Annons

”Digitalt språng”, hävdar Etteplan om ny lösning för molndistribution av teknisk information

Etteplan HowTo är sålunda en heltäckande tjänst som möjliggör smidiga översättningar, snabb utrullning av ändringar och agil återanvändning för nya behov av teknisk information. Lösningen strukturerar och lagrar digital teknisk information i molnet och drar dessa data till ett interaktivt format som användaren kommer åt via en applikation eller ett användargränssnitt i sin mobil, surfplatta eller laptop. Fullt sökbar och alltid uppdaterad teknisk information finns tillgänglig online för professionella användare med valfri enhet.

Mikael Vatn, SVP för Technical Documentation Solutions på Etteplan.

”ÖKAR PRODUKTIVITETEN”
Mikael Vatn menar att digital teknisk information, levererad som en on-demand-resurs online, ökar produktiviteten för ingenjörer, tekniker och experter som arbetar med installation, underhåll och andra krävande områden över hela världen. Väsentligt kortare tider för sökning av viktig information ökar First Time Fix Rates (FTFR), bidrar till snabbare och effektivare processer och ökar nöjdheten hos både medarbetare och kunder.
– Vår HowTo-lösning är resultatet av ett nytänkande och en investering i demontering och omformning av hela processen med att producera och använda professionell teknisk information. Det primära målet var att öka effektiviteten när det gäller att skapa, översätta, återanvända och distribuera information. Vi är stolta över att ha lyckats utveckla en sådan tjänst trots utmaningarna på marknaden, kommenterade Mikael Vatn.

LÄTTBEGRIPLIGT OCH MED VASSA ANALYSFUNKTIONER
För att stötta snabbare utveckling och lansering av produkter på marknaden måste produktionen av den tekniska informationen klara tajta tidplaner och samtidigt se till att tillämpliga förordningar på alla marknader efterlevs. Återanvändning av innehåll för nya produkter, utökning av bilder i manualer och distribution från en molnplattform gör att processen för produktion och publicering av teknisk information förändras i grunden.
Molnbaserad distribution av teknisk information är också ett steg framåt när det gäller att förbättra säkerheten på jobbet, genom att manualerna alltid är direkt tillgängliga och uppdaterade. Vid komplexa tekniska uppgifter är lättbegripliga anvisningar avgörande för att säkerställa att alla uppgifter och processer utförs på rätt sätt.
Etteplan HowTos analysfunktioner ger feedback om hur och när informationen används, vilket ger leverantörer insikt i hur de kan förbättra både informationen och själva produkten eller tjänsten.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title