CAE/Simulering

PLM&ERP NEWS NYHETSARKIV - Klicka på någon av flikarna nedan för ytterligare uppdelning av ämnena.

CAE: ANSYS, COMSOL och säkrare kärnkrafts- och kärnbränslehantering med multifysiksimulering

Utveckling av kärnkraftsteknologi är närmast att betrakta som ett förbjudet område för svensk forskning. Men det hindrar nu inte att de länder runt om i världen som fortsatt att satsa offensivt på detta område kontinuerligt tittar på och tar fram nya lösningar för att vässa processer, optimera prestanda, förbättra säkerheten och förlänga livslängden.
Det är heller inte överraskande att PLM-mjukvaror – särskilt på simuleringssidan - spelar en allt viktigare och alltmer framträdande roll i detta arbete. Så har franska energibolaget EDF Group (EDF) jobbat hårt på att digitalisera sin verksamhet för att stimulera utvecklingen av säkra, pålitliga och koldioxidsnåla teknologier för kraftproduktion, till en överkomlig kostnad. På CAE-området har man i detta sedan 2017 samarbetat med Ansys.
Även svenska programutvecklaren COMSOL har mjukvarulösningar på området. Vi har tittat på ett case från Oak Ridge-labbet (ORNL), i USA, där COMSOLs Multiphysics mjukvara har blivit en tillförlitlig och viktig resurs.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

SIMULERING: 30 gånger snabbare uppbyggnad av meshnät i nya versionen av STAR-CCM+

Simulering och analys har under de senaste åren vuxit ut till ett av PLM-områdets absolut viktigaste discipliner. I digitaliserings skarpa strålkastarljus måste de virtuellt utvecklade produkterna kunna simuleras för att funktionssäkras, verifieras och valideras som digitala prototyper i en värld där de fysiska ekvavilenterna minskar i betydelse; medan de virtuella är på väg att ta över scenen.
Men det stannar långt ifrån där. Lika viktigt är simulering på väg att bli en del av alla skeden av produkternas livscyklar:
* I tillverkningen där trenden går mot att i en digital tvilling av den verkliga fabriken simulera hela processen innan produkterna kommer in i den reala fysiska hanteringen. Simuleringen kan visa hur, eller ens om, den tänkta tillverkningsprocessen kommer att fungera eller hur den ska optimeras utan att det ”kostar skjortan”.
* På eftermarknadssidan, där simulering kan bli en del av marknadsföringsartilleriet.
* I händerna på slutanvändaren som kan simulera t ex flöden i en pumpanläggning för att optimera driften. O s v.
Med denna utveckling som fond har Siemens Digital Industries på PLM-sidan under Tony Hemmelgarn som CEO satsat stenhårt på att bygga upp en plattform för simulering, Simcenter. Och nu har man släppt en ny version av Simcenter STAR-CCM+ programvaran, som är en del av Simcenter-portföljens simulerings- och testlösningar.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

PLM/PDM: Klarar företagens PLM-upplägg distans- och hemarbete? Vi har titta på några av lösningarna

Bill Gates förutspådde en Covid-19-liknande situation redan för fem år sedan.
Det lär ha varit så att Microsoftgrundare, Bill Gates, redan under ett TED-event för fem år sedan i princip förutspådde en COVID-19-liknande situation och hur det skulle kunna påverka organisations- företags- och samhällslivet. Det berättar idag PLM&ERP News amerikanske kollega, bloggaren Oleg Shilovitsky. För dem som följt Microsoft är det också tydligt att Gates tankar kring detta satt sig i bolagets organisation. Få spelare på IT-området har lika tydligt under de senaste fem åren förespråkat just distans- eller hemarbete.
I skenet av Coronaviruset och Covid-19 skulle han kunna ha sagt: ”Vad var det jag sa?” Idag tvingas företag runt om i världen till massiva insatser för att etablera distansarbete. Medarbetare skickas hem många företag tvingas akutbehandla frågor som kommer i spåren av detta. Saken väcker frågor, hävdar Shilovitsky: Är företagen redo för detta, klarar systemen och infrastrukturen problematiken som uppstår när folk går över till de ”nya” arbetsformerna? Hur fungerar olika PDM- och PLM-infrastrukturer och arbetsupplägg den nya situationen? Vilka slutsatser kan man dra?
PLM&ERP News har tittat på några lösningar på marknaden som väl kan leva upp till behoven som skapas av distans- och hemarbete. Vilka är de? Klicka på rubriken för att läsa mer.

SIMULERING: FLIR-sensorer vässar ANSYS körsimulator för AUTONOMA FORDON

Svenskgrundade, men idag amerikaägda, utvecklaren av värmekameror, FLIR Systems, och ledande simuleringsföretaget, ANSYS, samarbetar för att leverera bättre funktionalitet i framtidens varningssystem i takt med introduktionen av ny teknik för assisterad körning (ADAS) och autonoma fordon (AV).
För FLIRs del innebär detta att man planerar att integrera en fysikbaserad värmesensor i ANSYS ”state-of-the-art” körsimulator för att utveckla, testa och validera värmekameror i en ultrarealistisk virtuell värld.
– Kombinationen av av våra värmekameror för fordon och ANSYS mjukvara leder till bättre lösningar för att hantera trafikfaror. Det blir bland annat möjligt för fordon att upptäcka objekt på ett avstånd som är fyra gånger större än med traditionella strålkastare, säger Paul Clayton, direktör på FLIR Systems.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Mot 100-miljonersvallen: Deva Mecaneyes gör ”ALL-TIME-HIGH” för sjätte året i rad

Det går utomordentligt bra för teknikkonsulten DEVA Mecaneyes. När man nu summerat fjolåret står det klart att man ännu en gång lyckats nå ett all-time high, faktiskt för sjätte året i rad.
Omsättningen landade på nära 100 miljoner, 99,7 för att vara exakt, vilket innebär att företaget mer än dubblerat sina intäkter på fem år; med bibehållen god lönsamhet. Tillväxten har skett inom bolagets kärnområden produktutveckling och produktionsutveckling inriktat mot världsledande industribolag.
- Den största framgångsfaktorn är att vi lyckas attrahera och utveckla de vassaste ingenjörerna och ledarna, säger Magnus Welén, VD för Deva Mecaneyes.
Men det finns flera skäl för tillväxten och vad som ser ut som en ytterligt god potential för denna mälardalskonsult. Vilka då? Klicka på rubriken för att läsa mer.

AKADEMISK FORSKNING: Digital tvilling ska hindra dyra driftsstopp i industrin

Maskiner som oväntat går sönder kan leda till stora kostnader i industriella sammanhang. Forskare på Örebro universitet arbetar med en lösning på problemet: en digital tvilling.
– Under vissa tider får man inte ha stillestånd. Speciellt inte i en dyr process, säger Magnus Löfstrand, professor i maskinteknik vid Örebro universitet, som leder en grupp som forskar kring ämnet.
Projektet har just valts ut till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens nya 100-lista över hållbara projekt som kan ge svensk industri ökad konkurrenskraft.

Genombrottsorder för 3DEXPERIENCE i SOLIDWORKS-världen när TECHNIA tar hem stor beställning från TOMRA

Svenska PLM-konsulten TECHNIA fortsätter att dra in viktiga beställningar. Bara drygt två månader efter den rapporterade storaffären med tyska B. Braun, omfattande 13 000 användare av Dassaults PLM-plattform 3DEXPERIENCE, kommer nu nyheten att den svenska storkonsulten plockat hem ännu en stor order.
Det är börsnoterade norska TOMRA-koncernens dotterbolag TOMRA Sorting, som väljer att satsa på Dassault Systemes PLM-plattform 3DEXPERIENCE i ”TECHNIA-tappning”. Det handlar i detta fall om utveckling och produktion av avancerade sorteringsmaskiner för grönsaker som kiwis, avokado och gurkor, där maskinerna t ex sorterar bort dåliga frukter eller grönsaker. Som CAD-verktyg använder TOMRA SOLIDWORKS (SW).
Det finns flera dimensioner i denna affär. Beställningen är i detta både av stort kommersiellt och symboliskt värde för Dassault, som mött ett visst motstånd när det gäller att få upp SW-användarna på bolagets toppmoderna utvecklingsplattform 3DEXPERIENCE.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Aktuellt på engineering.com: Northvolt, Siemens, and “a Goddamn Good Digital Twin”

Will Siemens Digital Industries closed-loop manufacturing concept and PLM give the gigantic $4.5 billion Northvolt gigafactory project a trump in the ongoing European car battery factory battle? Ex-Tesla man and CEO, Peter Carlsson, thinks so. PLM&ERP News editor-in-chief, Verdi Ogewell, has published an article on the topic on www.engineering.com.
As the world moves away from gasoline and diesel-powered vehicles towards electric, there are few things that sends shivers up the spines of European automotive executives more than the current one-sided dependence of Asian battery manufacturers. That's why we see a number of initiatives related to battery production in Europe, of which Carlsson's Northvolt is one that has come the furthest.
Siemens is the main technology partner in the Northvolt project and ABB is there too. Other partners are for example Volkswagen, Scania, and BMW. The technical and commercial partnership with Siemens includes the Xcelerator PLM portfolio and OpCenter on the OT side.
In the article, Carlsson notes that the battery factory battle is tough. He aims to take a 25% European market share. But it is costly: every GWh requires $100 million investments. As the global market need in ten years lies on 3,000 GWh Northvolt will have to bet for a total of 150 GWh capacity. How do you do that in an environment that is extremely complex in terms of PD and manufacturing? “You build a goddamn good digital twin,” Peter Carlsson concluded.
Click on the headline to read more.

CAE: Analytiker pekar ut Siemens som ledare inom tillverkningssimulering

PLM-, automations- och ”smart factory-utvecklaren” Siemens Digital Industries pekas i en rapport från branschanalytikern ABI Research ut som ledande när det gäller mjukvara för tillverkningssimulering.
Man pekar i sammanhanget på bolagets Xcelerator-svit, som innehåller lösningar som NX CAD, Simcenter-plattformen, cPDm-lösningen och produktdataryggraden Teamcenter, mjukvaran för digital tillverkningshantering, Tecnomatix, allt toppat av lågkod-plattformen Mendix. Tillsammans, menar ABI Research, utgör Xcelerator-sviten, ”en portfölj med integrerade program, tjänster och lösningar för applikationsutveckling som kan användas till att simulera och modellera beteendet hos realtidsbaserade produktionssystem”.
För den som följt Siemens Digital Industries och deras satsningar på PLM-sidan de senaste åren framstår simulering som ett nyckelområde. Bolaget har under CEO Tony Hemmelgarn investerat massivt i lösningar relaterat till sin Simcenter plattform och andra tangerande bitar. Produktutvecklingsområdet är förstås en central punkt i detta, men i Siemens värld, där Industri 4.0-koncept har fått stor uppmärksamhet, är en finess att se till helheten. Då är inte tillverkningen en isolerad del. Tvärtom: man har hela tiden haft strävan att riva hindrande barriärer och få till sömlösa kopplingar mellan produktutveckling och tillverkning.
I detta spelar den digitala tvillingen en ledande roll och är den minsta gemensamma nämnaren som knyter ihop hela produktframtagningsprocessen. Tillverkningssimuleringen inkluderad. Hur då? Vi har tittat på den saken och satt detta i perspektiv till dagens rapport från ABI Research.

CAE: Hexagon stärker portföljen inom smarta fabrikslösningar – köper simuleringsspecialist

Klimatproblematiken och elektrifieringstrenden rör om ordentligt på marknader relaterat till exempelvis Automotive och Aerospace. Vi ser idag hur man steg för steg förbereder sig för att storskaligt kunna hantera de teknologiska utmaningar trenden för med sig.
Svenska Hexagon är ett av företagen med intressen riktat mot dessa växande marknader när det gäller både produkt- och produktionsutveckling. Idag meddelar bolaget att man köper brittiska Romax Technology, som är en av de främsta leverantörerna av mjukvara inom digital design. Det handlar då om CAE och S&A (Simulering & Analys). Bolaget är specialiserat inom konstruktion och simulering av elektromekaniska drivsystem.
- En av vår tids största utmaningar är kampen mot klimatförändringar och behovet av att reducera utsläppen av växthusgaser. Förvärvet av Romax Technology möjliggör att vi kan möta det ökade behovet av elektrifiering genom att förse våra kunder med integrerade verktyg för utveckling av nästa generations energieffektiva eldrivna fordon. Elektrifiering är en växande trend inom bil- och flygindustrin, men innebär också nya möjligheter för Hexagon i utvecklingen av förnybara energisystem, säger Hexagons koncernchef, Ola Rollén, i en kommentar.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing