Annons

ERP/SCM: Iptor får ny nordisk toppledning när Kristian Niklasson tar över som CEO

ERP-utvecklaren Iptor – möjligen mer välbekant som det nya namnet på ett av de s k svenska ”tre I:en”, IBS (International Business Systems) – har utsett Kristian Niklasson, tidigare COO, ”Chief Operating Officer”, till CEO för bolagets Nordenrörelse. Den nordiska marknaden, som f ö är företagets största.
Iptor har även utsett Per Durlind till att leda regionens försäljnings-, kontohanterings- och kundframgångsteam. Han har en bakgrund med flera års erfarenhet inom leverantörskedjan och försäljning av företagsprogramvaror i multinationella företag.
Allmänt när det gäller ERP-mjukvara utvecklar Iptor framför allt lösningar relaterat till distribution och distributionskedjan, planerings-, logistik- och tjänsteområdena.

Man kan konstatera att utnämningarna av Niklasson och Durlind kommer kort efter tillkännagivandet av Iptors nya ägarstruktur och investeringar från Bregal. Det var i januari i år det blev klart att Iptor köpts av Bregal Unternehmerkapital. Tillsammans med investeringar från CEOn Jayne Archbold och CMPO, Christopher Catterfeld har Bregal siktet inställt mot tillväxt baserat på att investera i, ”sunda affärsmodeller och starka ledarskapsteam.”
Det är ingen oäven gissning att den nya ägarstrukturen har fört med sig nya planer kring hur man ska få en ökad tillväxt och att duon Niklasson och Durlind bedömts vara de bäst skickade i miljön att driva genomförandet av Iptors tillväxtplan.

Lokal marknadskännedom ett fokus
En viktig del av denna plan är att förbättra kundfokus genom en regional organisation som leds av en ledningsgrupp med stark lokal marknadserfarenhet och ”intim” kundkunskap. Med denna organisation på plats, tillsammans med de fortsatta investeringarna i produktutveckling och utökat erbjudande i Iptor Cloud, menar sig bolaget vara stadda i, ”tillväxt och fortsatt kundframgång.”

Bra sexmånadersperiod – Archbold har givit bolaget ny energi
Jayne Archbold, Iptor, ”Managing Partner” och CEO, säger i en kommentar att kan se tillbaka på en bra sexmånadersperiod.
– Med flera kundvinster och uppgraderingar i Norden under de senaste sex månaderna levererar Iptor redan framgång i regionen. Utnämningen av Kristian Niklasson, Per Durlind och resten av ledningsteamet är ett tecken på vårt långsiktiga engagemang för våra kunder på denna marknad och den vikt vi lägger på våra ledare som förstår lokala marknadsförhållanden, utmaningar och möjligheter.

Allmänt ska noteras att Jayne Archbold, som leder styrkan idag, har tillför ny energi till det idag drygt 40-åriga bolaget. Hon är övertygad om att man har mycket mer att ge. Hon kom till VD-rollen på Iptor för snart fyra år sedan. Dessförinnan har hon haft en 18-årig sejour på brittiska affärssystembolaget Sage.

Iptors CEO, Jayne Archbold.

Bra global
och lokal kundbas
Dagens Iptor har, menar Iptor-basen också goda förutsättningar för att få fart på affärerna och expandera. ”Vi har en stark kundbas och vass teknik,” konstaterar hon, men är också medveten om att man gått igenom en tuff period där bolagets kommersiella europeiska styrka blivit något urholkad. ”Men den ska vi återställa,” noterade hon i en intervju under 2018. 

Det där har man också tagit tag. Tekniken är bra och kring den har en strategi byggd på tre tunga faktorer utvecklats:

* ”Customer for life-tanken” är ett exempel på detta. Man ska behålla de kunder man har.
* Iptor ska vara bäst på marknaden på sina starka teknikområden. Verkstadskomponentindustrin i Sverige, Benelux och Storbritannien har varit ett exempel på denna bit.
* Molnet med IBM som partner ger detta område en stark teknisk plattform, där IBM står för infran medan Iptor sköter kundernas lösningsbehov. Iptors mjukvara är byggd på IBMs Power-plattform.  

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title