Annons

AR/VR: Högskolan Väst och SJ utvecklar kunskap kring virtual reality som utbildningsverktyg

Haj-Bolouri konstaterar vidare att det inom forskningen inte råder konsensus kring hur man bäst designar miljöer i VR för lärande.
– Det är bl a detta vi vill studera närmare. Bland annat är det viktigt att utvärdera de insatser som görs i de sammanhang som de genomförs, för att kunna utveckla designkunskapen.

ÖKAT LIVSLÅNGT LÄRANDE
Projektet kommer att bland annat att studera hur SJ designar och genomför sina utbildningsinsatser med VR, vilka pedagogiska utmaningar de upplever, vilka för- och nackdelar de upplever med nuvarande utformning och hur relationen mellan kunskapsmål, prestation och teknikanvändning ser ut.
Projektet inleds med att utvärdera två befintliga moment som idag genomförs med hjälp av VR-teknik. Det gäller fortbildning av personal för brand och säkerhet ombord på tåg samt fortbildning av personal ombord på X2000-tågen.
– Målet är att projektet kan bidra till att utveckla kvaliteten på VR-pedagogiken och på så sätt bidra till ett ökat livslångt lärande för personalen på SJ. Metoden är naturligtvis överförbar på andra verksamheter, så förhoppningen är att vi på sikt bidrar till att fler arbetsplatser kan använda sig av kunskapen för utbildning i VR, avslutar Amir Haj-Bolouri.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title