FoU

PLM&ERP NEWS NYHETSARKIV - Klicka på någon av flikarna nedan för ytterligare uppdelning av ämnena.

Rekord för AUTONOM BIL: 368 km på vanliga vägar utan mänsklig kontroll

PRODUKTUTVECKLING inom AUTOMOTIVE: Som en del av ett statligt finansierat brittiskt forskningsprojekt slutförde Nissan nyligen det längsta och mest avancerade testet med ett autonomt fordon i Storbritannien någonsin.
HumanDrive är namnet på det forskningsprojekt som pågått sedan juli 2017. Målet med projektet är att utveckla autonom körteknik som ska simulera körsätten för en människa, så att körupplevelsen blir så bekväm, effektiv och säker som möjligt. 135 personer har varit involverade i projektet bestående av Nissan-anställda samt nio andra partners. Projektet har letts av ingenjörer från Nissans forsknings- och utvecklingsavdelning i Cranfield, Storbritannien.
Rekordet består av en 368 kilometer lång bilresa med utgångspunkt från Cranfield till Sunderland, där Nissan har sin bilproduktion.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

KONSULTERNA: Capgemini inviger nytt innovationscentrum i Malmö

Capgemini öppnar i dag sin andra innovationshubb i Skandinavien, baserat på ett verktyg kallat Applied Innovation Exchange, (AIE). Det nya centret i Malmö ska hjälpa företag att i snabbare takt vidareutveckla digitala tjänster och bilda nya partnerskap.
Applied Innovation Exchange (AIE) heter alltså den plattform som utvecklats av jättekonsulten Capgemini. Tanken med denna lösning är att den ska möjliggöra för företag att upptäcka relevanta innovationer genom att kontextualisera och experimentera. AIE är uppbyggt kring ett ramverk för åtgärder, nätverk för innovationsutbyte och högpresterande engagemang tillsammans med ett globalt ekosystem för att vara ett proaktivt verktyg för tekniska förändringar.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

IoT inom AUTOMOTIVE: Ny teknik från Ford kan se runt hörn

Vad finns runt hörnet? För bilförare kan det vara avgörande att kunna se vad som döljer sig bakom ett hörn eller kurva. Nu presenterar Ford en ny uppkopplad fordonsteknik, Local Hazard Information ( LHI), som med hjälp av avancerade varningar förbereder föraren på eventuella faror redan innan de är inom förarens synfält.
IoT-teknik spelar en avgörande roll i upplägget. Hur fungerar det hela? Klicka på rubriken för att läsa artikeln.

Luleå tekniska universitet och Swerim stärker samarbetet

Luleå tekniska universitet och metallforskningsinstitutet Swerim har tecknat ett samarbetsavtal inom utbildning, forskning och innovation. Det utökade samarbetet innefattar teknisk och samhällsvetenskaplig forskning och innovation och ska, enligt avtalet, ”präglas av hållbarhet med ett jämställdhets- och genusperspektiv för att ta tillvara den fulla potentialen hos de personer som verkar inom båda parters organisationer”.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

AUTOMOTIVE: Northvolt tar sikte på att återvinna 50 procent av materialet i nya battericeller

Peter Carlssons svenska mångmiljardsatsning på batteritillverkning i bolaget Northvolt avancerar stadigt vidare.
Ett särskilt aktuellt område handlar om miljöarbetet i allmänhet och mer specifikt om återvinning. I Västerås har bolaget jobbat med ett program - Revolt – som går ut på att man ska etablera sin första pilotåtervinningsanläggning i Västerås under det kommande året, 2020. Dessutom blir det en fullskalig återvinningsanläggning vid Northvolts ”gigafactory” i norra Sverige med start under 2022.
Northvolt har siktet inställt på 50 procent återvunnet material i nya celler år 2030.
Det är framför allt det s k ”svarta massan” man vill åt då den innehåller höga halter av skadliga eller sällsynta metaller och annat, som elektrolyt, zink- och manganoxider och kobolt.
- Med detta program kommer Northvolt att kunna återvinna värdefulla material från celler och återföra dem till tillverkningsflöden, säger bolagets Emma Nehrenheim, miljöchef.

PDT 2019 & PLM Road Map/DEL 2: ”Se upp med tendenserna att låsa in...

Vi går idag vidare med del 2 i PLM&ERP News rapportering från svenska PLM-utvecklaren Eurostep och amerikanska analytikern CIMdatas gemensamma event, PLM Road Map och PDT 2019.
Konferenstemat var i år som sagt ”PLM for Professionals – Product Lifecycle Innovation”; ett anslag på ämnet som täcker det mesta i hela livscykeln. Det finns en växande komplexitet med mycket att överväga med tanke på utvecklingsdynamiken som skapar ett läge med system som ständigt är i förändring.
En nyckel är datakompatibilitet, vilket var ett ämne som passade Eurosteps Nigel Shaw, som hand i handske. Bolagets lösningar bygger på precis detta i ett övergripande perspektiv – att dels skapa optimala möjligheter för utbyte av produktdata och att dels skapa dataintegritet och hållbarhet över tid. Betänk exempelvis att ett hangarfartyg har en livstid på kanske 50 till 60 år. Mycket hinner förändras under den tiden… något som den brittiska flottan (MOD) fått ta hänsyn till i samband med sina senaste tillskott på hangarsidan. Luigi Sidoli, från BAE Systems Maritime, berättade om projektet, som drivits inom ramen för ett konsortium, Aircraft Carrier Alliance (ACA), bestående av BAE Systems, Babcock, Thales och UK MOD. Vid nyår upplöses ACA enligt plan, vilket innebär att MOD insett vikten av att få över all produktdata som behövs för drift och underhåll av de nya hangarfartygen, HMS Queen Elizabeth och Prince of Wales.

PDT 2019 & PLM Road Map/DEL 1: Från kärnkraft och PLM till krocksimulering och...

Svenska PLM-utvecklaren Eurostep och amerikanska analytikern CIMdata har under några år samarbetat kring ett högklassigt event döpt till PLM Road Map och PDT. Detta år var Paris platsen för den europeiska upplagan. Dagens rapport kommer från detta.
Temat för konferensen var ”PLM for Professionals – Product Lifecycle Innovation”. I detta tema finns tanken att det är viktigt att se till hela livscykeln vad gäller innovation. Ser man bortom det initiala inköpet så finns det mycket att överväga, menar arrangerande Eurosteps Håkan Kårdén:
- Absolut, det kan t ex handla om att produkten går att återanvända, uppgradera, avveckla eller vara en del av en tjänst. Nya affärsmodeller, där produkten är en del av en tjänst, kräver ju innovation även vid sidan av grundprodukten. Det kan vidare vara hur en produkt returneras eller uppgraderas, hur en prenumerationstjänst fungerar, hur integration med andra system runtomkring ser ut. Tänk på hur bilar i framtiden inte bara blir förarlösa, utan också kommer att ingå i ett större system med smarta städer som vet transportbehov, framkomlighet, laddningsmöjligheter mm. Det är således mycket att tänka på inom PLM för att bidra i ett system som ständigt är i förändring.

Semcon utvecklar AI-driven datahantering för Stena Line

Genom att kombinera det senaste inom AI, data mining och informationsarkitektur stöttar Semcon nu rederiet Stena Line i ett nytt pilotprojekt för att utveckla en unik datahanteringslösning. Det handlar om, "en lösning som banar väg för nya digitala, hållbara och lönsamma tjänster på Stena Line".
– Vi har en ambition att bli världens första kognitiva färjerederi med stöd av AI i hela verksamheten. För att lyckas krävs det att vi strukturerar och tillgängliggör all vår data och kunskap. Det kan exempelvis handla om finansiella och operationella data, säger Dr Lars Carlsson, AI-ansvarig på Stena Line och ”Visiting Professor at Centre for Machine Learning Research, University of London”.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

NY FORSKNING: Termisk sprutning kan bidra till att lösa klimatutmaningar

Billigare bränsleceller. Bromsskivor med längre livslängd. Miljövänligare bilar och jetflygplan. Det här är bara några områden där termisk sprutning kan göra stor skillnad för att öka hållbarheten och minska klimatpåverkan.
Högskolan Västs forskare har under flera år utvecklat spetskompetens inom det här området. Idag ligger fokus på den nya revolutionerande suspensionssprutningen, som ger helt nya möjligheter.

Varifrån kommer metallen? IVL- och Sveminprojekt ska ge säkert besked om ursprunget

Snart ska det bli möjligt att med säkerhet veta vilket ursprung metallen i en produkt har. Ett nystartat projekt som branschorganisationen Svemin tagit initiativ till och som leds av IVL ska skapa ett system som ger bättre spårbarhet för metaller, så det blir möjligt att certifiera dem och visa deras ursprung. Flödet av två svenska metaller är i fokus: järn och koppar.
Behovet av metaller och mineral växer med ny teknik och med övergången till nya energiformer. Samtidigt ökar oron över gruvnäringens negativa påverkan på både miljön och lokalsamhälle.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing