DM/Digital Manufacturing

PLM&ERP NEWS NYHETSARKIV - Klicka på någon av flikarna nedan för ytterligare uppdelning av ämnena.

PLM I MOLNET: Eurostep får ”co-sell-ready-stämpel” i Microsofts partnerprogram

Svenska PLM-utvecklaren Eurostep tillkännagav idag att man har fått status som, ”co-sell ready”, alltså ”redo att parallellförsälja” genom Microsoft-partnerprogrammet. Med sin långsiktiga relation som Microsoft Gold Partner ingår Eurostep därmed i en elitgrupp av globala oberoende mjukvaruförsäljare utvalda av Microsoft för gemensamma försäljnings-, support- och ”go-to-market-initiativ”.
En viktig poäng i sammanhanget är att Eurostep med ”co-sell-stämpeln” kommer att ha tillgång till Microsofts globala försäljningsstyrka, vilket naturligtvis är ett ”guldläge” för bolagets ShareAspace-lösningar, som utnyttjar Microsoft moln, Azur, för sin nya ShareAspace Design to Manufacturing-lösning.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Digitala tvillingar inom PCB-tillverkning: Siemens vässar ODB-familjen för datautbyte

Säga vad man vill om Siemens Digital Industries, men få bolag inom PLM-sfären har under de senaste åren jobbat lika hårt och framgångsrikt på att vässa teknologin. Det man inte köpt i form av företag och teknologier, som Mentor Graphics eller Mendix för att ta några få exempel, har man satsat stora resurser på att utveckla själva. Liksom att man lyckats bra med att integrera lösningarna inom ramen för produkframtagningsplattformar som Xcelerator.
Idag berättar PLM-jätten att man utvidgat sitt ODB ++ datautbytesformat till ODB ++ -familjen och fått till en komplett digital-lösning, "end-to-end", som täcker informationsflödena inom design, process och tillverkning; något som torde glädja de globalt sett plus 50 000 användarna av ODB++, som sysslar med kretskortsdesign.
Det nya ODB ++ -processformatet kompletterar lösningen av öppna format för hela den digitala tråden. Sammanfattningsvis kokar det ner till en lösning som hjälper användarna att uppnå snabba och pålitliga nya produktintroduktioner, med ett komplett dataset för maskinprogrammering.

3D-PRINTING: MakerBot lanserar nya produkter och material till industrin

MakerBot utökar den snabbt växande Method-serien med ytterligare 3D-skrivare och tillgängliga material anpassade för industrin. Det berättar idag 3D-printspecialisten och återförsäljaren Protech.
Lanseringen av Method Carbon Fiber Editions är industriellt intressant i det att de nya 3D-skrivarna är utformade för att göra det möjligt för ingenjörer och konstruktörer att skriva ut starka och mer exakta delar för tillverkning av verktyg, jiggar och fixturer. Även produktion av slutprodukter som kan ersätta metalldelar inom vissa applikationer.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Mjukvaran som, ”möjliggör för fabriker att börja digitalisera och kapa kostnader på 5 minuter”

Kasta dina kalkylblad, pennor och papper. På mindre än 5 minuter kan du börja vässa din maskineffektivitet med en kapabel, men ändå enkel att hantera, digital lösning.
Ja, det menar i alla fall svenska Good Solutions är en av de positiva effekterna av deras nya plattform av RS Production OEE.
- Programvaran ger de insikter som behövs för att sänka produktionskostnader, få koll i realtid och använda mindre resurser för varje tillverkad enhet. Det är både mer ekonomiskt och hållbart, menar Mikael Persson, medgrundare och VD.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

COVID-19: Innovativa ingenjörer på Sandvik Coromant tar fram ny 3D-teknik för snabbprintning av ANSIKTSSKYDD...

Coronakrisen och Covid-19 har utlöst en kraftfull kreativitet på en rad ställen med målet att snabbt få fram skyddsutrustningar av olika slag. Ett av företagen som agerat på uppstuds är Sandvik Coromant – normalt känd som en världsspelare ionom framför allt skärande verktyg. Men nu handlar det inte om detta.
Istället berättar man idag om utvecklingen av en ny 3D-modelleringsteknik, som gör att man kan 3D-printa upp till 200 frontskydd i plast. Poängen är att man kan printa ansiktsskydden på samma tid som det tar med traditionella metoder för att printa ut ett.
Med hjälp av en ny modell att hantera modelldata kan tekniken dramatiskt öka 3D-utskriften och hjälpa till att producera ansiktssköldar för sjukvårdspersonal som kämpar mot COVID-19. Bolaget har publicerat dessa uppgifter för att kostnadsfritt uppmuntra andra företag att använda metoden för att hjälpa till med ansiktsskyddproduktion.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Automotive: PLM och AI-styrd robotplattform från NVIDIA vässar fabrikslogistiken på BMW

Hur ser framtidens fordonsproduktion ut? I fotspåren av Coronakrisen har saken diskuterats allt flitigare. Sånt som avancerade, flexibla och plattformiserade processupplägg präglade av teknologier som knyter ihop PLM- och ERP-områdena med tillverkningssidans OT (Operativa Teknik, ”verkstadsgolvet”) – IoT, IIoT, automation, robotisering, e t c – tycks också efter Coronachocken vara på väg att påskyndas. Coronavirusets härjningar har på något vis satt fingret på flera problem, men också möjligheter, som hänger samman med beroendet av mänskliga händer.
Men i sig är utvecklingen varken särskilt ny eller revolutionerande. Det är bara att titta in på en modern bilfabrik för att snabbt konkludera att robotar, LGVer, STRer och annat, som AI-styrda maskiner, fått en allt större plats.
- Sett i detta perspektiv är framtiden redan här, konstaterade Jensen Huang, grundare och CEO för NVIDIA, i samband med bolagets digitala GTC 2020-event och han exemplifierade sin tes med NVIDIAs partnerskap med tyska fordonsgiganten BMW Group kring de senares robotiserade upplägg av fabrikslogistiken.
- Anpassning av olika funktioner för olika fordon och olika kunder är central och skapar behov som detta partnerskap möter, säger Jürgen Maidl, senior VP för logistik på BMW Group. I o m vårt samarbete med NVIDIA blir det möjligt för oss att utveckla framtidens fabrikslogistik redan idag.

I skuggan av Coronavarslen: SKF-chefen, Alrik Danielson, realiserar drömmen om Industri 4.0 och tillverkning...

När kullagerjätten SKFs chef, Alrik Danielson, i förra veckan meddelade att bolaget varslar 300 medarbetare om uppsägning, var det under Coronakrisens flagg.
– Ett svårt men ändå nödvändigt beslut för att säkerställa att SKF förblir konkurrenskraftigt, sa han och tillade att man kommer att fortsätta investera i kompetens-, teknik- och processutveckling och även digitalisering av bolagets fabriker. Detta är ett mycket intressant tillägg och innehåller en hel del under ytan dolda, men tunga skäl till att man drar ner i organisationen. Lika viktigt som att man inte sitter med övertalighet när efterfrågan pekar neråt är att man vässar sin produktframtagningsmodell och digitala vertygsarsenal för att möta en framtid som sedan några år är stadd i dramatisk förändring. SKF var också redan innan Coronaviruset satte sina klor i världens verkstadsindustrier på gång att anpassa sig till denna digitala, IoT- och AI-präglade produktframtagningsframtid.
SKF-basen Alrik Danielson, berättade om denna framtid och SKFs ”World Class Manufacturing-koncept” på Siemens Digital Industries senaste event i Stockholm. PLM&ERP News’ Verdi Ogewell var på plats och lyssnade till en företagsledare med stora visioner, utvecklingsentusiasm och som befinner sig mitt inne i fas när SKF realiserar den digitalt styrda drömfabriken, med göteborgsanläggningen som förebild.
Vidare sa Danielson att Siemens spelar en viktig roll som PLM-, automations- och IoT-partner när projektet rullar vidare mot Industri 4.0. Men bilden är mer diversifierad än så, i övrigt jobbar SKF med PTC-verktyg som Creo på CAD-sidan och med Windchill som produktdata backbone.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Bildskärmsgiganten EIZO satsar på Aras Innovator som PLM-ryggrad

Det är knappast förvånande att antalet affärer på PLM-området gått ner i samband med Coronakrisen. Men stiltje är det inte. Aras PLM fortsätter exempelvis att skörda framgångar för sin PLM-plattform. Idag meddelar japanska EIZO, känt för sina visuella lösningar kring bildskärmar, att man valt Aras Innovator för att hantera tekniska projekt och dokument, framtagning av eBOMar (”engineering Bill of Materials), mBOMar (”manufacturing BOM”, för tillverkning), arbetsflöden och processdesign.
Man kommer också att använda systemet för att hantera överföringen av eBOMarna till ERP-systemet, liksom kopplingarna mellan Bill of Process (BOP) och Manufacturing Execution Systems (MES) på tillverkningssidan. I stort sett kommer alltså Aras Innovator att ligga som ryggrad för hela produktframtagningsområdet hos den japanska bildskärmsutvecklaren. I stort sätt inkluderar plattformen hos EIZO det mesta som ingår i en komplett cPDm-lösning (”collaborative Product Definition management, ”samverkande PDM”).
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Kanonstart för TECHNIAs digitala premiärevent PLM Innovation Forum 2020 – plus 2000 deltagare

Det var kanske inte så överraskande att Dassaultchefen, Bernard Charles, uppehöll sig vid hälsofrågorna och Life Sciences i sitt öppningsanförande i premiären av TECHNIAs digtala event, PLM Innovation Forum 2020.
- Mer än någonsin har (Corona)krisen tydliggjort att innovation är hjärtat i vad vi måste göra för att klara framtiden. Å andra sidan har detta stått klart under lång tid när vi placerat PLM i centrum för uthållig innovation för att hjälpa våra användare i strävan att harmonisera produkter, naturen och livet genom att använda en samarbetsplattform som hjälper oss att blottlägga det osynliga, planera och imaginera framtiden. Det är själva kärnan, sa den karismatiske DS-ledaren.
Det är så där han alltid uttrycker sig; med vackra ord och övergripande beskrivningar och med blicken visionärt mot horisonten. Detaljarbetet kring PLM-plattformen 3DEXPERIENCE, överlåter han till de egna utvecklarna, implementatörer, partners som TECHNIA och kunderna/användarna. Och man behöver inte titta särskilt länge på det rikhaltiga innehållet i årets digitala upplaga av PLMIF för att inse att hans idé om en plattform som täcker det mesta när det gäller produktframtagning blivit en näringsrik mylla för innovation.
PLMIF-eventet blivit en succé, som tycks ha nått betydligt fler deltagare än den tidigare fysiska varianten.

PLM: PTC-partnern PDSVISION slutför investering med stor potential inom AR

Som PLM&ERP News tidigare noterat så har inte Coronakrisen helt lamslagit affärsverksamheten inom PLM-området. Ett av företagen som ångar på framåt är PTC-partnern PDSVISION, som idag meddelar att man har slutfört sitt förvärv av AR - Software Suite, Finity, (AR står för Augmented Reality) från tidigare 3D Studio Blomberg.
Till saken hör att PTC är och har varit AR-områdets kanske mest proaktiva aktör. Att kunna omsätta AR-teknologin till industriellt bruk har varit en av bolagets viktigaste satsningar, där man inte bara använder AR som stand alone-lölsning, utan kopplar ihop i detta fall sin Vuforia-plattform med dels IoT-lösningen ThingWorx och PLM-sviten Windchill, med CAD-verktyget Creo som primus motor.
På sista raden ger detta fantastiskt goda möjligheter att addera produktionsvärde och kapa ledtider i alla delar av produktframtagnings- och slutkundsutnyttjandet av de tillverkade och distribuerade produkterna.
Att PDSVISION gör satsningar inom detta område innehåller sålunda en stor dos sund affärs- och tekniklogik. Hur då? Klicka på rubriken för att läsa PLM&ERP News' chefredaktör, Verdi Ogewells, analys.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing