Molnet

Avancerad GIS-teknik från Hexagon är nu tillgänglig på Oracles moln-infrastruktur

Hexagons division Safety, Infrastructure & Geospatial meddelar att Intergraph G/Technology, bolagets avancerade geografiska informationssystem (GIS), har uppnått ”Powered by Oracle Cloud Expertise” och är nu tillgängligt på Oracle Cloud Marketplace. Det nya distributionsalternativet ger operatörer en skalbar, säker och högt tillgänglig GIS-lösning med minskade startkostnader och nödvändig infrastruktur, skriver bolaget i en kommentar.
- Idag ser vi en viktig trend i upptaget av molninfrastruktur hos våra kunder runt om i världen, säger Maximillian Weber, senior VP, Global Infrastructure i Hexagons division Safety, Infrastructure & Geospatial. Att flytta IT-lösningar från lokala distributionslösningar till molnet drivs till stor del av kraven på bättre kostnadseffektivitet, garanterad systemtillgänglighet och högre säkerhet. Genom att utnyttja kraften i Oracle Cloud Infrastructure kan våra G/Technology-kunder uppnå dessa mål och bättre möta de föränderliga kraven från allmännyttiga industrier.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Wipro i viktig roll när SCANIA driver digitaliseringen av arbetsplatserna vidare

Globala storkonsulten Wipro har gjort ett kap inom automotive i och med ett nyligen tecknat femårigt samarbetsavtal med Scania. Avtalet innebär att Scanias totalt 54 000 anställda i över 100 länder via Wipro kommer att få support för att öka automatiseringen och förbättra användarnas upplevelse. Detta genom personanpassade tjänster som stöds av realtidsanalys för att ge en framtidssäkrad arbetsplats för alla Scanias medarbetare.
Transformationen kommer att genomföras med hjälp av Wipros plattform för den digitala arbetsplatsen, Wipro Live Workspace. För Scania är detta ett stort steg i företagets tjänstedigitalisering, och ger en möjlighet att till fullo utnyttja fördelarna med storkonsultens globala ekosystem.
- Om vi ska få till stånd en snabb och flexibel övergång till hållbara transportlösningar måste vi ha digitala arbetsplatstjänster av väldigt hög kvalitet, där medarbetarna själva kan påverka arbetet och utnyttja sin fulla potential, säger Jan Andries Oldenkamp, CIO på Scania.
Men det har hänt fler intressanta saker på IT-området inom Scania. Nyligen blev det klart på molnsidan med Oracle. Detta trots att man har ett tätt samarbete med AWS. Men när fordonsjätten ville göra sin tekniska information mer tillgänglig för medarbetarna runt om i världen blev det Oracles cloud som drog längsta strået.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Chris Berry går i pension: Molnet i fokus när Antti Soini tar över som...

Dags för skifte igen i toppen för svenska SAP. Redan när Chris Berry gjoirde comeback på chefsposten för en tid sedan har det stått klart att detta var en tillfällig lösning för att hitta en mer långsiktig konstruktion för den exekutiva ledningen av SAP Sverige. Idag ser man ut att ha löst chefsskapet genom att utnämna SAP-långvägaren Antti Soini till Berrys efterträdare när han går i pension till hösten.
Antti Soini kommer officiellt att tillträda den 1 oktober 2022.
– Det är en stor ära att få möjlighet att leda SAPs verksamhet i Sverige, säger den tillträdande SAP-basen. Vi har en organisation med erfarna och talangfulla medarbetare och jag kommer att arbeta hårt för att vi ska fortsätta vara ett företag för alla. Jag ser också fram emot att arbeta nära våra svenska kunder, tillsammans med våra partner, så att de kan vara innovativa och dra full nytta av molnet.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

PTCs nya aggressiva SaaS-plan: säljer en tredjedel av tjänsteverksamheten till storkonsulten ITC Infotech

PLM-utvecklaren PTC går på i full fart. Inom ramen av en vecka har företaget meddelat att man köper den tyska ALM-utvecklaren (Application Lifecycle Management, ”mjukvaruhantering”) Intland Software för 280 miljoner dollar och, igår, att man nu även lägger in en stöt för att få en mer kraftfull effekt för SaaS-modellen: det senare genom att sälja en tredjedel av sin relaterade serviceverksamhet till indiska ITC Infotech.
-Det handlar om vad vi ibland kallar ”lift and shift", säger PTCs CEO, Jim Heppelmann, i dagens intervju med PLM&ERP News/engineering.com. Med en ny leverantör av övergångstjänster inom SaaS, från lokala installationer till molnet, och med Intlands ALM molnbaserade SaaS-lösning (Software-as-a-Service), Codebeamer, får vi allt fler verktyg som tillåter oss att snabba upp SaaS-implementeringarna på marknaden.
Även om dessa affärer på ytan kan se ut som två separata investeringar, är de också en del av en underliggande större plan: båda delarna är exempel på en mer aggressiv ”go to market-modell” inom SaaS-området, inte bara med nya banbrytande verktyg, utan framför allt i fallet med ITC Infotech-affären, med en dedikerad organisation som syftar till en radikal ökning av tillväxten i övergången av kunder med lokalt installerade lösningar, ”on premise”, till SaaS i molnet. I det senare fallet, konstaterar Jim Heppelmann, talar vi om mer än 5 000 projekt med lokala PTC PLM-installationer som potentiellt kommer att övergå till molnet och SaaS.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Maersk kopplar upp 385 000 kylcontainrar – minskar CO2-utsläppen med 2 400 ton

Maersk, ett av världens största företag inom sjöfrakt, fraktar ofta temperaturkänsliga laster såsom frukt, grönsaker, kött eller medicin i kylcontainrar. Dessa kylcontainrar kräver kontinuerlig övervakning för att säkerställa att de håller rätt temperatur där eventuella avvikelser snabbt måste åtgärdas för att lasten inte ska förstöras.
Utmaningen för Maersk, likt för de flesta i branschen, är att övervakningen av kylcontainrarna är komplicerad och till viss del är i behov av manuell hantering. I längden något som inte är hållbart och som orsakar såväl förseningar som alltför höga driftskostnader.
För att lösa situationen har Tata Consultancy Services (TCS) anlitats för att ta fram en centraliserad övervakningslösning för företagets mer än 385 000 uppkopplade kylcontainrar för att ge information i realtid på över 450 fraktfartyg. Lösningen, som bygger på Microsofts teknik och molnbaserade IoT-plattform, ger synlighet av övervakningsdata i realtid till Maersks kunder.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

NY RAPPORT: ”Många företag inser inte utmaningarna som följer med massiva molnsatsningar”

Under pandemin var det många företag som flydde till molnet för att hantera de många IT-utmaningar de då ställdes inför. Men efter drygt två år är det nu dags att komma ner på jorden igen. En ny undersökning från det svensk-amerikanska IT-företaget Snow Software visar att många IT-ledare glorifierar molnet och inte inser de många utmaningar som medföljer, som lång implementeringstid, ökat säkerhetshot och höga priser.
– Den första missuppfattningen om molnet är att migrering inte kräver någon eller som mest bara en liten ansträngning för att garantera framgång. Tyvärr är detta inte riktigt fallet. Många organisationer "svävar på moln" och idealiserar denna nya form av datoranvändning till att vara den enda lösningen på alla problem. Molnet har absolut varit svaret på många utmaningar under de senaste två åren, men nu är det dags att komma tillbaka ner på jorden, säger Jesse Stockall, chefsarkitekt på Snow Software.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

HÅLLBARHET & PLM: Dassault introducerar en ny lösning för livscykelanalys på 3DEXPERIENCE-plattformen

Dassault Systèmes har tagit en rad starka initiativ kring hållbarhet de senaste åren.
- Att bygga en hållbar ekonomi tillsammans kräver att den hållbara innovationsprocessen förändras, från utvinning av råmaterial till användning, återanvändning och återvinning, förklarar Dassaults Florence Verzelen, EVP för ”Industry, Marketing and Sustainability, som bakgrund till satsningen.
Den senaste komponenten i satsningen är lanseringen av en ny livscykelanalys-lösning (LCA), kallad "Sustainable Innovation Intelligence". Detta är en viktig förbättring utifrån att syftet med LCA är, utöver att få en uppfattning om miljöpåverkan, också få en uppfattning om de resursflöden som finns. Detta eftersom det då lättare går att se vad man kan göra för att minska miljöpåverkan.
Med Dassaults introduktion av den nya LCA-lösningen, som f ö är helt inbäddad i PLM-plattformen 3DEXPERIENCE, hävdar man att det blir möjligt för företag att minimera miljöpåverkan från de produkter, material och processer de skapar och hjälpa till att driva den cirkulära ekonomin.
Genom integrationen i 3DEXPERIENCE-plattformen finns också förutsättningarna att Sustainable Innovation Intelligence-kapabiliteterna täcker hela värdekedjan, vilket är en grundläggande poäng med LCA. Verzelen hävdar att man nu, ”integrerar den molnbaserade lösningen i den unika ecoinvent-databasen”, vilken täcker LCA-effekterna i mer än 18 000 industri- och jordbruksprocesser, med avseende på i virtuell design, produktutveckling, tillverkningsteknik, drift och logistik.
Hur väl den lever upp till vad man lovar återstår att se, men det är hur som helst ett intressant steg Dassault tar med introduktionen av denna LCA-lösning.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Iptor expanderar vertikalt med köpet av ledande ERP- leverantör för träindustrin

ERP-utvecklaren Iptor, köper TimberTec, en leverantör av ERP-tekniklösningar till träindustrin. Man lägger därmed bl a till nya industrispecifika kapabiliteter till sina molnbaserade ERP-mjukvarulösningar för distributions-, publicerings- och läkemedelsindustrin.
Bolaget noterar att man genom att slå sig samman med TimberTec tar sikte på att öka sitt globala fotavtryck inom timmersektorn och expandera på TimberTecs redan stora marknadsandel i Centraleuropa.
Det här får även implikationer för den nordiska trämarknaden. Under de kommande 12 månaderna kommer Iptor att rulla ut lösningen inte bara i Europa utan även i USA via Iptors egna ”fotavtryck”, med det kortsiktiga målet att bli den största ERP-leverantören för trä i Norden.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

SLM inom tillverkning: Analytikern IDC placerar IFS i ledarkategorin

Svenska IFS, med sin Applicationslösning, har placerats i ledarkategorin i IDC MarketScapes februariuppdatering: ”Worldwide Manufacturing Service Life-Cycle Management Platforms 2022 Vendor Assessment”.
Utvärderingen täcker SLM-leverantörernas (Service Lifecycle Management) kapacitet och affärsstrategi baserat på en rad parametrar, som bl a inkluderar erbjudande, prismodell, kundbas, tillväxtstrategi och annat.
- Det är inte lätt att vara tillverkare för närvarande. Dagens marknader är fulla av funktionsmättade produkter, och det finns ofta små möjligheter att överträffa konkurrenterna eller särskilja ett varumärke. Inför aggressiv prissättning och ofta flyktiga leveranskedjor har det aldrig varit mer utmanande att tjäna pengar på produktförsäljning. Tillverkarna inser alltmer att det bara finns en tydlig väg framåt. Att investera i deras serviceverksamhet är en väg att utöka marginalerna, öka kundlojalitet och attrahera nya potentiella kunder. Enkelt uttryckt är service inte längre en ”efterförsäljningsaktivitet”: det är en skillnad, säger Marne Martin, CEO för IFS Service Management, i. en kommentar till IDCs positionering av bolaget i ledarkategorin.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

”Alla vill ha multimoln” – men utmaningarna är många…

Intresset för hybridlösningar för multimoln växer, konstaterar molnprogramvarubolaget Nutanix i sin fjärde årliga Enterprise Cloud Index (ECI). Det är en undersökning, med tillhörande rapport, som går ut på att mäta hur företag anammar molnlösningar.
Några poänger i dagens presenterade rapport är att multimolnsatsningar är den vanligaste strategin just nu, alltså att använda flera olika molnplattformar. Under de kommande tre åren förväntas den typen av satsningar att öka med 64 procent.
Detta är dock inte problemfritt. Bland annat medför det utmaningar vad gäller hantering. Hela 87 procent av deltagarna i undersökningen anger att det krävs enklare lösningar för att administrera användning av flera olika molnplattformar. 83 procent ser hybridlösningar med både publika och privata inslag som den ideala lösningen för att hantera interoperabilitet, säkerhet, dataintegration och kostnadskontroll.
– Komplexiteten för multimolnlösningar är ett problem. Därför är det ytterst viktigt med en plattform som möjliggör enhetlig administration av olika molnplattformar, säger Mats Ericson, regionchef för Nutanix i Sverige, Danmark och Island.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing