PTC’s New version – CREO 11: Cutting-Edge CAD with Sharper Core Capabilities, MBD and...

It’s no surprise that PTC remains a top performer in the CAD area. After the success of the first commercial parametric solution in the early 90ties, Pro/ENGINEER, CAD is part of the company’s DNA. Today Creo is the inheritor and PTC’s CAD flagship, as late as last year recognized in analyst ABI’s report as a leading top innovator in the CAD area. So, when PTC now releases its new Creo 11 version expectations are high: can they live up to the position at the forefront of CAD evolution?
A lot is happening at once around the new Creo version. Which is a reflection of the fact that CAD today, alongside the classic parametric design functions in the field of mechanics, is a matter of an incredibly much wider range of integrated capabilities than before, around things like electrification, composites, model-based definition (MBD), simulation-driven design, AI, sustainability and manufacturing – just to mention a few areas in Creo’s tool arsenal. The time when CAD was almost seen as an "on premise", locally installed staple commodity is over.
“Absolutely, and on the contrary, incredibly much has happened in recent years, things that also differentiate systems on the CAD side. Not least Creo is a good example of this,” says Brian Thompson, divisional VP and General Manager of PTC’s CAD and engineering calculations businesses, in connection with the company’s release of Creo 11 and a new version of Creo+ SaaS (Software-as-a- Service) CAD solution. He continued:
"Creo 11 and Creo+ deliver enhancements that design engineers will use every day. With the improvements to our AI-powered generative design and integrated Ansys-based simulation, Creo for example allows users to leverage simulation-driven design earlier in the development process to improve time to market, initial product quality and manufacturing cost. We have also continued to invest in Creo's capabilities for model-based definition (MBD), electrical subsystem design, composite designs, and advanced manufacturing.”
But as always these days, sustainability issues are also at the top topic on every broad CAD developer's agenda. And during a recent keynote at VAR partner PDSVISION's Forum in Gothenburg, Sweden, PTC's CAD chief especially pointed out solutions around sustainability as utmost important. A sharp CAD tool like Creo, can contribute to handle the matter effectively, he said.
“For design engineers, sustainable product design goes far beyond understanding the impact material choices have on a product's carbon footprint. Design engineers can leverage powerful resources such as FEM analysis, generative design, and parameter-based optimization capabilities in today's modern CAD environments. It is sustainable design beyond material choice. When the design team spans geographies and requires input from a wide range of experts, a good design environment can add critical efficiencies to the process. Engineering experts from across the organization can improve the product's environmental impact by optimizing energy consumption, emissions and material use using a wide range of integrated simulation tools,” Thompson pointed out.
But what does it look like on a more detailed level in the new Creo 11? PLM&ERP News tuned in on a demo signed Paul Sagar, PTC's VP of Product Management, who noted that it involves a total of around 150 improvements. We have looked at the most important ones in today's article.
Click on the headline to read the full article on PLM&ERP News.

PTCs nya CREO V11: CAD på spetsnivå med vässade kärnkapabiliteter, MBD och integrerad Ansys-simulering

Det är ingen överdrift att påstå att PTCs nya version av Creo 11 ligger i framkant av CAD-utvecklingen. Och det händer mycket på en gång när bolaget nu släpper den den elfte versionen av sitt CAD-flaggskepp Creo. Detta är definitivt en spegling av att CAD idag vid sidan av de klassiska parametriska designfunktionerna på mekanikområdet är fråga om ett otroligt mycket bredare utbud av integrerade kapabiliteter än tidigare kring sånt som elektrifiering, kompositer, modellbaserad definition (MBD), simuleringsdriven design, AI, hållbarhet och tillverkning - för att ta en del ur kapacitets-stacken. Liksom att det är en fråga om vilken teknisk plattform man föredrar för att åtnjuta optimala kompositioner av sina verktygsarsenaler. Tiden när CAD närmast sågs som en ”on premise”, lokalt installerad stapelvara är definitivt över.
- Absolut, tvärtom har det hänt otroligt mycket de senaste åren, sånt som också verkar differentierande mellan systemen på CAD-sidan. Inte minst är Creo ett bra exempel på detta, säger PTCs CAD-ansvarige, Brian Thompson, i samband med att bolaget nu släpper sin 11:e version av mjukvaran och en ny version av varianten Creo+, som SaaS (Software-as-a-Service) CAD-lösning.
- Creo 11 och Creo+ levererar förbättringar som designingenjörer kommer att använda varje dag, säger Thompson. Med förbättringarna av vår AI-drivna generativa design och integrerade Ansys-baserade simulering tillåter Creo användare att utnyttja simuleringsdriven design tidigare i utvecklingsprocessen för att förbättra tid till marknad, initial produktkvalitet och tillverkningskostnad. Vi har kort sagt fortsatt att investera i Creos möjligheter för modellbaserad definition (MBD), design av elektriska delsystem, kompositdesign och avancerad tillverkning.
När PLM&ERP News diskuterade de bakomliggande behov som landat i den nya Creo 11-versionen, pekade PTCs CAD-chef under sin dragning på VAR-partnern PDSVISIONS senaste Forum-event i Göteborg, särskilt på lösningar kring hållbarhet, där han menar att Creo och PTC-miljön för utvecklingen framåt i högt tempo.
- För designingenjörer går hållbar produktdesign långt utöver att förstå vilken inverkan materialval har på en produkts koldioxidavtryck. Designingenjörer kan utnyttja kraftfulla resurser som FEM-analys, generativ design och parameterbaserade optimeringsmöjligheter i dagens moderna CAD-miljöer. Det är hållbar design bortom materialval. När designteamet sträcker sig över geografiska områden och kräver input från ett brett spektrum av experter, kan en bra designmiljö tillföra kritisk effektivitet till processen. Ingenjörsexperter från hela organisationen kan förbättra produktens miljöpåverkan genom att optimera energiförbrukning, utsläpp och materialanvändning med hjälp av ett brett utbud av integrerade simuleringsverktyg, sa han bland annat.
Men hur ser det ut på ett mer detaljerat plan i nya Creo 11? PLM&ERP News fick en demo, signerad Paul Sagar, PTCs VP för Product Management, som noterade att det handlar om totalt 150 förbättringar. Vi har tittat på de viktigaste i dagens artikel.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Keysight tar sats mot framtiden: Släpper EDA-områdets ”mest designercentrerade RFIC-simuleringsverktyg hittills”

EDA/Electronic Design Automation. Amerikanska Keysight Technologies har i veckan introducerat RFPro Circuit, vilket man beskriver som, ”ett nästa generations simuleringsverktyg för radiofrekvens (RF) som riktar sig mot de komplexa, multifysiska kraven hos dagens RFIC-designers (RFIC).” Varför är detta en viktig nyhet inom EDA-området?
Av flera skäl, men vi ska först konstatera att bolaget framför allt är välkänt som en tillverkare av elektronisk test- och mätutrustning och programvara. Inom PLM-världen minns kanske de flesta bolagets nyligen genomförda köp av simulerings- och analysspelaren ESI Group, vilket kan ses som en värdemätare på Keysights ambitioner att bli en av marknadens vassaste aktörer i produktionsmiljöer där elektronik och mjukvara idag är nyckelteknologer för allt fler produkter. I allt från mobiltelefoner och trådlös internetåtkomst till radar- och navigationssystem spelar radiofrekvenssändningar (RF) huvudrollen i att vässa de kommunikativa kapabiliteterna. Utvecklingsdynamiken är explosiv och vartefter tekniken vässas har radiofrekvens-integrerade kretsar (RFIC) blivit komplexa chip med krävande design både i sig själva och som integrerade delar i stora system-on-chip (SoC)-lösningar.
RFICs är utformade för att fungera vid höga frekvenser, vanligtvis i intervallet flera hundra MHz till flera GHz, vilket är frekvensområden som är lämpliga för trådlös överföring. Syftet med en radiokretsdesign är att skapa lösningar för att sända och ta emot signaler mellan källan och destinationen med god kvalitet och utan höga kostnader. Detta kräver design på hög kvalitativ och metodiknivå.
En RFIC består vanligtvis av förstärkare, filter, mixers, oscillatorer och modulatorer/demodulatorer på ett enda chip. Vad Keysight nu introducerar är alltså en nästa generations radiofrekvenskrets-simulator för RFIC-chipdesigners. Därmed får t ex fordons- och satellitutvecklare nu ett verktyg som kan bidra till att leverera mer robusta konstruktioner och som övervinner prestandautmaningar i täta 3D-paketeringar. Andra vinster i kontexten är att de kan dra fördel av interoperabilitet och automatisering för att skapa komplexa arbetsflöden.
Joe Civello, direktör för RF/uW Products, på Keysight EDA, pekar i sammanhanget på att bolaget har en lång och framgångsrik historia med branschledande kretssimulering för RFIC och moduldesigners.
- Utöver hastighet och robusthet har vi byggt RFPro Circuit för att vara EDA-branschens mest designercentrerade RFIC-simuleringsverktyg, som strävar efter flexibilitet, applikationsorientering och sammanhangsmedvetenhet mellan multifysik, högpresterande beräkningar och integrering i de stora leverantörernas arbetsflöden. Designers som använder RFPro Circuit kan accelerera sina tekniska cykler och växla åt vänster genom sina verifieringsinsatser från fysisk till virtuell prototyping. Där det dessutom är både enklare och billigare att åtgärda problem.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Mercedes-Benz och Siemens tar fram ny digital energi-tvilling för hållbar fabriksplanering

AUTOMOTIVE. Förra veckans stora händelse för de flesta spelare på PLM-, automations- och smart factory-områdena var förstås den gigantiska tyska Hannover Mässan. Ett av de mest välbesökta ”båsen” var inte oväntat Siemens som lär ha haft runt 100 000 besökare under veckan.
Mycket hos Siemens handlade om hållbarhet och lokomotiv i detta spår var nyheten att man tillsammans med Mercedes-Benz har utvecklat en ”Digital Energy Twin” för att underlätta framtiden för hållbar fabriksplanering inom fordonsindustrin.
- Genom att noggrant modellera drift- och energianvändnings-scenarier möjliggör Digital Energy Twin snabbare och mer transparent beslutsfattande i de tidiga planeringsfaserna, konstaterade Siemens styrelseledamot och CEO för Smart Infrastructure-bitarna, Matthias Rebellius. Han tillade: "Detta visar hur vi på Siemens kombinerar den verkliga och digitala världen för att driva skalbara, hållbara framsteg inom industrier, och representerar ett spännande första steg mot en integrerad process för optimerad planering, byggnadsdrift och produktion."
Konsekvenserna av denna innovation kan föra hållbarhetssträvande inom automotive hur långt som helst. Hållbarhet handlar ju inte bara om att alla ska börja köra elbilar, utan att man också¨på tillverkningssidan kan nå netto-noll-nivåer. Veckans nyhet från Siemens skapar ett intressant läge för möjligheterna att ta sig till dessa nivåer. I demoon av lösningen framhöll Siemens att det man nu tagit fram är, ”designat för att stödja ambitionen att driva alla helägda produktionsanläggningar för Mercedes Benz över hela världen på 100 procent förnybar energi till 2039.” Det innovativa Digital Energy Twin-koncepetet, hävdade man, ”förbättrar, förenklar och påskyndar fabrikens tidiga energiplaneringsprocessen för både brownfield- och greenfield-anläggningar, vilket minskar planeringen tid avsevärt.”
Den digitala energi-tvillingen man tagit fram visar också potentialen hos Siemens affärsplattform för hela koncernen, Xcelerator, som f ö också är namnet på bolagets PLM-portfölj, vars konceptuella upplägg och sömlösa integration över hela värdekedjan, är en tung poäng som också spelas i affärsplattformen..
Från Mercedes Benz sida var Arno van der Merwe, VP för produktionsplanering Mercedes Benz Cars också precis lika entusiastisk som Siemens-folket: - The Digital Energy Twin är vårt svar för att framgångsrikt visualisera, analysera och hållbart optimera energieffektiva byggprocesser. Genom detta innovativa tillvägagångssätt drar vi nytta av en bättre förståelse för befintliga fabriksbyggnader och omvandlar dem till levande smarta byggnader. Tack vare denna transformativa teknologi maximerar vi deras potential och sätter framtidsinriktade standarder för energieffektiv och hållbar byggnadsanvändning i Mercedes-Benz globala produktionsnätverk, sa han.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

HEXAGONs ”digitala tvillingsimulator” halverar utbildningstiden för CNC-operatörer hos flygtillverkaren SAFRAN

SAFRAN jobbar också med DIGITALA VERKTYG från DASSAULT, ANSYS och ESI GROUP. Kan man halvera tiden det tar att utbilda nya maskinoperatörer i hantering av dyr verkstadsutrustning som CNC-maskiner (Computer Numerical Control)? Och kanske ännu viktigare - kan man utnyttja digitala tvillingar i detta? Svaret på frågorna är ja, visar ett intressant satsning som franska Safran Aircraft Engines (SAE) gör. Koncernen som sådan är världens näst största tillverkare av flygplansutrustning och förser flygindustrin med nyckelsystem som jetmotorer, landningsställ, hjul och bromsar, kablar och mycket annat. Safran Aircraft Egnines har valt att satsa på ny utbildningsteknik från Hexagons Manufacturing Intelligence-division, teknik som utnyttjar kraften hos digitala tvillingar. Potentialen ifråga om effektivitetsförbättringar av denna utbildningsinsats är mycket stora. Man kan t o m halvera tiden det tar att utbilda nya maskinoperatörer på CNC-sidan. Synnerligen värdefullt i en tid när industrierna skriker efter kompetent arbetskraft. Så, vad gör Safran göra för att uppnå dessa resultat?
Det handlar kort sagt om en ny träningssimulator från Hexagon (Machine Trainer). Denna mycket realistiska träningssimulator minskar risken för skador på affärskritiska produktionsmaskiner genom att utbilda nya ingenjörer som tidigare skulle ha fått tillgång till sofistikerad utrustning på verkstadsgolvet med begränsad "hands on"-erfarenhet.
Till saken hör att utbilda flygingenjörer att använda CNC-maskiner och liknande verktyg är dyrt, långsamt och potentiellt farligt. Men genom att använda HxGN Machine Trainer som en del av Safrans reviderade utbildningsstrategi för nya ingenjörer, kan praktikanter nu exakt och interaktivt replikera scenarier i den "verkliga världen" i en simulator. Denna gör det möjligt för SAE att digitalt gå ombord och utveckla sina nya medarbetare snabbare än någonsin tidigare. HxGN Machine Trainer, hävdas i en pressrelease, ”kommer att spela en betydande roll i Safrans nya utbildningsprogram, inklusive ’Adaptative Machining’ genom att tillhandahålla mindre teoretiska och mer praktiska erfarenheter för att göra det möjligt för praktikanter att bli autonoma på hälften av föregående tid.”
Svindlande bra förbättringsmöjligheter alltså och Philippe Audinet, chef för CAM Software, Commercial Development and Support Department, på Safran Aircraft Engines, är entusiastisk:
- På en konkurrensutsatt marknad för skickliga flygingenjörer är det avgörande för Safran att ha HxGN Machine Trainer, för att säkerställa att vi kan ombord nya ingenjörer så snabbt som möjligt, utan risk för vår dyra utrustning på verkstadsgolvet. Detta minimerar potentiella produktionsavbrott på grund av skador på teknologi, såsom CNC-maskiner som används för utbildning, säger han i en kommentar.
På PLM- och sub-PLM-verktygssidan arbetar Safran med bl a lösningar från Dassault Systemes (34DEXPERIENCE, CATIA), Ansys (t ex Ansys Mechanical FEA) och ESI Group (IC.IDO).
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

An Acquisition That Sharpens ALTAIR’s Portfolio in Data Analytics, Generative AI and Next Gen...

SIMULATION & ANALYSIS: “One of the largest single collections of knowledge graph experts in the world.” HPC, AI, simulation and analysis company Altair has acquired Cambridge Semantics. The latter have developed data fabric solutions and also one of the industry's leading analytical graph databases. A data fabric can be described as an architecture that facilitates the end-to-end integration of various data pipelines and cloud environments through the use of intelligent and automated systems. In this the data fabric supports both operational and analytics use cases delivered across multiple deployment and orchestration platforms and processes.
An interesting point of Cambridge Semantics' graph-driven data fabric technology is that it accelerates the creation of comprehensive knowledge graphs, which integrate the complex network of structured and unstructured enterprise data together into a single, simplified view. By bringing together Cambridge Semantics' knowledge graph technology with Altair's data analytics and data science tools, claims Altair CEO and founder James R Scapa, that "organizations gain a solid foundation for building advanced analytics ecosystems that bring artificial intelligence (AI) to everyday business operations."
”Knowledge graphs are important parts of the data fabric,” he says, adding that, “they put the right data in the right hands at the right time. We believe that Cambridge Semantics offers the fastest and most scalable knowledge graphs to organizations that have significant data volumes and deep questions. Additionally, knowledge graphs are critical to successful generative AI applications because they provide the business context required to ground generative AI models, eliminate inaccuracies, and dramatically improve response quality.”
The plan now is to integrate Cambridge Semantics' technologies into Alatair's RapidMiner platform, adding knowledge graph, data governance, data virtualization and data discovery technologies to the platform's existing data preparation, ETL, data science, business intelligence, MLOps, workload management and orchestration tools.
”Joining Altair is a natural transition for Cambridge Semantics as we seek to increase the pace of our technology adoption,” said Charles Pieper, Chairman and CEO of Cambridge Semantics. He adds that Cambridge Semantics has historically been successful with Fortune 500 companies in the government, defense, life science and manufacturing industries.
”Bringing Cambridge Semantics to Altair's broad customer base through the Altair Units business model - and integrating it into Altair RapidMiner - is an exciting prospect for us and for our customers,” Pieper continued.
But how are Altair generally doing in terms of its results and market posititon?
Click on the headline to read the full article on PLM&ERP News.

Köpet som vässar Altair-portföljen inom dataanalys, generativ AI och nästa dataarkitektur

HPC, simulerings- och analysföretaget Altair ångar på i expansionsspåret. Bolaget meddelar nu att man har köpt Cambridge Semantics. De senare har tagit fram lösningar inom det som brukar kallas ”data fabric” och har också skapat en av branschens ledande analytiska grafdatabaser. Data fabric kan beskrivas som en arkitektur som underlättar end-to-end-integrering av olika datapipelines och molnmiljöer genom användning av intelligenta och automatiserade system. En sådan ”dataväv” stöder både operativa och analytiska användningsfall som levereras över flera distributions- och orkestreringsplattformar och processer.
En tung poäng med Cambridge Semantics grafdrivna data fabric-teknologi är att den accelererar skapandet av omfattande kunskapsgrafer, som integrerar det komplexa nätverket av strukturerade och ostrukturerade företagsdata tillsammans till en enda, förenklad vy. Genom att föra samman Cambridge Semantics omvälvande kunskapsgrafteknik med Altairs verktyg för dataanalys och datavetenskap, hävdar Altair-chefen och grundaren James R Scapa, ”får organisationer en solid grund för att bygga avancerade analysekosystem som tillför artificiell intelligens (AI) i den dagliga affärsverksamheten.”
- Kunskapsgrafer är viktiga delar av data fabric, säger han och tillägger att, ”de placerar rätt data i rätta händer vid rätt tidpunkt. Vi menar att Cambridge Semantics erbjuder de snabbaste och mest skalbara kunskapsgraferna till organisationer som har betydande datavolymer och djupa frågor. Dessutom är kunskapsgrafer avgörande för framgångsrika generativa AI-applikationer eftersom de ger det affärssammanhang som krävs för att grunda generativa AI-modeller, eliminera felaktigheter och dramatiskt förbättra svarskvaliteten."
Planen är nu att Cambridge Semantics teknologier ska integreras i Alatairs RapidMiner-plattform och addera kunskapsgraf, data governance, datavirtualisering och data discovery-teknologi till plattformens befintliga verktyg för dataförberedelse, ETL, data science, business intelligence, MLOps, arbetsbelastningshantering och orkestreringsverktyg.
- Att gå ihop med i Altair är en naturlig övergång för Cambridge Semantics när vi försöker öka takten i vår teknologianvändning, säger Charles Pieper, ordförande och CEO för Cambridge Semantics. Han tillägger att Cambridge Semantics har historiskt varit framgångsrikt med Fortune 500-företag inom myndigheter, försvar, life science och tillverkningsindustrin.
- Att ta Cambridge Semantics till Altairs breda kundbas genom affärsmodellen Altair Units - och integrera det i Altair RapidMiner - är ett spännande perspektiv för oss och för våra kunder, säger Pieper.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

En av PLM- och CAD-branschens kända auktoriteter, dr Ken Versprille, har gått bort

En av PLM- och CAD-områdets mer kända auktoriteter, dr Ken Versprille – exekutiv konsult hos analytikern CIMdata - har lämnat jordelivet. Han gick bort den 18 april efter kort tids sjukdom. Versprille var en respekterad kollega och en pionjär på den globala marknaden för framför allt MCAD-området. Mest känd är han dels som ofta anlitad talare på olika PLM-event, dels för sitt arbete med Non-Uniform Rational B-Splines (NURBS), matematiska representationer av 3D-geometri som exakt kan beskriva vilken form som helst, från en enkel 2D-linje, cirkel, båge eller kurva till mycket komplex 3D-fri formytor eller fasta ämnen. Idag är NURBS en internationell standard inom CAD och datorgrafik.
Hans arbete har också uppmärksammats på hög nivå och 2005 fick han ett Lifetime Achievement Award från The CAD Society.
Karriären innehåller expertanställningar inom matematik och datavetenskap på Computer Vision, en tidig ledare inom tillämpningen av digital teknik för produktdesign och utveckling, där han nådde VP- och Chief Technology Officer-rollerna under sin 15-åriga tjänstgöring. Bland produkterna som delvis bär dr Versprilles signatur för viktiga kapabiliteter vad CADDS 4-produkten och han ansvarade för den initiala designen av Computervisions 3D-grafiksystem.
På senare år har Ken Versprille varit mest bekant som en vass analytiker inom några av branschens mest framstående aktörer: bl a som senior industrianalytiker på D.H. Brown Associates and Collaborative Product Development Associates (CPDA). När CIMdata förvärvade CPDA 2011 integrerades Dr. Versprille och hans kollegor i CIMdata-teamet, där han som sagt var Executive Consultant och ledde konsultverksamheten Collaborative Innovation & Social Product Development. PLM&ERP News' Verdi Ogewell, har vid flera tillfällen under det senaste decenniet diskuterat kring branschens teknologiska utveckling och utmaningar med dr Versprille under en rad konferenser där vi deltagit.
Idag sörjer PLM- och CAD-communityn en person som var ödmjuk och snabb att erkänna andra för deras prestationer. CIMdata skriver i sin minneruta att ”han tolererade inte arrogans och respekterade alltid disciplinerat tänkande och eftertänksamma åsikter. Ken var medkännande, öppen och tålmodig med dem som sökte hans hjälp. Ändå skulle han aldrig påtvinga andra sina åsikter. Snarare skulle han hjälpa dem att hitta sin egen sanning.”
CIMdata-chefen Peter Bilello, skriver:
”Dr Ken Versprille var en ledande tänkare inom CAD-teknologins område. Ken var en kollega och vän till många vars branschinsikter, innovativa tänkande och visdom kommer att saknas.”
Dr Versprille efterlämnar hustrun Kathleen, barnen Kathryn och David och flera barnbarn. Hans arv som framstående expert och mentor inom CAD-området kommer att minnas med djup respekt och beundran.
Nyheten om dr Versprilles bortgång är publicerad på PLM&ERP News.

Därför har svensk-nordiska PDSVISION blivit PTCs globalt största PLM VAR-partner

RAPPORT från PDSVISION Forum 2024 – möt bolagets Nordenbas, ALEKSANDER PATZ CHOLAKOV. Svenskt och nordiskt PLM-kunnande och -hantering är världsledande. Bland de fyra stora PLM-utvecklarna, Dassault, Siemens, PTC och Autodesk, har tre av dem svensk-nordiskt baserade VAR-partners (Value Added Resellers) som var och en är respektive utvecklares största globala partner.
En av de snabbast växande VAR-spelarna i denna kontext är PTC-partnern PDSVISION. Förra veckan genomförde bolaget sitt användarevent PDSVISION Forum på Gothia Towers i Göteborg och sällan har väl den gamla Nalen-devisen, ”festligt, folkligt och fullsatt”, varit en bättre beskrivning: Åhörarsalen var fullpackad med mer än 200 deltagare. Här fanns tung representation från PTC med Creo CAD- respektive PLM-cheferna Brian Thompson och Mark Lobo. Bland de publikdragande presentationerna var flera keynotes från välkända användarföretag, som vindkraftutvecklaren Vestas, internationella frysspecialisten inom livsmedel, JBT, och globala specialisten på lösningar inom vattencykeln, XYLEM, m fl. Andra framstående talare var internationellt välbekante influencern och PLM-coachen Jos Voskuil och Chalmers-professorn inom digitaliseringshantering, Robin Teigeland.
För PDSVISION blev detta 2024 års Forum ytterligare en bekräftelse på att bolaget har en av de viktigaste rollerna i PLM-värdekedjan. Deras PLM-kunnande och kompetens är ofta avgörande faktorer för framgångsrik implementering och smidig drift av PLM-plattformar och sub-PLM-element. Framför allt då PTCs PLM-svit Windchill, CAD-mjukvaran CREO, IoT-lösningarna på ThingWorx-plattformen och det snabbt växande AR-områdets Vuforia (Augmented Reality). Vid sidan av detta har man också utvecklat en stark simulerings- och analys-verksamhet baserad på PTC-partnern Ansys lösningar. En tung poäng i sammanhanget är också att PDSVISION har en djupt praktisk industriell kompetens relaterat till både sina globala och lokala kunder, stora som små.
I detta kan man ana något av det recept som placerat PDSVISION, huvudägt av finska CAP MAN-fonden, i absolut världstopp på PTCs VAR-partnersida. Bolaget har med avseende på 2023 nått en tvåsiffrig tillväxt jämfört med 2022 och intäkterna ligger på runt 125 miljoner dollar, motsvarande drygt 1,3 miljarder kronor. Man har vidare kontor som geografiskt täcker Norden, Central- och Sydeuropa, Amerika, Indien, Sydafrika och UK.
PLM&ERP News fick en pratstund med nordenbasen Aleksander Patz Cholakov: Vad är det som är så attraktivt med PTC-miljön, PDSVISIONs erbjudande och detta event?
- I takt med att kundernas produkter blir allt komplexare krävs kraftfulla lösningar som kan sy ihop kundens utmaningar och värdekedjor. I detta vill vi vara ”spindeln i nätet” och ge våra kunder guidning, expertis och rekommendationer på att på ett så kostnadseffektivt som möjligt nå sina uppsatta mål. Målbilden för eventet är att vi ska berätta om hur användarna löser sina utmaningar, hur vi kan stödja dem i detta och hur viktiga trender ser ut när det gäller utvecklingen för industriell IT, inte minst AI. Det handlar inte om att sälja in oss själva eller nya mjukvaror. Våra fallstudier från scenen är konkreta och handlar om erfarenhetsdelning, säger Aleksander Patz Cholakov bl a.
Vi ska i en kommande artikel också tittat lite närmare på hur spelare som Vestas, JBT, XYLEM och andra PDSVISION-kunder och PTC-användare tar sig an PLM-upplägget.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

CAE/AUTOMOTIVE: Siemens NVH-verktyg i inbrytning på Dassault-dominerade Emotors vid skapandet av nya eDrivesystem

”UTVÄRDERINGEN visade att SIEMENS NVH-SERIE VAR BÄST,” säger CTO, Cédric Plasse. Den globala klimatutvecklingen har satt igång en kedja av intressanta reaktioner inom automotive med eldrivna fordon som den kanske tydligaste manifestationen av ett förändringsarbete som nått globala proportioner. Nya teknologier utvecklas explosivt. Dessa går mot allt mer energieffektiva lösningar som kan bidra till radikala utsläppsminskningar eller till och med netto-nollnivåer. Utvecklingen har också öppnat fönstret för en rad nya specialföretag med innovativ, el-baserad ny teknik på agendan. Ofta bygger de på samgående mellan flera spelare inom automotive och en av de start-ups som snabbt vuxit till sig på området elektriska drivsystem är franska Emotors.
Bolaget är ett joint venture mellan Stellantis Group och Nidec Leroy-Somer och grundades 2018 i Frankrike. Stellantis är det företag som bildades när Fiat Chrysler och Peugeot gick ihop. Det är alltså inga småspelare vi talar om. Bolagsgruppen designar, tillverkar och säljer 14 tunga varumärken i fordonsbranschen, bl a Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel och Peugeot.
I perspektiv av denna storlek och vass produktutveckling inom el-teknologin har Emotors vuxit snabbt och har i dagsläget drygt 700 anställda. I produktsortimentet finns lösningar för mildhybrid (MHEV), plug-in hybrid (PHEV) och batteri-elfordon (BEV).
Allmänt spelar PLM-verktygen en nyckelroll, men i lite olika perspektiv. I Fiat Chrysler-miljön, där Stellantis ingår, är det lösningar från Siemens Digital Industries Software som gäller på produktutvecklings-området, som Teamcenter som cPDm-backbone, NX CAD på designsidan och Simcenter-plattformen på simulerings- och analyssidan. Detta emedan Emotors, inte minst influerade från franska Peugeot-sidan, har Dassault Systemes CATIA och 3DEXPERIENCE-plattformen som primära designstöd. Men veckans stora nyhet är nu att man detta till trots på Emotors annonserat att Siemens Simcenter-verktyg valts för utvecklingsarbetet på NVH-området, Noise Vibration Harshness-akustisk, vilket är fokus i dagens artikel.
- Våra NVH-testingenjörer jämförde alla verktyg på marknaden, och det visade sig ganska snabbt att Siemens-verktygen var de bästa, summerar Emotors CTO, Cédric Plasse.
Dessa NVH-lösningar inkluderar:
• Simcenter Testlab-mjukvara för testbaserad teknik, som kombinerar höghastighetsdatainsamling med integrerade test-, analys- och modelleringsverktyg
• Simcenter SCADAS-hårdvara som ger en brett utbud av testdatainsamlings-lösningar för multifysikmätning för akustik-, vibrations- och hållbarhetsteknik.
• Emotors använder sig också av en omfattande uppsättning innovativa ljud- och vibrationsexcitations-system, utformade för att mäta körpunkter och strukturella och vibroakustiska frekvenssvarsfunktioner.
Satsningen på Siemens Simcenter och NVH-verktygen är av större betydelse än man skulle kunna tro. Varför? Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title