Annons

Tungt FMV-kontrakt till Eurostep: Standardiserade PLCS-lösningar för datadelning kring underhåll av vapensystem

Allmänt ska sägas att PLCS är en standardsbaserad modell för hur informationen om en viss produkt skall hanteras under hela dess livscykel, d v s från idéstadiet över utveckling och drift till avveckling och nedläggning. Modellen gör det lättare för den organisation som ansvarar för produkten att kunna reparera, underhålla, uppgradera och modifiera en komplicerad produkt.

STANDARDISERADE MEDDELANDEN
PLCS är också en ISO-standard med beteckningen ISO 10303-239.
– I detta sammanhang är DEXar standardiserade meddelanden som beskriver vad som ska kommuniceras mellan parter, förklarar Håkan Kårdén, VP och marketingsansvarig på Eurostep Group. Han tillägger:
– PLCS (Product Life Cycle Support) är så stort så man har valt att stycka upp i flera datautbyteskontrakt som parterna använder. En DEX kan exempelvis användas för att specificera vilken information som behövs för att upphandla tekniska system, för att leverera information inför driftsättning, samt den information som behövs för att nyttja och vidmakthålla tekniska system inom Försvarsmakten. Detta sker ju ofta med externa partners.

Eurosteps marketingansvarige, Håkan Kårdén.

När det sen gäller det nu omfattande kontrakt som Europstep slutit med FMV, ska noteras att det inleddes redan i juni 2020 och är ​​en del av FMVs ambition att effektivisera sin hantering av produktrelaterad information med målet att minska kostnaderna, minska ledtiderna och öka kvaliteten.
– Tveklöst ett viktigt uppdrag som vi är mycket stolta över att ha fått, säger Håkan Kårdén (bilden t h), VP marketing på Eurostep Group. Ännu mer eftersom det tar upp en fråga som inte bara är av stor betydelse för FMV, utan också för industrin som helhet.

PLCS-BASERADE ARBETSUPPLÄGG UNDERLÄTTAR KOMMUNIKATION
Bakgrunden till att FMV valt att satsa på PLCS-standards för att skaffa, driva och underhålla en portföljen av vapensystem är att verksamheten är av en synnerligen komplex karaktär. Komplexiteten är så stor att det i princip är ogörligt att driva denna också expansiva verksamhet utanr digitalisering och dedikerade lösningar. Detta kräver också kontrollerad datadelning bland de berörda intressenterna, som systemleverantörer, operatörer och underhållsorganisationer/entreprenörer.
PLCS (ISO 10303 AP239) och PLCS-baserade arbetsmetoder har i detta visat sig vara en utmärkt lösning, som gör att man kan utbyta produktdata baserat på ett gemensamt, öppet, neutralt och standardiserat sätt som också möjliggör ett obrutet flöde och en digital tråd av information byggt i ett produktlivscykelperspektiv. Man kan likna PLCS-upplägget vid ett PLM-system baserat på brett kompatibla standarder.
Detta i sin tur, säger Kårdén, eliminerar friktion och kostnader i samarbetet, både internt och med externa aktörer.

KOSTNADSEFFEKTIVA LÖSNINGAR
Till saken hör också att FMV är den huvudsakliga leverantören av materiel och tjänster till den svenska försvarsmakten. FMV har under många år främjat utvecklingen och tillämpningen av standardbaserat samarbete och är i detta i bra sällskap med många andra försvarsmyndigheter i Europa och globalt.
Utmärkande för arbetet i dessa kretsar är att frågorna om samarbete ligger högt upp på deras agendor eftersom man generellt behöver förbättra sin verksamhet och sänka kostnaderna. Inte minst i de tider vi nu befinner oss, där konkurrensen om finansiella resurser är extremt stor.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title