Annons

Digitala tvillingar vässar ABBs nya lösning för optimering av processer inom metallindustri

ABB har introducerat ytterligare en ”medlem” i sin Ability-familj: Advanced Process Control för metallindustri, vilken sägs ”förbättra processtabilitet, produktion och kvalitet samtidigt som kostnaderna minskas.”
Kontexten är att ABB lanserade Ability-plattformen 2017 och den innehåller idag mer än 200 digitala lösningar med inriktning mot automation för industriföretag, vilket i praktiken skulle kunna samlas under IoT-begreppet, Internet of Things, eller för att vara ännu mer specifik, Industrial IoT, IIoT. Och idag kommer alltså den metallindustriellt branschorienterade lösningen, Advanced Process Control, (APC)
Denna innehåller enligt det svensk-schweizisika automationsföretaget lösningar för noggrann modellering av processbeteenden i syfte att uppnå större processtabilitet, förbättrad produktkvalitet, produktion och kostnadsbesparingar. Lösningen använder en enkel design och implementering av Model Predictive Control (MPC) och analys för att möjliggöra en hög grad av automation och optimering.

Intressant i sammanhanget är lösningar som inkluderar digitala tvillingar blir allt vanligare. Nya APC-lösningen från ABB är inget undantag. Man använder Model Predictive Control (MPC) för att skapa digitala tvillingar av flera viktiga stålproduktionsprocesser med processdata för att förutsäga beteende över tid. Bolaget skriver i pressmaterialet att, ”lösningen fungerar som en ’autopilot’ och driver processen mot mer lönsam drift via modellering och optimeringstekniker.”

Minskat behov av operatörer
Förutom ökad produktion, förbättrad kvalitet och minskade materialkostnader minskar lösningen också behovet av operatörer för att kontinuerligt övervaka och justera processer dygnet runt.
– Införandet av Advanced Process Control för metallindustrin är en betydande utveckling för stålproducenter, men också en väletablerad lösning som visat värde i över 20 år i andra processindustrier såsom gruvdrift, cement, olja och gas, säger Tarun Mathur, global produktchef, Metals Digital på ABB. Som ett av de få företag som för närvarande tillhandahåller MPC-baserade modellerings- och optimeringslösningar till stålindustrin ser vi fram emot att ge fördelarna med förbättrad resurseffektivitet, produktion och kvalitet till våra metallkunder.

Bygger på realtidsdata från Ability System 800xA eller OPC
Advanced Process Control för metallindustri använder realtidsdata från styrsystem som ABB Ability System 800xA eller tredjepartsalternativ med öppna kommunikationsprotokoll som OPC (OLE för processkontroll).
Lösningen erbjuder en anpassningsbar verktygslåda som kan tillämpas på olika processapplikationer, som kan utvecklas i enlighet med kundens behov. Vid lanseringen finns tre kraftfulla APC-applikationer tillgängliga för metallindustrikunder som syftar till att optimera prestanda för:
• Brännarstyrning för bandugn i pelletsfabriken
• Torkning av pellets
• Kvarnstyrning

CASE: Mindre bränsleförbrukning, vässad kvalitet
Två av dessa applikationer har redan distribuerats till en stålanläggning i Indien, vilka visat på betydande fördelar. Vid pelletsfabrikens brännarstyrning för bandugn rapporterar kunden om 15 procents minskning av standardavvikelsen för bandugnens temperaturprofil, vilket resulterar i förbättrad pelletkvalitet och minskad bränsleförbrukning. Vid pelletsanläggningen kan kunden kontrollera utloppstemperaturen mer exakt även vid stora processförseningar och störningar i matningshastigheten.

Kunder som använder ABB:s APC-lösningar i andra processindustrier, som gruvdrift och cement, rapporterar betydande fördelar med data från mer än 300 installationer som indikerar typiska fördelar som 2-3 procent ökad produktion, 1-2 procent minskad bränsleförbrukning, 2-3 procent minskad elförbrukning och minskad kvalitetsvariabilitet mellan 10, och 20 procent.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title