Annons

ERP/CASE: Så vill Arvid Nordquist spåra sina kaffebönor med SAP S/4HANA

Övergången till SAP S/4HANA är nästa steg i en lång relation med SAP och partnern Implema, som PLM&ERP News skrivit mycket om i spalterna. Det första SAP-systemet implementerades i slutet av 90-talet och sedan dess har flera bolag tillkommit, nya varumärken lanserats och volymerna ökat drastiskt.
Arvid Nordquist fortsätter i detta med Implema som samarbetspartner för drift, implementation och applikationsförvaltning även av nya affärslösningen.

Kaffeproduktion på Arvid Nordquist.

STRÄVAN MOT ÖKAD HÅLLBARHET
Vilka är fördelarna med SAP S/4HANA? På Arvid Nordquist innehåller ordet ”hållbarhet” en viktig förklaring till satsningen. Att vidmakthålla god kvalitet och vass produktion handlar mycket om spårbarhet.
– Med SAP S/4HANA kan vi följa våra produkter hela vägen. Ända från den första kaffebönan och säcken till rostning, malning, förpackning och leverans och sedan fakturering och uppföljning. Vi ser också fram emot att kunna minska datamängderna vilket sparar energi och gör att vi blir ännu mer hållbara, säger Gabriella Fällman.

UPPGRADERINGEN PÅBÖRJADES I VÅRAS
Under våren 2020 påbörjades uppgraderingsarbetet till SAP S/4HANA och tester av processerna sker på samtliga avdelningar, d v s allt från inköp till produktion till försäljning och distribution samt de ekonomiska delarna.
Efter sommaren går Arvid Nordquist in i nästa testperiod för att sedan lansera under november. Därefter är planen att se över nya funktioner för att ytterligare stärka företaget.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title