Annons

Chalmers SII-Lab i samarbete med PTC kring Industri 4.0

PLM-utvecklaren PTC har startat ett samarbete med Chalmers Tekniska Högskola och test- och demoanläggningen Stena Industry Innovation Laboratory (SII-Lab). Tanken är att man ska hjälpa industrin att snabbare ta vara på befintliga möjligheter och utveckla nästa generations smarta fabriker, inom Industri 4.0. - Här har industrin möjlighet att testa nya tekniska lösningar som sedan kan implementeras i den verkliga produktionsmiljön, säger Åsa Fast-Berglund som är ansvarig för Chalmers nya satsning på industriell digitalisering.

Nu startar PTC ett samarbete med Stena Industry Innovation Laboratory. SII-Lab är en test- och demonstrationsanläggning för nästa generations smarta fabriker. Här erbjuds snabba kommunikationssystem med 5G, öppen robotmiljö och montering med ”förstärkt verklighet” (AR). SII-Lab vill, säger man, ”erbjuda en öppen miljö där både stora och små företag skall känna sig välkomna.”

Filip Stål, nordisk försäljningsdirektör på PTC.

– På PTC vill vi vara öppna och lyhörda på våra kunders behov idag och i framtiden. Genom vårt samarbete med SII-Lab och deras forskare kommer vi nu kunna erbjuda våra kunder en möjlighet att vara en del av detta spännande forskningsområde och därigenom hjälpa dem att ligga i framkant inom Industri 4.0, säger Filip Stål, nordisk försäljningsdirektör på PTC. SII-Lab är en miljö där vi vill att våra kunder skall finna inspiration kring vad som är möjligt idag och även få en inblick i vad som kommer att vara möjligt i morgon. Vi vill att SII-Lab skall vara ett naturligt forum där forskning och verklighet möts.

ThingsWorx, Vuforia, Creo och Windchill.
Till sin hjälp i forskningsarbetet använder sig SII-Lab bl a av PTCs kunskaper och tekniska applikationer, som ThingsWorx (IoT), Vuforia (AR), Creo (CAD) och Windchill (PLM). Tillsammans med PTC får labbet därmed tillgång till det som brukar benämnas, ”den digitala tråden”. Det handlar om att ha en ryggrad, som end-to-end kan koppla ihop alla aktiviteter så att de s a s kan ”prata” med varandra hela vägen, från idé och ritning till färdig slutprodukt hos kund.
– Bland annat forskas det på kollaborativa robotar och på interaktionen mellan människa och robot, säger Åsa Fast-Berglund. Det är ju viktigt att robotarna anpassas efter människan, och inte tvärtom. Det blir också fokus på internlogistik, plockrobotar, virtuell träning för operatörer, med mera. Vi forskar också kring digitala tvillingar, både i visualiseringar av fabriker och genom olika simuleringar.

Skiss över de olika stationerna i labbet. Utrustningen i SII-Lab ska ge användarna kunskap om digitaliserad produktion och förståelse för hur, när och var man kan använda de nya digitala verktygen. Det handlar bl a om hur produkter, maskiner och människor skall kunna kommunicera med varandra och med andra system.

Forsknings- och praktiskt testmiljö.
Testbädden fungerar både som en forskningsmiljö men kan även fungera som en praktisk testmiljö för företag som inte har egna testmiljöer eller s k pilotfabriker, företag kan hyra in sig i labbet och få tillgång till den senaste teknologin och experter inom områdena.
Den kanske viktigaste aspekten i industriell beslutsfattning idag är att prioritera de digtala möjligheterna och dra nytta av dem i tre perspektiv:

* Starta direkt,
* Förbereda medarbetarnas kompetens för vad som skall komma
* Bevaka långsiktig innovationsutveckling så den passar in

– Risken finns att man hamnar i kostsamma återvändsgränder då man försöker göra för mycket själv. Det finns idag möjligeter att skapa ett digitalt tempo som drar ifrån konkurrenterna likväl som en risk att inte hänga med tempot som andra sätter med disruptiva konsekvenser, tillägger Kent Eriksson, PTC Digital Transformation Group.

PTC har innovativt tänkande i sitt DNA.
PTC tillhör en liten skara av bolag inom PLM-området som funnits med ända sedan 1980-talet. Initialt blev man uppmärksammat för sin paradigmskiftande lösning, som gjorde parametriken till en realitet inom mekanik-CAD. I detta var bolagets Pro/ENGINEER-mjukvara först på marknaden och gjorde det möjligt för företag att ligga ett steg före i utvecklingen. Det tar inte slut där, även om ett genombrott av samma dignitet som parametriken är svårslaget. Ambitionerna att skapa ett teknologiskt ledarskap har dock funnits kvar. Något som blivit tydligt i samband med de senaste årens konvergens mot digital teknik där framför allt IoT-koncepten, augmented reality (AR), 3D-printing, digitala tvillingar och Industri 4.0-upplägg ställt mycket av de gamla industriella sanningarna inom produktframtagningsområdet på huvudet.
– Med PTC kan globala tillverkare och ett ekosystem av partners och utvecklare utnyttja detta löfte om fysisk digital konvergens idag och snabbare driva framtidens innovation för att ge varaktiga konkurrensfördelar, säger Filip Stål.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title