man kan få 10 GB fillagring för gruppen och 2 GB fillagring per person.
• Samarbeta i realtid via Office
Arbeta tillsammans i de Office-appar för webben du föredrar, däribland Word, Excel, PowerPoint och OneNote.

Flera leverantörer hade driftstörningar
Men det var fler som hade driftsstörningar, typiskt nog just under tisdagsmorgonen direkt på beskeden att studenterna skulle börja sköta studier hemmifrån eller på distans, samtidigt som den allmänna rekommendationen varit att alla i möjligaste mån ska göra det. Flera internetoperatörer hade nämligen driftsstörningar, t ex Bahnhof, IP-Only och Open Infra. Av vad som framkommit var det Stockholms stads infrastrukturbolag Stokab som hade elbekymmer med sitt nät, vilket fick följdverkningar för ovan nämnda leverantörer.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title