Annons

FORSKNING/Högskolan Gävle: Ny kylmetod kan minska stålindustrins miljöpåverkan

Med kunskap och bra testanläggningar kan man, förutom att hjälpa svensk stålindustri att bli mer hållbar, ”också medverka till att utveckla nya produkter, vilket är avgörande på en internationellt väldigt konkurrensutsatt marknad,” säger Jahedi.

TESTANLÄGGNINGEN UNIK I VÄRLDEN
Enligt Jahedi finns det ingen anläggning i världen som kan konkurrera med den som finns vid Högskolan i Gävle. Under de år forskarna arbetat har det också funnits ett stort intresse från svensk stålindustri.

Vid testriggen, doktoranderna i energisystem, Mohammad Jahedi och Robert Johansson.

Riggen invigdes i april 2019 och är unik på två sätt, dels då den är så stor att metallföretagen kan testa objekt som i storlek kommer ganska nära färdiga industriprodukter och dels att kylningen kan varieras så att den möjliggör tester med exakta kylkurvor. Kylningen kan också varieras med alla tänkbara parametrar.
– Vi har ett mycket starkt samarbete på båda testriggarna. SSAB, Sandvik, Ovako, Outokumpu och Uddeholm är några av de som använder vår testmiljö förklarar Gävle-forskaren.

Den nya kyltekniken med jetstrålar, tillåter mycket kontrollerade försök där forskarna kan testa specialstål med en exakt kylkurva och dessutom optimera riggarna individuellt för varje stålindustris behov.
– Stålets egenskaper bildas med kylningen och min avhandling fokuserar huvudsakligen på detta då det inte fanns någon tidigare studie om tekniken med vattenkylda jetstrålar när det gäller metaller.
– Vi har besökt de flesta svenska stålindustrierna och såg att det fanns en brist i kunskap när det gäller kyltekniken. Detta är också något som de skulle kunna använda direkt på sina produktionslinor, avslutar Mohammad Jahedi.

KORREKT FASOMVANDLING
I sin avhandling skriver Jahedi: ”Bland olika kylmetoder som används inom industrin är ett vattenhindrande strålkylningssystem ett av få som erbjuder stor flexibilitet för att justera kylhastigheten baserat på den kemiska sammansättningen och korrekt fasomvandling i det kontinuerliga kyltransformationsdiagrammet (CCT) för att uppnå önskade materialegenskaper.”
Han noterar också att liten vetenskaplig uppmärksamhet hittills har ägnats åt det multipla utbudet av lösningar och vikten av olika släckningsparametrar för kylningsvärmeöverföringen med flera uppsättningar av strålar.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title