Annons

ERP: Kan det existerande affärssystemet bli motorn i kommunens digitaliseringsresa?

Med fötterna stadigt förankrade i verkligheten jobbar Sandra Flodmark, i Höganäs kommun, och Anna-Maria Röstlund, i Nacka kommun, på med ”vardagsdigitalisering”, alltså praktiska lösningar som ger nytta i verksamheter.
– Det är viktigt att utnyttja de funktioner som redan finns i affärssystemet, i stället för att alltid bygga nya lösningar samt att tillsammans med systemleverantören utreda vilka möjligheter till digitalisering och automatisering som affärssystemet tillåter, konstaterar Sandra Flodmark.
Poängerna med strategin är flera och fördelarna är bl a att det kan bli billigare, smidigare samt kräva färre resurser än att bygga nya lösningar. Dessutom kan det förmodas att en mindre spretig teknikmiljö, med färre teknikplattformar, kommer att leda till färre problem i framtiden.

”Det är viktigt att utnyttja de funktioner som redan finns i affärssystemet, i stället för att alltid bygga nya lösningar”, säger Sandra Flodmark på Höganäs kommun.

HÖGANÄS SATSAR PÅ ROBOTLLÖSNINGAR
I Höganäs satsar man på att ta fram så kallade robotlösningar i befintliga system. Det handlar om att automatisera existerande lösningar med hjälp av mjukvara. En lösning för att automatisera hanteringen av kommunens 25 Swishkonton, som går under det klatschiga namnet Robban, utvecklas just nu.
Men även i Nacka används mjukvarurobotar, till exempel för att hantera ansökningar om ekonomiskt bistånd och vid ansökan till vuxenutbildning;
– Digitala verktyg och kraftfulla, flexibla verksamhetssystem skapar nya arbetssätt och möjligheter. Vi kan exempelvis korta ledtider och öka servicen till medborgaren, samtidigt som vi frigör tid till mer värdeskapande arbete, säger Anna-Maria Röstlund. Ett annat exempel på digitalisering som kommer medborgarna till godo i Nacka är en helt digital ansökningsprocess för bygglov, med snabbare handläggning som följd fortsätter hon.

BRA GRÄNSSNITT TILL ANDRA SYSTEM
Det är viktigt att välja ett affärssystem som har bra gränssnitt till andra system vilket blir tydligt när Sandra Flodmark berättar om arbetet med att automatisera hanteringen av t ex leverantörsfakturor.,
– Förutom affärssystemet används ytterligare tre tekniktjänster i processen, bland annat för att skanna fakturor. Behovet av integration och i viss mån avsaknaden av standardiserade lösningar kan ibland innebära att digitaliseringen av en process tar längre tid än förväntat, säger Flodmark.
Det viktigaste med digitaliseringen är att fokusera på en process i taget och involvera hela verksamheten. Ta gärna med systemleverantören i ett tidigt skede i förändringsarbetet. Vi sambetar med många kommuner och har en lång och bred erfarenhet som vi kan bidra med i detta, säger Alexander Drevstad, försäljningsdirektör för ”New Business, Nordics”, på Unit4.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title