Annons

Aras PLMs Mark Reisig om faror, fällor och möjligheter i PLM-landskapet 2020

Så här citeras han i en krönika på sajten Manufacturing Tomorrow: ”Tillverkare som framgångsrikt kan lansera nya kundupplevelser före sina konkurrenter kommer att kunna upprätthålla marknadsledarskap, avvärja nya marknadsaktörer och få ett välförtjänt spinn runt sina produkter.
Vidare: De senaste produktinnovationerna handlar om kunden, om sånt som autonoma fordon, moln- och mobilbaserade funktioner, uppgraderingar, nya material, AI-driven tillverkning, sensorer, kommunikation med hög bandbredd, produkter som kommunicerar med varandra leverantörer och industrier med mera.
De som är villiga att ta itu med luckorna i processer och teknik, samtidigt som de dubblerar ansträngningarna i nedmonteringen av silor, kommer att vara de som går segrande ur produktkomplexitetsstriden. Även om vi projicerar en hel del volatilitet och en trolig global ekonomisk avmattning kommer företag att fortsätta investera i plattformar för produktlivscykelhantering (PLM) för att hålla sig före konkurrensen.”

Så, hur ser det då ut för tillverkningsindustrin och vad kan vi förvänta oss att se under 2020? Här är Mark Riesigs fem ”förutsägelser”:

Mark Reisig, Aras PLM.

Förutsägelse nr 1: Digitala transformationsfel förvärras
De digitala transformationsinsatserna kommer att fortsätta att kämpa med minst 60 procent av satsningarna som misslyckas under det nya året. De allra flesta kommer att gå bra sett budgetinvesteringar i teknikdrivna processer, men det är inte samma sak som att tekniken och implemmenteringarna kommer att lyckas. Varför? ”Många etablerade tillverkare i tunga industrier underskattar sina tekniska skulder,” skriver Mark Reisig och fortsätter: ”budgeten som tilldelats äldre system och teknikpaketeringar,” är en sådan typ av ”skuld”. Det finns en rad organisationer som inte inser och förstår vad som krävs för att förenkla deras produktekosystem.
”För att övervinna dessa utmaningar krävs för tillverkare möjligheten att anpassa sig. De behöver ledarskap, en anpassningsbar organisation och en elastisk modern teknikplattformarkitektur.” Vilket torde vara liktydigt med den arkitektur som Aras erbjuder via sin Innovator-mjukvara. Bolaget projicerar i detta på smidigare organisationer, som utnyttjar denna typ av öppen plattformsteknologi på rätt sätt. ”De kommer att använda data och samarbete för att marknadsföra och ’störa’ flera väletablerade marknadsledare – vanligtvis större tillverkare som kommer att fastna i första växeln, oförmögna att förändras.
Vi är inte ensamma i denna vår projektion. Analytikern Gartner pekar på att digitala transformationsinitiativ under 2020 kommer att ta stora traditionella företag dubbelt så långt som väntat på digitaliseringsresan, men det kommer också att kosta dubbelt så mycket som väntat.”

Förutsägelse nr 2:
Cybersäkerhetsbrott leder till IP-stöld och märkesskada
2020 kommer att leda till en flod av säkerhetsöverträdelser och cyberstöld, vilket kommer att kosta företag mellan sju och tio miljarder dollar, utöver den oåterkalleliga skada som åsamkas deras varumärken. Vissa av brotten kommer att begås av ”hacktivister” (någon som använder hackning för att åstadkomma politisk och social förändring) som främjar sin agenda, medan andra attacker kommer att vara statligt sponsrade ansträngningar att påverka andra regeringar, särskilt i val.
”Sofistikerade hackare kommer att utnyttja 5G, IoT-sensorer, AI och kvantberäkning för att skifta fokus från enkla ”ransomwares” för att nu ta kontroll över autonoma produkter och engagera sig i IP-stöld. Flera företag kommer att uppleva den typ av skada som Equifax har skapat. När företag fortsätter att accelerera i att utveckla och tillverka smarta, uppkopplade produkter, som använder dynamiskt förändrade leveranskedjor med ett stort antal system, kommer de sannolikt att vara föremål för denna typ av attacker.

Lösningen? För att möta dessa utmaningar finns det en mängd bra metoder, som ingår i system för detektering av intrång, uppgradering av all programvara, hantering av alla säkerhetsuppdateringar och som lägger till flera lager brandväggar per applikation.

Förutsägelse nr 3: Större produktfel resulterar i märkesskada
Boeing 737 Max-situationen och andra produktfel har egentligen inte handlat om isolerade incidenter, hävdar Reisig vidare. ”Det kommer att bli fler misslyckanden som leder till dödsfall, böter och allvarliga skador på varumärken. Det växande antalet komplexa, tvärvetenskapliga produkter, som använder mer inbäddad programvara och fler elektroniska system utan att behandla hela produkten som en sammanhängande produkt, är ett recept för katastrof. Att hantera hårdvara och programvara separat – i kombination med avreglering – kommer att sluta dåligt. Krav, inbäddad mjukvara, elektronisk, elektrisk, mekanisk, simulering, riskbedömning, verifiering och valideringstesthantering måste hanteras smidigt över hela livscykeln med större övervakning.”

Förutsägelse nr 4: Digitala tvillingar börjar dyka upp
PLMs verkliga värde är att ansluta hela produktlivscykeln, noterar Aras produktmarknadschef i den fjärde och sista av sina förutsägelser.
”Detta innebär att man kopplar ihop nedströmsverksamhet, till exempel fälttjänster, med teknik. Med industriella plattformstjänster, som stöder många stora tillverkare, är de beredda att koppla nedströmsprocesser med teknik och realisera konfigurerade digitala tvillingar för var och en av sina tillgångar på fältet. Vi förutspår att några stora Fortune 100-företag kommer att investera kraftigt i digitala tvilling-initiativ för att hantera sina aktiva tillgångar, men ännu viktigare: för att få värde genom att driva nya kapaciteter, uppgraderingar, effektivitet och värde.”

Förutsägelse nr 5 PLM expanderar
Komplexa produkter ger också komplexa kringmiljöer. ”När produkterna utvidgas till att omfatta mer integrerade system, högre grad av personalisering och fler förändringar i tjänstekapaciteten tvingas OEMer (Original Equipment Manufacturers, ”storföretag”) överväga fler partnerskap, vilket vi redan har börjat se inom bilindustrin. Men samordningen av flera discipliner, det växande behovet av simulering, dynamiskt förändrade försörjningskedjor och behovet av att hantera tillgångar som körs gör att PLMs universum expanderar.”
Detta kommer att bli en utmanande tid för tillverkarna, eftersom året och åren framöver kommer att vara fulla av förändringar. ”De som accepterar en ny verklighet och som är villiga att förutse nästa fas av ekonomin kommer ut på toppen.
Nu är det inte dags att dra tillbaka investeringar i människor, produkter och teknik. Vinnarna kommer att vara de tillverkare som fortsätter att anpassa och skapa komplexa produkter av hög kvalitet som kostnadseffektivt möter kundernas efterfrågan, samtidigt som de skapar innovationer som gör att de kan göra mer med mindre.
Företag måste vara innovativa, eller de kommer att störas av de som gör det.”

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title