Annons

Börsnoterade koncernen Addtech köper finskt automationsbolag

Från Addtechs sidan menar man att förvärvet av Kaptas väl kompletterar Addtechs befintliga verksamhet inom automationsområdet. Även verksamheten inom koncernens finska dotterbolag Movetec omtalas som komplementär.
Man noterar vidare att, ”tillträde beräknas ske i början av september och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.”

Addtech-chefen, Niklas Stenberg.

Självklart har koncernen påverkats av Coronapandemin, men bolagets chef, Niklas Stenberg, var i sina kommentarer i Q1-2020-rapporten relativt positiv.
– Vår syn på framtiden är trots all osäkerhet i grunden positiv. Vårt fokus på att växa inom nischmarknader ger oss möjligheter inom en rad intressanta segment, även i den djupa ekonomiska svacka som världen just nu befinner sig i. Pandemin kommer sannolikt att påskynda flera redan pågående megatrender där vi har goda positioner som till exempel miljöförbättrande teknik, elektrifiering och infrastruktur. Vi har stor tilltro till vår egen kapacitet och våra strategier, och fortsätter långsiktigt att sikta mot våra ambitiösa mål, noterar han.

130 DOTTERBOLAG MED CA 3000 ANSTÄLLDA
Detta sagt ska konstateras att Addtech har en industriellt tämligen omfattande teknikhandelsverksamhet där man ser sig, ”tillföra både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund.”
Koncernen verkar i detta inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar, med det mesta av kunderna främst inom tillverkande industri och infrastruktur.
Addtech har cirka 3 000 anställda i 130-talet dotterbolag, som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 11 miljarder kronor.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title