Annons

AUTOMOTIVE: Bosch och Microsoft skapar gemensam mjukvaruplattform för fordonsindustrin

Tanken med den nya plattformen låter inte överraskande. Vi har hört det förut. Man menar att den kommer att, ”driva innovation och minska utvecklingskostnaderna för fordonsprogramvara inom och mellan företag.”
Rätt eller fel så hävdar bolagen i alla fall att plattformen för förare innebär snabbare tillgång till nya funktioner och digitala tjänster. Absolut ingen omöjlighet då givet bolagens styrkor och kapabiliteter. Med de kompetenser man har kan Bosch och Microsoft ställa upp en kombination av expertis inom sina respektive fält.
Frågan är bara hur djup satsningen är. I dagsläget säger man att, ”ambitionen är att göra den nya programvaruplattformen tillgänglig för första fordonsprototyper i slutet av 2021.” Snabba ryck, alltså.

Företagen planerar att använda GitHubs fullt integrerade företagsplattform och att öppna upp viktiga delar av den nya programvaruplattformen på GitHub.com.

MJUKVARA BLIR EN DIFFERENTIATOR
Klart är hur som helst att mjukvara kommer att vara helt avgörande för de kapabiliteter man kan förse fordon och den inramande miljön med. Det är inte utan goda skäl många idag beskriver fordon, bilar, som rullande datorer på fyra hjul.
– Med mjukvara som snabbt blir en viktig skillnad i bilindustrin är vår ambition att hjälpa företag att påskynda leveransen av unika mobilitetstjänster över personbilar och kommersiella flottor i stor skala, säger Scott Guthrie, VP för”Cloud + AI”, på Microsoft. Han fortsätter:
– Vårt samarbete med Bosch samlar expertisen hos en av världens ledande billeverantörer med kraften från Microsofts moln, AI och GitHub.”

FRAMTIDEN FÖR FORDON UTVECKLAS TILLSAMMANS
Till bakgrunden för denna gemensamma satsning hör att mjukvara kommer spela en allt större roll för framtida fordonsgenerationer med trender som eldrivna fordon och automatiserad körning. Utan mjukvara kommer moderna mobila tjänster vara omöjliga. Detta skapar i sin tur ett behov av frekventa uppgraderingar och uppdateringar av mjukvaran. Komplexiteten ökar dock i takt med säkerhetskraven för trådlösa uppdateringar, det i kombination med antalet olika modeller och serier gör det hela ännu mer utmanande.
Här menar man nu från Boschs sida att samarbetet kommer att kunna dra nytta av Bosch djupa förståelse av elektrisk infrastruktur, kontrollenheter och fordonsdatorer. Bosch kommer även bidra med sin expertis inom mjukvara och utvecklingsverktyg för bilar.

Existerande utvecklingsverktyg som gör det möjligt för biltillverkare och leverantörer att förenkla och påskynda sin egna mjukvaruutveckling ska förfinas, enligt de nu framlagda planerna.

NYA TJÄNSTER FÖR UTVECKLARE
Bosch och Microsoft planerar även att förfina redan existerande utvecklingsverktyg som gör det möjligt för biltillverkare och leverantörer att förenkla och påskynda sin egna mjukvaruutveckling, samtidigt som de anpassar sig till de unika utmaningarna som inom bilindustrin.
Företagen planerar även att använda GitHubs fullt integrerade företagsplattform samt att öppna upp viktiga delar av den nya programvaruplattformen på GitHub.com, detta för att uppmuntra återanvändning av kod och delning av bästa praxis i branschen.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title