PLATTFORMEN SKA BLI KLAR REDAN I ÅR. Den satsning Microsoft och Robert Bosch nu gör verkar vara tung. Man planerar att den ska stå klar redan i år. Till bakgrunden för denna gemensamma satsning hör att mjukvara kommer spela en allt större roll för framtida fordonsgenerationer med trender som eldrivna fordon och automatiserad körning. Utan mjukvara kommer moderna mobila tjänster vara omöjliga. Detta skapar i sin tur ett behov av frekventa uppgraderingar och uppdateringar av mjukvaran.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

19 + sju =