Annons

ERP: Varför köper SAP finska low-code-utvecklaren AppGyver?

Det enkla svaret levererar bolagets CEO för SAP Business Technology Platform Core:
– AppGyver hjälper oss att utöka våra funktioner utan kod och etablera ett omfattande erbjudande inom detta område, säger han, och fortsätter:
– Framöver kan vi leverera ett komplett utbud av enkla och integrerade applikationsutvecklingsverktyg som gör det möjligt för kunder, partners och våra egna team att förbättra processautomatisering och ytterligare förbättra upplevelsen för användare av SAP-applikationer.”
Genom att lägga till AppGyvers lösningar till sina egna funktioner utan kod underlättar man skapandet av arbetsflöden, formulär, automatiserade ”robotprocesser” och lättare hantering av ärenden, menar Michael Weingartner.

UNDERLÄTTAR FÖR ”SYSTEMS OF RECORDS”
I detta döljer sig ett rimligt svar på varför man köper AppGyver, fast man får borra ner ett steg till för att förstå värdet. Hur då?
Idag talas det ofta om ”systems of records”. Denna typ av system är de som vi brukar beskriva som stabila och övergripande systemlösningar, typ, ”ERP, ”CRM” eller ”PLM”. Till saken med denna typ av mer komplexa plattformar hör att man inte gärna vill gå in och ändra eller uppdatera dem, relaterat till komplexiteten. Här kan lösningar som Mendix och det som AppGyver tar fram – appar som gör att man enkelt själv, utan kodning, kan skapa sina egna ”dashboards”, presentationsvyer och kopplingar till program – spela viktiga och underlättande roller. Verksamheter förändras snabbt och ofta i den dynamiska värld vi lever i idag och att ständigt sitta och ändra i komplex kodning när verksamheten kräver nya funktioner är inget man vill hålla på med. Med lösningar som Mendix och de från AppGyver kan man i applagret enklare bygga på sitt ”system of records”.

– Med AppGyver kan vi framöver leverera ett komplett utbud av enkla och integrerade applikationsutvecklingsverktyg som gör det möjligt för kunder, partners och våra egna team att förbättra processautomatisering och ytterligare förbättra upplevelsen för användare av SAP-applikationer, kommenterar Michael Weingartner, CEO för SAP Business Technology Platform Core, det nu annonserade köpet av finska AppGyver.

BLIR EN DEL AV SAPs BUSINESS TECHNOLOGY PLATFORM
Med det nu annonserade köpet kan SAP bättre hjälpa kunder och partners att anpassa sina IT-system effektivt till specifika behov och optimera användbarheten i deras applikationer. AppGyvers lösningar kommer att bli en del av SAP Business Technology Platform. De kommer att bredda SAPs erbjudande inom affärsprocessinformation och, säger Weingartner, ”vara ett komplement till SAPs lågkodserbjudande från partnern Siemens och deras Mendix.”
En kvalificerad gissning är att SAP kommer att orientera sitt lågkodsarbete mot ERP-sidan, medan Mendix får ta hand om de PLM- och IoT-relaterade bitarna.
Tilläggas kan att AppGyver grundades 2010, har sitt huvudkontor i Helsingfors och har 18 anställda. SAP och AppGyver avslöjar inte köpeskillingen eller andra ekonomiska detaljer för transaktionen.

EN BREDDNING AV RISE WITH SAP-PAKTETET
Man kan också koppla förvärvsstrategin bakom AppGyver till en breddning av det nyligen annonserade ”RISE with SAP-paketet”, där SAP Business Technology Platform och affärsprocessinformation är viktiga delar.
”Det nya erbjudandet hjälper företag att utföra helhetsförändringar som gör dem motståndskraftiga, smidiga och intelligenta,” skriver SAP om detta paket, som mer troligt har som övergripande mål att få bättre fart på affärerna kring världens bolag och deras digitaliseringssatsningar.
Livet för aktörerna i ERP-världen har av uppenbara skäl inte varit lätt de senaste 12 månaderna. Möjligen med undantag för svenska IFS som fått till en överraskande stark tillväxt under perioden. Men för de flesta, inte minst SAP’s partners, har det varit tungt. Man har studsat runt mellan viljan att upprätthålla ’business as usual’ verksamhet och påskynda sina digitala färdplaner eller att iaktta en viss försiktighet när kunderna tenderat att dra ut på projekten eller skjuta på dem helt och hållet.
En färsk medlemsundersökning i SAP-användarkollektivet kom fram till att 30 procent av organisationerna hade försenat sina planer på att flytta till SAP S/4HANA på grund av COVID-19-pandemin.

PAKET FÖR ATT FLYTTA TILL MOLNET
Med detta som bakrund är det föga överraskande att man välkomnar ”RISE with SAP” som ett paket för att hjälpa kunder att förändra sin verksamhet genom att flytta till molnet på ett hållbart sätt som passar dem.
Det blir intressant att se om ”RISE with SAP” också hjälper kunderna att bygga ett starkt ”business case” för att flytta till SAP S/4HANA. För de kunder som är mitt i affärstransformationen eller de som är oroliga för underhållsfristen 2027 (för ECC6) kan ”RISE with SAP” vara ett attraktivt val när de utvärderar sina alternativ.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title