Annons

Försvarskoncernen Saab säljer mjukvaruutvecklaren Quality Positioning Services

Det var nu i början på augusti som den svenska försvarskoncernen tecknade och genomförde försäljningen till det holländska holdingbolaget Total Specific Solutions (TSS). Affären har till formen skett genom ett aktieköpavtal där TSS har köpt alla utestående aktier i QPS från Saab. Bolaget har 75 anställda och har sitt huvudkontor i Zeist, Nederländerna, med två dotterbolag i Kanada respektive USA.

SAABS FEM KÄRNOMRÅDEN
Saab fortsätter att leverera strategin för att optimera sin produktportfölj med ett tydligt fokus på fem kärnområden; Aeronautics, sensorer, Command & Control, Advanced Weapon Systems and Underwater Systems.
– QPS är en viktig leverantör av mjukvara till en nischmarknad och TSS kommer att ge ett mer lämpligt hem för denna operation framöver. Denna förändring är i linje med Saabs strategi att tillhandahålla en mer fokuserad produktportfölj där vi kan fortsätta utveckla tekniska avancerade produkter och tjänster för våra nuvarande och framtida kunder, säger Jessica Öberg, chef för Saabs affärsområde Industrial Products and Services.

Transaktionen förväntas inte leda till några väsentliga förändringar av framtida resultat eller nettoeffekter på Saabs resultaträkning.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title