Annons

AUTOMOTIVE: ABB lanserar snabbspårsmetod för BATTERI-tillverkning – ”har enorm potential,” säger Staffan Södergård

I en tid då stora biltillverkare avsätter mer än 500 miljarder dollar för produktion av elbilar, och då många planerar att enbart erbjuda elbilar från 2035, har efterfrågan på litiumjonbatterier ökat enormt. Men många batteritillverkare kämpar med att hålla jämna steg samtidigt som deras produktion ska vara lönsam, effektiv och säker, utan att kvaliteten blir lidande. Detta är bakgrunden till ABBs nya snabbspårsmetod på batteriområdet.

En enda sammanhållen och flexibel lösning
Det handlar i grunden om en modulärt uppbvggd och repeterbar metod med en unik kombination av elektrifiering, instrumentering, styrning och digital (EICD) teknik, ABB Ability Adaptive Execution. 
En poäng är att den innebär att genomförande och kontinuerlig driftsupport förenas i en enda lösning till ett flexibelt erbjudande som gör det möjligt för nyprojekterade anläggningar att nå marknaden på kortast tänkbara tid.  
Metoden betonar värdet med tidigt samarbete genom ABBs Adaptive Execution för att optimera anläggningens utformning och prestanda genom att minska ändringar i nya anläggningsprojekt. Metoden går ut på att komprimera tillverkningsscheman, minska uppstartstid och ge CAPEX- och OPEX-besparingar.

Den nya metoden betonar värdet med tidigt samarbete för att optimera en ny anläggnings utformning och prestanda genom att minska ändringar i nya anläggningsprojektet.

Sömlös integration
Till skillnad mot traditionella ansatser, som kan omfatta många olika leverantörer och gränssnitt, integration på plats och komplex installation, integrerar ABB EICD-tekniken sömlöst med centraliserad samverkan och strömlinjeformade processer för att optimera verksamheten. Standardisering från konceptstadiet hela vägen till slutprodukten ger den flexibilitet som krävs för att minska komplexa gränssnitt och möjliggöra en fullt optimerad metod för batteritillverkning.
Efterfrågan har ökat till följd av konsumenttrenderna, bland annat spridningen av smarta telefoner och andra mobila enheter, distribuerad energilagring och biltillverkarnas svar på det ökande anammandet av hybrid- och elfordon. Under senare tid har myndighetsinitiativ, som satsningar inom EU och USA på att hålla batteritillverkningen på lokal nivå, lagt ytterligare bördor på tillverkarna som redan tidigare stod inför utmaningar med att hantera kostnader och garantera säkerhet och miljöansvar.

Samarbete med Northvolt
Som noterades i ingressen arbetar ABB redan tillsammans med Northvolt, en av Europas ledande batteritillverkare, för att utveckla en hållbar tillverkningsbas som motsvarar behoven i en elektrifierad värld och eliminerar världens beroende av fossila bränslen. Northvolt Ett – en av Europas största gigafabriker – kommer att få en produktionskapacitet på 60 gigawattimmar (GWh), vilket skulle kunna räcka för batterier till ungefär en miljon elfordon varje år.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title