Annons

DEBATT: ”Att välja fel molnlösning – som att hamna i ett gisslandrama”

”Molnet med dess oändliga kapacitet ska sluka alla data som vi producerar och processa all information. Det ska också vara enkelt att koppla upp sig mot molnet och hämta ned dina data varhelst du befinner dig. Enklast är att bara köpa access till eller hyra ett färdigt system i form av ett SaaS-baserat system, det vill säga en programvara som helt och hållet befinner sig i molnet. Då kan ni i princip bara sätta igång med att mata molnapplikationen med information. Ingen större tid behöver läggas på att bygga upp något eget utan mycket fungerar efter en ganska kort inkörning. Det krävs inte heller egna servrar eller lagring. För många, särskilt ledningarna i större organisationer är det säkert oerhört tilltalande att flytta ut en massa IT. Det är ju ändå så svårt att hänga med i kraven på säkerhet, uppdateringar och annat.

Migrera till nytt system eller börja med AI
Det är först när ni ska migrera vidare till något nytt eller när ni vill börja använda AI-teknik som problemen börjar torna upp sig. När ni efter ett antal år börjar se dig om efter ett nytt ärendehanterings- eller CRM-system som är modernare eller bättre lämpat för din verksamhet så kommer problemen. All information som ni lagt in i systemen blir det knepigt att ta med sig till ett nytt system. Handlar det affärskritiska funktioner så är det tvunget att ta med sig viktiga data. Men plötsligt blir det svårt, mycket svårt att utan enorma kostnader ta med sig innehållet till det nya systemet. Lite som om du skulle vilja ta med dig ditt Facebook-flöde till en annan plattform.
Vill ni dessutom effektivisera exempelvis ärendehanteringen med ny AI-teknik och har AI-applikationer eller robotar som ständigt behöver hämta information i ditt SaaS-system så är samarbetsproblemen mellan systemen legio. Det hyrda systemet i molnet blockerar sådant ganska effektivt.

Bild: Datasaabs Vänner

Som på stordatorns tid
Tanken är helt enkelt att samma som på stordatorns tid, nämligen att ni ska låsas in utan möjlighet att välja bland framtidens mer konkurrenskraftiga system. Ni är fast. Ofta erbjuds lösningar i form av Saas-leverantörens egna system eller system från deras samarbetspartners. Givetvis till ett avsevärt högre pris. Ni har blivit gisslan i det system som från början verkade så smidigt.
För vi vet inte vilka behov av system som din organisation har i framtiden. Vi vet inte hur det kommer att se ut och vilka frihetsgrader ni kommer att ha att välja det optimala för er verksamhet.
Åttio- och nittiotalens persondatorrevolution startade som en reaktion på stordatorn som dikterade villkoren för dataanvändningen och som också skapade en obehaglig vision av ett 1984-samhälle. Idag finns en allt starkare rörelse som varnar för en sådan utveckling igen. De vill absolut inte att deras information lagras i system och på platser där det är svårt att kontrollera vem som har tillgång till datan och vad som händer med den. De vill inte ens ha samarbeten med organisationer som lagrar information på det sättet och de vill definitivt inte uppleva att budskap riktas till dem baserade på information som plockats ur deras egna system.

Att återta kontrollen
Med en sådan utveckling kan det bli rusning från dessa SaaS-system i syfte att återta kontrollen över sina affärskritiska system.
Äger ni er egen information, finns det möjlighet att ta med sig sin information utan problem.
Det är dags att börja försäkra sig om rätten till er egen information framåt i tiden.
Innan ni investerar tid, pengar och framför allt affärskritisk information i SaaS-baserade system se till att:

  • Du kan ta med dig informationen via ett öppet protokoll. Inte via begränsade format, via SAaS-leverantörens ”preferred partner” eller andra inlåsningar.
  • Eventuella framtida AI-baserade robotar kan ställa frågor till systemen utan problem.”

Av Pernilla Rissanen, Nordenchef, Kofax

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title