Annons

Elektronisk styrning av mobila maskiner: IQANdesign med Simulink-integrering ökar speeden i utvecklingsarbetet

IQANdesign 6, som låter användare skapa tillämpningar för sina maskiner, presenterades officiellt på Bauma 2019, en mässa som ägde rum i München nu i april. Med nya ”IQAN Simulink Toolbox” kan programmet bidra till att effektivisera den modellbaserade utformningen, simuleringen och distributionen av elektronisk styrning.

”Lösningen kan förvandla mobila maskinfunktioner”
Programutvecklarna på Parker Hannifin menar att man med denna ”unika utveckling” kan komma att få se en förvandling när det gäller arbetet med att skapa eller förbättra mobila maskinfunktioner.
Man påpekar också att, ”runt om i världen drar ingenjörer och forskare redan nytta av produktfamiljerna IQAN och Simulink, vilket gör att upptäckt, innovation och utveckling inom sektorer som sträcker sig från fordonsindustri till elektronik går snabbare.”
Så kan det förstås också vara; klart är hur som helst att integrationen av de två mjukvarumiljöerna har stor potential att kunna korta utvecklingstiden med en effektivare och smidigare verktygskedja, som ger användarna ett sätt att snabbt använda kod på produktionsklar maskinvara i realtidstillämpningar.

Samtidig körning av flera modeller
Den sömlösa integrationen av Simulink-modeller inom IQAN-ekosystemet möjliggör automatisk generering av realtidstillämpningar från Simulink-modeller som riktar in sig på IQAN-MC4x-styrenheter. Samtidig körning av flera modeller med individuella tidsscheman och prioriteringar stödjs också.
Simulink-modeller utförs i en dedikerad realtidskärna, med ingångar och utgångar tillgängliga i IQANdesign-programlogik. Med IQANdesign kan användare visa och navigera i Simulink-modeller, som också ingår i systemsimuleringar som tillhandahålls av IQANsimulate. Dessutom är Simulink Testpoints synliga och mätbara i IQANdesign/IQANrun.
– IQANdesign 6 är en kraftfull, flexibel och intuitiv plattform med en låg lärande- och bemästringströskel, sammanfattar Johan Lidén.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title