Annons

EWM Xnet: DIGITAL HANTERING av SVETSDATA vid tillverkning med ROBOTAR

Den svetstekniska produktionen står under ett stort tryck, som inte ser ut att lätta på grund av de ständigt ökande kraven på en avbrottsfri dokumentation. Kostnaderna för detta har nästintill åttadubblats i många branscher under de senaste fem åren. Därför blir kvalitetssäkringen av den egna produktionen allt viktigare. Den garanterar inte bara kvalitetsmässigt förstklassiga produkter utan har även en stor betydelse när det gäller produktansvaret.
Just i detta hävdar EWM att deras Xnet i flera år gjort livet lättare för bolagets kunder. Kvalitetsstyrningen för svetsning stöder, dokumenterar och analyserar hela tillverkningsprocessen för en komponent från arbetsförberedelserna till efterberäkningarna — helt utan papper. ewm Xnet registrerar samtliga svetsdata i realtid, administrerar dem och överför förbrukningsvärden. Dessutom stöder det innovativa programmet komponentadministrationen vid framställning av svetsföljdsplaner och vid tilldelningen av svetsanvisningar. Inte minst kan åtkomstbehörigheter tilldelas individuellt och man kan hålla koll på provningscertifikaten för de enskilda svetsarna.

Förberedelse och kontroll vid automatiseringen
Medan den personliga kompetensen och användarens tekniska kunskaper har stor påverkan på kvaliteten vid manuell svetsning har förberedelserna och efterföljande kontroller en viktig roll vid automatiseringen. För att kunna framställa en komplett dokumentation måste följande frågor besvaras:
• Vilken order gäller det?
• Vilka komponenter sammanförs ev. till en komponentgrupp?
• Vilka svetsanvisningar/WPQR är arbetet baserat på?
• Vilka parametrar har svetsats (ström, spänning, trådmatningshastighet, gasflödesmängd)?
• Vilken order ska all information tilldelas?

Överordnad styrning
Svetsparameterinställningen sker via en överordnad styrning. Därefter måste det säkerställas att dessa följs. Ewm Xnet följer parametrarna under hela svetsningsprocessen och rapporterar i realtid om avvikelser uppstår. Då kan svetsprocessen avslutas, utan att produkten skadas, och en signal aktiverar till exempel en lampa eller en ljudsignal.
Ordernummer, komponentgrupper, partier, fognummer osv kan registreras med hjälp av en industriskanner och tilldelas svetsprocessen. Dessutom tillhandahåller svetshanteringssystemet data om förbrukning och effektivitet. Eftersom ewm Xnet arbetar i en öppen SQL-databas kan olika system läsa av och skriva för digitalisering av data.

Ansluta svetsmaskiner från andra tillverkare till ewm Xnet
Möjligheten att utöver EWM-svetsströmkällor även ansluta svetsmaskiner från andra tillverkare till ewm Xnet gör hela produktionen transparent även på företag som använder olika fabrikat i svetstillverkningen – vilket motsvarar kraven hos Industri 4.0. Ewm Xnet är webbaserat och oberoende av operativsystem. När programmet väl har installerats på företagets egen server kan det öppnas – som en webbsida – från alla maskiner som är anslutna till servern. Detta gäller fast installerade persondatorer liksom laptops, läsplattor eller smarttelefoner.

Företag som använder ewm Xnet uppfyller kraven på produktansvar och ökar sin kvalitet. Utöver kvalitetssäkringen kan man även öka produktiviteten och minska kostnaderna med hjälp av svetshanteringssystemet. Här hjälper meddelanden om att det är dags för underhåll lika mycket som registrering av maskindata. Genom dessa kan ewm Xnet upplysa om oregelbundenheter till exempel hos trådmatningen eller visa att det är dags att byta en slitagedel. Det spelar ingen roll om det är ett litet hantverksföretag eller en bilkoncern med manuell, mekaniserad eller automatiserad produktion – ewm Xnet framtidssäkrar svetsföretagen.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title