Annons

”Biltillverkningen faller med minst 20 % under 2020,” spår Boschchef

Efter den senaste månadens nedstängningar av produktionen vid nära 100 anläggningar världen över gör nu Bosch systematiska förberedelser för att gradvis öka tillverkningen.
– Vi vill säkerställa att vi har tillräckliga lager som kan möta efterfrågan från kunderna när behovet gradvis ökar igen. Samtidigt vill vi hjälpa till att få världsekonomin att komma på fötter så snart som möjligt, sa dr Volkmar Denner, koncernchef för Robert Bosch GmbH, vid företagets årliga presskonferens.

Begränsa Coronavirusets spridning
Tidigare i år gick Bosch ut med nyheten om utvecklandet av snabbtest för Covid-19, en innovation som PLM&ERP News tidigare rapporterat om. Bosch har för avsikt att tillverka mer än en miljon snabbtest under 2020 och därefter öka till tre miljoner under nästa år.
Analysenheten Vivalytic kommer till en början att fungera som komplement till befintliga laboratorietest på sjukhus och läkarmottagningar. Den kommer främst att användas för att skydda vårdpersonalen som behöver få fram provresultat på mindre än två och en halv timme. Det snabba testet har redan levererats till europeiska kunder med en ”etikett för endast forskningsanvändning” och kan användas efter validering.
Bosch räknar med att få produkten CE-certifierad i slutet av maj i Europa. Samtidigt befinner sig ett ännu snabbare test – som visar förekomsten av Covid-19 på mindre än 45 minuter – i slutfasen.
– Allt arbete vi gör inom det här området styrs av vår filosofi ’Invented for life’”, säger Denner.

Systematiskt klimatarbete mot ambitiöst satta mål
Trots utmaningarna som följer med dagens situation behåller Bosch sin långsiktigt strategiska kurs där de som teknik- och tjänsteleverantör fortsätter sitt systematiska arbete mot ambitiöst satta klimatmål och utveckling av aktiviteter som krävs för att expandera den hållbara mobiliteten.
– Bara för att andra frågor står i fokus just nu får vi inte sluta tänka på planetens framtid, menar Denner.
För ungefär ett år sedan meddelade Bosch att de i slutet av 2020 skulle bli det första globala industriföretaget som blev klimatneutralt på företagets samtliga 400 anläggningar världen över.
– Det är ett mål som vi kommer att nå, säger Denner och tillägger att, ”i slutet av 2019 blev samtliga av våra tyska anläggningar koldioxidneutrala och i dag har vi lyckats nå 70 procent globalt sett.”
För att lyckas med att bli helt koldioxidneutrala investerar Bosch i energieffektiviseringar samtidigt som de ökar andelen förnybar energi och köper in mer grön el. De koldioxidutsläpp som inte kan åtgärdas kan i stället klimatkompenseras.

Recessionen påverkar utsikterna negativt
I ljuset av Coronapandemin ser Bosch stora utmaningar för den globala ekonomin under innevarande verksamhetsår. Och självklart är synen realistiskt baserad på grundtanken att det kommer att ta en tid innan hjulen drar igång på allvar igen. Under Lehman Brothers-krisens efterspel 2008 och framåt, var det många bedömare som förutspådde att det skulle ta minst tio år att komma upp på samma nivåer ifråga om ekonomisk och industriell aktivitet som före lkågkonjunkturen. Men det hela visade sig nu gå betydligt snabbare och i en intervju för en tid sedan pekade förre finansministern Anders Borg på att det, ”till slut faktiskt ’bara’ tog sex år.”

Även om den globala bilproduktionen under 2020 kommer att präglats av stora produktions- och försäljningsminskningar räknar Boschledningen med att spå lång sikt få god utdelning bl a på innovativ teknik i samband med fordonselektrifieringen.

Biltillverkningen kan falla med så mycket som 20 % 2020
Så, kortsiktiga effekter är att förvänta sig, men långsiktigt kan det gå bättre än vad det uppkomna läget indikerar på. Inte minst för att vi 2008 och åren därefter led av en strukturell problematik, som man menar inte gäller i samband med Coroinakrisen. Här handlar det kjort sagt ”bara” om en global epidemi som sätter käppar i hjulen.
– Vi förbereder oss på en global recession som också kommer att påverka vår egen prestation kraftigt under 2020, konstaterade hur som helst Boschs CFO, professor Stefan Asenkerschbaumer. Han fortsatte:
– Utifrån de effekter vi hittills sett är Boschs nuvarande prognos att biltillverkningen faller med minst 20 procent under 2020. Under första kvartalet i år föll Bosch-koncernens försäljning med 7,3 procent, vilket innebär att den redan är väsentligt lägre på årsbasis. Bara under mars föll försäljningen med 17 procent.
Men, tillade Boschs finanschef, under en sådan här allvarlig kris är det återigen till bolagets fördel att man är ett så mångsidigt företag, med flera olika verksamhetsgrenar. För närvarande ligger fokus på att genomföra omfattande åtgärder för att minska kostnaderna och säkra likviditeten. Till exempel har kortare arbetstid och minskad produktion redan införts på många anläggningar världen över tillsammans med sänkta löner för specialister och chefer (inklusive den högsta ledningen) samt framskjutna investeringar.
– Vi lägger all vår energi på det här och på att klara av Coronapandemin. Det gör att vi också skapar den ekonomiska grund som behövs för att vi ska kunna ta tillvara på de enorma möjligheter vi ser i koncernens framtid,” säger Asenkerschbaumer.

Verksamhetsåret 2019: Stabilt trots en svag marknadsmiljö
– Mot bakgrund av en fortsatt försvagad global ekonomi och minskning av biltillverkningen med 5,5 procent klarade Bosch Group sig bra under 2019”, säger Asenkerschbaumer. Tack vare variationen för en rad olika framgångsrika produkter slutade försäljningen på totalt 77,7 miljarder euro, vilket bara är 0,9 procent lägre än förra året.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title