3D-printing

Han har utvecklat en ny simuleringsmodell för metallbaserad AM med laser och tråd

NÄRA SAMVERKAN MED GKN. Flyg- och rymdindustrin och flera andra branscher ständigt söker efter effektivare och mer hållbara tillverkningsmetoder. Högskolan Väst berättar idag om en lösning som färgar in väl i detta sammanhang: en ny simuleringsmodell för laserbaserad additiv tillverkning (AM) med tillsatstråd som skapar förståelse för hur tillverkningsprocessen för flyg- och rymdkomponenter av titan kan bli effektivare och mer robust. Modellen kan även användas för andra metaller och produkter som tillverkas med samma teknik.
Det är nydisputerade Ali Abadi har utvecklat mjukvaran tillsammans med forskare på Högskolan Väst och i nära samarbete med flyg- och rymdmotortillverkaren GKN Aerospace i Trollhättan.
- Jag har tagit fram en modell som simulerar metall- och värmeöverföring vid additiv tillverkning med titantråd. Det är många parametrar som påverkar smältningen och det är viktigt att förstå vad som händer i processen för att hålla den stabil. Modellen gör det enklare att få kontroll över processen, säger han.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

FYNDLÄGE för uppgradering av programpaket från SOLIDWORKS Standard till Premium

För den jobbar i – eller har planer på att satsa på - SOLIDWORKS CAD-miljöer och i bolagets Standard-version finns nu möjligheten att göra en mycket billig uppgradering till Premium-versionen. Under en begränsad tid kan man köpa SOLIDWORKS Premium till priset för SOLIDWORKS Standard, vilket motsvarar en besparing på 40 procent.
Vilka är skillnaderna mellan SOLIDWORKS Standard och Premium? Vi ska först konstatera att SW Standard är en robust verktygslåda med många bra verktyg för olika typer av CAD-, vanligt design- och produktionsarbete. Till detta finns sedan Professional och Premium som valfria expansionspaket med ytterligare verktyg för mer specialiserade behov.
Jämfört med Standard-versionen tar Premium SOLIDWORKS ett steg längre med avancerade och specialiserade verktyg, som en verktygslåda, fotorealistisk rendering, filhantering, rörelseanalys, linjär statisk analys, kabeldragning, tillplattning av yta och mycket mer. Dessa är lättlärda, men ändå extremt kraftfulla funktioner som förkortar produktutvecklings-tiden, sänker kostnaderna och förbättrar kvaliteten.
Vi har tittat lite närmare på vad man får i tillägg när man graderar upp till Premium.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

På spåret mot smartare design, mer automatiserat och MBD: Julafton för SOLIDWORKS-användarna när nya...

För SOLIDWORKS-användare närmar sig den tid på året som kan liknas vid något av en julafton för communityn: Dassault SW släpper en ny uppdaterad version av denna CAD-världens professionellt mest använda mjukvara.
Med SOLIDWORKS 2023, som versionen heter, släpper man den 32a versionen av lösningen, som debuterade så tidigt som 1995. Sedan dess har det hänt mycket och det som från start handlade om huvudsakligen mekanisk design, eller konstruktion, har idag utvecklats till en plattform av kapabiliteter som involverar allt från, förstås, mekanik till simulering, eldragning, 3D-printing, tillverkningshantering och mycket, mycket annat.
Man skulle kunna uttrycka det så att den holistiska kapaciteten i mjukvaran breddats otroligt mycket. Den stora poängen och dit siktet idag också är inställt handlar också om just detta med helheten; att via browsern, i molnet, utan nedladdning av programvara och utan en egen omfattande kostsam infrastruktur, via kopplingarna till 3DEXPERIENCE-plattformen, ha tillgång till all tänkbar programvara och processorkapaciteten att hantera även dagens exponentiellt växande datavolymer. Desktop är bra, visst, men molnet och 3DEXPERIENCE-plattformens bredd är bättre och mer produktiv att arbeta på eller med. Inte alls dumt relaterat till moderna produktframtagningskrav.
I detta har dagens produktutvecklare på SOLIDWORKS framför sig en vision om att arbeta smartare och mer automatiserat kring rutinmässiga operationer. Låt smart mjukvara göra jobb som i princip är enkla, men tidskrävande, så att du som designer kan fokusera på det innovativa värdeskapandet kring produkterna. Kopplat till detta är att arbeta snabbare, simulera mer och samverka med alla instanser i värdekedjan, med 3D-modellen ända in i tillverkningen via det vi numera kallar MBD, Modell-Based Definition.
”Förmågan att samarbeta effektivt är en av de viktigaste aspekterna av produktutveckling,” menar man och pekar på att designteam med tillgång till 3DEXPERIENCE Works-portföljen och den molnbaserade 3DEXPERIENCE-plattformen inte bara kan arbeta mer effektivt tillsammans, utan också utöka sin verktygsuppsättning med lösningar som kompletterar SOLIDWORKS.
Men här finns självklart i sedvanlig ordning ett antal konkreta förbättringar och nya features, som vi ska titta på i dagens artikel.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Rutinerad PLM-man slår ett slag för hållbara innovationer med digitala tvillingar – möt Dassault...

När årets Elmia-mässa går av stapeln den 15 till 17 november i Jönköping är en av utställarna en av de ledande PLM-utvecklarna - Dassault Systemes – på plats. Och en av dom vi kommer att få möta i montern i Jönköping är en av branschens mest rutinerade personer, Thomas Andersson. Han har en omfattande historia i branschen, med bland annat en lång tjänst som nordiskt säljansvarig för världens mest använda mainstream desktop CAD-lösning, SOLIDWORKS; en mjukvara som sedan 1997 ägs av just det Dassault Systemes. Men idag är Andersson ansvarig för hela den stora franska PLM-utvecklarens försäljning i Norden och Baltikum. Bland produkterna hittar vi förutom SOLIDWORKS också framförallt PLM-plattformen 3DEXPERINECE, med appar som high-end CAD-mjukvaran CATIA, cPDm-lösningen ENOVIA (collaborative Product Definition management), digital manufacturing-programmet DELMIA, simulerings- och analys-sviten SIMULIA och mycket annat.
Det är klart att denna bredare roll förändrar perspektiven och när Thomas Andersson idag talar om produktutveckling så är det den idag så viktiga holistiska angreppsvinkeln som bildar utgångspunkten för hur man går vidare in i den numera förändrade digitala verklighet som möter alla som jobbar med produktframtagning. I denna nya sköna värld hänger saker ihop på ett sätt som kräver breda kapabiliteter, molnet som teknisk plattform och allmänt en ny syn på hur rationell produktframtagning ska organiseras effektivt.
- Precis så är det, säger Andersson. För Dassault Systèmes handlar produktutveckling inte bara om att ta fram en ny produkt – nej, det handlar precis lika mycket om innovationer som är hållbara över hela livscykeln. En nyckel till framgång är virtuell verifiering med hjälp av en digital tvilling.
Klicka på rubriken för att läsa hela intervjun med DS' Thomas Andersson.

KONSULTERNA: Etteplan i banbrytande forskning inom additivt i det svenska ProThin-projektet

Teknik- och IT-konsulten Etteplan har en erkänt framstående expertis inom additiv tillverkning (AM) och spelar en avgörande roll i det pågående svenska strategiska innovationsprogrammet Produktion2030. Projektet, som heter ProThin, har som mål att ta fram vassa lösningar för tillverkning av komponenter med tunna sektioner och kanaler med hjälp av AM-teknologin pulverbäddslaserteknik (LPBF).
LPBF är en 3D-printteknik som möjliggör tillverkning av en mängd geometriskt komplexa produkter med hjälp av en värmekälla, huvudsakligen laser- eller elektronstrålar, för sammanfogning av pulverpartiklar lager för lager, så att det bildas en solid del. Etteplans roll är att tillhandahålla expertis inom produktdesign och processimulering.
Projektet ProThin leds av RISE Research Institutes of Sweden och genomförs alltså inom det svenska strategiska innovationsprogrammet Produktion2030, en gemensam satsning av Sveriges innovationsmyndighet, Forskningsrådet för hållbar utveckling och Energimyndigheten.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

FoU/3D-PRINTING: Kan man utveckla effektivare solceller med additiv tillverkning?

PRODUKTUTVECKLING/MATERIAL. Kan additiv teknologi utnyttjas för att ta fram effektivare solceller än dagens? Frågan är synnerligen intressant och i ett nytt EU-finansierat projekt ska svenska Högskolan Västs forskare undersöka om additiv tillverkning av solcellsmottagare kan vara nyckeln till effektivare solenergianläggningar.
– Ett spännande projekt där vår kompetens inom svetsbaserad additiv tillverkning och högtemperaturmaterial förhoppningsvis kan göra nytta i omställningen till förnybar energi, säger Joel Andersson, professor i materialvetenskap.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Protolabs: Tre saker att tänka på vid livscykelanalys

Hållbar design och tillverkning är ett hett område och något som berör alla branscher, från mode och möbler, till pumpar och maskindelar. I sammanhanget har livscykelanalys, Life Cycle Analysis, LCA, seglat upp som ett centralt begrepp och en användbar metodik för att mäta en produkts miljöpåverkan genom hela livscykeln. Produktdesigners och deras val av material och tillverkningsmetoder har en avgörande roll när det gäller hur hållbar en produkt är över tid. Men det är inte alltid enkelt att vare sig välja rätt eller tänka på allt. Därför lanserar nu Protolabs i samverkan med brittiska designrådet (Design Council) en utbildningsguide om LCA och hållbar produktdesign.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Effektivare industrialisering av additiv tillverkning med Sandviks nya processlösning med skräddarsydda hårdmetallpulver

INNOVATIV 3D-PRINTING. Sandvik har de senaste åren satsat tungt på flera områden för att förstärka sina kapabiliteter inom det mesta som har med metallbearbetning att göra, både när det gäller additiva och bearbetande teknologier. När det gäller bearbetning är man klassiskt starka med sånt som skärverktyg och med de senaste årens förvärv av CAM- och CNC-mjukvaruföretag har man skapat ett utmärkt läge för kompletta paketerade hård- och mjukvarulösningar. Detta emedan satsningarna på additivt och 3D-printing är av färskare datum.
Men det hindrar nu inte att man gått tungt in även på detta område med både egna organiskt utvecklade lösningar och förvärvade företag eller bolagsandelar (t ex BEAMIT Group) i starka marknadsaktörer.
Detta sagt som en bakgrund till dagens nyhet från Sandvik om att man fortsätter att utöka sitt utbud av additiv genom att introducera pulver- och processlösningar för 3D-printad hårdmetall som resulterar i överlägset slitstarka egenskaper. Detta möjliggörs alltså primärt av ett unikt pulver, tillverkat genom en patenterad process som utvecklats av företagets ledande experter längs den additiva värdekedjan.
- Den mest kritiska komponenten i vår process är att arbeta med pulver som har precis rätt egenskaper. Framför allt har hög densitet avgörande betydelse för den kvalitet som kan uppnås när det gäller materialegenskaper och geometri. Sandvik har utvecklat både ett pulver och en process som är unika, konstaterar Anders Ohlsson (bilden), produktchef på Sandvik Additive Manufacturing, i en kommenterar.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

AM-dagen på Produktionstekniskt Centrum: Inspirerande om additiv tillverkning och 3D-printing

Hållbarhetskraven inom tillverkningsindustrin ökar snabbt. Många företag har börjat eller överväger att ställa om till ny teknik och intresset för metallbaserad additiv tillverkning (AM) är stort. Men hur står sig tillverkningsprocessen AM ur ett hållbarhetsperspektiv? Det var en av flera frågor som lyftes under AM-dagen när industriföretag möttes för att lära mer och dela erfarenheter.
Många industriföretag brottas med vägval på resan mot mer hållbar produktion. För att sprida kunskap och dela erfarenheter arrangerades AM-dagen på Produktionstekniskt Centrum för första gången i slutet av mars. Temat var hur additiv tillverkning står sig ur ett hållbarhetsperspektiv och vilka möjligheter och utmaningar tekniken ger.
– Industriföretag behöver tänka omställning redan idag, för inom en snar framtid kommer hållbarhetsfrågorna att vara avgörande för deras konkurrenskraft. Kraven från kunder kommer att bli allt tuffare. Om man tillverkar produkter som har lång livslängd och som bidrar till den globala uppvärmningen under hela sin livslängd, då är det extra bråttom, säger Leif Johansson, Innovatum Science Park, en av arrangörerna.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Uddeholm lanserar unik produkt inom additiv tillverkning för den globala fordonsindustrin

Verktygsstål-företaget Uddeholm meddelar idag att man lanserar nästa steg inom utvecklingen av Uddeholm Dievar. Det handlar om ett unikt material, som länge har varit förstahandsvalet för globala kunder. Nu finns det även tillgängligt som pulver för 3D-printning.
Man tar därmed nästa steg i företagets AM-utveckling med Dievar för additiv tillverkning (AM) och lägger till familjen av världsledande verktygsstålsorter. Ett stål som är speciellt framtaget för världens bil- och fordonstillverkare.
Uddeholm Dievar för AM är ett premiumstål som är utvecklat för pressgjutning. Materialet har enastående seghet och duktilitet, vilket ger bra motstånd mot värmesprickor.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title