Annons

ERP-konsulten Columbus tar hem storaffär när BioMar satsar på INFOR i molnet

BioMar ska med hjälp av Columbus implementera Infor CloudSuite Food & Beverage. Lösningen, menar man, kommer att underlätta effektivare arbetssätt för 550 användare i 13 av de 80 länder där bolaget verkar, genom en framtidssäkrad digital plattform.

VERKSAMHET DYGNET RUNT
Danska BioMar-koncernens verksamhet bedrivs dygnet runt i alla världens större tidszoner. I likhet med andra större multinationella koncerner står BioMar därmed inför utmaningar när det gäller att harmonisera sina processer.

Johan Made, INFOR.

– BioMar och Infor hade flera möten kring designtänkande för att skapa en gemensam bild av BioMars framtida strategier och mål, säger Johan Made, EVP på INFOR för Norra och Östra Europa.
Utifrån detta kunde flera digitala funktioner identifieras som senare användes för att utveckla en digital roadmap. Genom att implementera INFORs dedicerade molnsvit läggs lägger man kort sagt grunden för BioMars resa in i den digitala framtiden.
Därför ställer koncernens digitala roadmap och affärsmål till 2023 krav på effektiviserade affärsprocesser och ett mer datadrivet sätt att fatta beslut.

ORGANISATIONSFÖRÄNDRING
Nu ska sägas att INFOR inte är någon nyhet som affärssystem på BioMar. Bolaget använder Infor M3 sedan 2013, men menade att man inte fick största möjliga nytta av det kraftfulla affärssystemet. Detta eftersom affärsprocesserna inte var tillräckligt enhetliga mellan de olika koncernföretagen runtom i världen.

Thomas Mortensen, BioMars CIO.

Thomas Mortensen, CIO tillika Global IT Director på BioMar, säger att man nu ska förändra detta:
– I vårt fall handlar endast 20 procent av projekten om teknik medan 80 procent berör verksamhetsutveckling. Med bra stöd och förankring från ledningsgruppens sida har vi anpassat vår styrningsmodell för att standardisera och effektivisera våra processer. Den nya strukturen bygger på koncerngemensamma ledare (så kallade Business Process Owners) i respektive affärsområde. Tillsammans med en digital plattform, INFORs molnsvit, en koncerngemensam processmall och strategisk rådgivning från Columbus skapar det förutsättningar för att harmonisera affärsprocesserna tvärs över hela koncernen och driva stora effektivitetsvinster, säger Mortensen.

MOLNET BANAR VÄGEN FÖR DATADRIVET BESLUTSFATTANDE
Ytterligare en utmaning för BioMar består i att varje land har fokuserat på att lösa landspecifika utmaningar med individuella modifieringar och anpassningar i Infors affärssystem.
Kent Enrico Petersen, VD för internationella M3-affärer på Columbus,
Konstaterar att man med Infor CloudSuite Food & Beverage inte längre behöver hålla på med komplexa modifieringar direkt i databasen och mjukvaran:
– Vid behov av ytterligare funktionalitet så används add-ons och
verktyg. På det sättet kommer 90 procent av affärssystemet vara
koncerngemensamt och endast 10 procent skiljer sig åt på grund av lokala förutsättningar. Genom att kunna harmonisera bland annat artikelnummer och stycklistor, BOMar (Bills of Material), skapar det förutsättningar för datadrivet beslutsfattande tack vare en avsevärd förbättring i jämförbarheten och tillgängligheten på data. BioMar är en strategiskt viktig kund till oss där vi ser stora möjligheter för verksamhetsnytta genom vår gemensamma vision för taktiska insatser med sikte på digitalt ledarskap, säger Petersen.

AMBITIÖS DIGITAL STRATEGI
Med blicken framåt siktar BioMar nu på digitalt ledarskap genom att kontinuerligt satsa på den senaste tekniken utifrån Infor CloudSuite som plattform. I enlighet med koncernens digitala strategi 2020–2023 är målsättningarna bland annat ”All-Cloud” och ”All-Mobile”. Tillsammans med planer att sätta fart på såväl hållbarhetsinitiativ som innovation inom kundinriktade digitala tjänster ställer det stora krav. Thomas Mortensen understryker vilken typ av stöd som behövs för att klara kraven:
– Till år 2023 ska vi ligga i framkant när det gäller digitala verktyg, både internt och externt. Det kommer löpande att skapa nya behov av digitala kompetenser och vi står därför inför en utmaning att kunna attrahera och behålla de bästa talangerna framöver.
– Samtidigt behöver vi en strategisk samarbetspartner som är med och satsar på vår framtida framgång, som är lika resultatfokuserat som vi och som kan stötta oss i att fatta rätt strategiskt beslut under resans gång. Med tanke på deras erfarenhet som ett av de mest framstående konsultbolagen för M3 samt deras globala närvaro inom mat och dryck var det en självklarhet för oss att välja Columbus som samarbetspartner, avslutar Mortensen.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title