Annons

COVID-19: Innovativa ingenjörer på Sandvik Coromant tar fram ny 3D-teknik för snabbprintning av ANSIKTSSKYDD i plast

Sandvik Coromants industrianläggningar i Sverige är vanligtvis reserverade för tillverkning av metallpulver till intrikat konstruerade komponenter. Idag omfördelas organisationens metallbearbetningskompetens och 3D-printkapacitet till att producera personlig skyddsutrustning (PPE) för vårdpersonal med några av organisationens 3D-skrivare för plastmaterial.

Hållare eller ramar för ansiktsskydd som de ter sig ”färska” från 3D-skrivaren i Sandviks anläggning.

Flera ansiktskydd genom en solid!
Flera företag producerar redan 3D-printade ansiktssköldar, men eftersom 3D-skrivare vanligtvis är begränsade till att skriva ut en CAD-fil i taget har produktionen varit långsam. För att lösa detta problem har ingenjörer vid Sandvik Coromants Press Tools-avdelning utvecklat en ny modelleringsprocess som gör det möjligt för maskiner att känna igen en bunt med flera ansiktssköldar som en solid CAD-fil.
Vad de här ingenjörerna gör är att man duplicerar 3D-bilddata från en enda ansiktssköld och kan sedan ”stapla” flera sköldar ovanpå varandra. Med hjälp av en dubbel extruder kan 3D-skrivaren sedan instrueras att skapa strukturellt stöd mellan varje produkt – i princip skriva ut en tunn plaststräng mellan varje skärm. Genom att skriva ut detta stöd i vattenlösligt material kan skärmarna enkelt separeras när de har skrivits ut.Att skriva ut flera delar åt gången är den optimala metoden för att producera en stor volym ansiktssköldar när man använder en 3D-skrivare, förklarar Christian Dingfors, produktionsingenjör på Sandvik Coromant Press Tools. Han fortsätter:
– I det pågående arbetet med att stödja sjukvårdspersonal mot COVID-19 måste vi bidra till produktionen av personlig skyddsutrustning så effektivt som möjligt. Det är därför Sandvik Coromant vill dela denna teknik och nödvändig bildinformation med så många företag som möjligt. Vi vill att alla anläggningar med 3D-utskriftskapacitet ska engagera sig.

Kan printa 42 skydd per batch – delar modelldata med Protech
Sandvik Coromants Press Tools-division har nu möjlighet att tillverka 42 ansiktsskydd av plast per 3D-skrivare under varje produktionsbatch – en process som tidigare tog 48 timmar att tillverka bara en ansiktssköld. Större 3D-skrivare kan använda samma teknik för att skriva ut upp till 200 ansiktssköldar i en enda produktionsbatch.

Sandvik Coromant hoppas att denna teknik kommer att användas av andra företag med tillgång till en 3D-skrivare som den mest effektiva metoden för att producera ansiktssköldar. I själva verket har företaget redan delat 3D-modelldata som krävs med Protech, som är Skandinaviens ledande leverantör av 3D-skrivare från Stratasys. En distributör av 3D-skrivare för hobbymarknaden har också delat uppgifterna med sitt nätverk.
– Vi uppmuntrar alla företag som har tillgång till en 3D-skrivare att kontakta oss för vägledning om hur man använder denna utskriftsteknik. Vi är glada att dela 3D-avbildningsdata med vem som helst, inklusive småföretag och hobbyföretag, som vill bidra till denna väsentliga orsak, avslutar Dingfors.

Sandvik Coromant Center i Sandviken.

Sandvik har stoppat alla icke-kritiska produktionskörningar
Efter att ha fått mer än 3 000 overheadprojektorfilmer använder flera divisioner i Sandvik Coromant nu sin 3D-printkapacitet för att producera ansiktssköldar. Till exempel har Sandvik Coromants pressverktygsavdelning stoppat alla icke-kritiska produktionskörningar för 3D-skrivare som den har på plats, med 75 procent av utskriftskapaciteten nu avsedd för att producera ansiktssköldar.
Sköldarna kommer att doneras till sjukhus i Sandviken-Gävle, Gävleborg och Stockholm i Sverige, men Sandvik Coromant förväntar sig att initiativet kommer att replikeras globalt – inte bara inom Sandvik, utan också bland flera större aktörer näringslivet.
– Vi skulle aldrig kompromissa när det gäller att hålla anställda säkra, förklarade André Larsson, FoU-tekniker vid Sandvik Coromants division för additiva tillverkning. Just nu kan vi hjälpa till att skydda medicinsk personal genom ansiktskydden, men vi vill också kunna hjälpa de som är smittade med COVID-19. Våra liv beror på dessa medicinska proffs.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title