Annons

Försvarskoncernen Saab vässar IT-sidan och vinner 12 000 timmar på köpet

Att effektivt koppla ihop stora globala organisationer på IT-sidan har fortfarande sina sidor. Försvarskoncernen Saab har stött på problemet och agerat för att lösa det, bl a med hjälp av Service Now-plattformen och ett nytt sätt att jobba.
Bakgrunden: Med kunder i fler än 100 länder, närmare 18 000 anställda och ett stadigt flöde av konsulter och olika typer av entreprenörer på plats i organisationen behövde Saab hitta ett effektivare sätt att hantera ”onboarding” och säkerhetsutbildning än checklistor i Word-dokument och utbildningar i konferensrum.
- Det var svårt för våra nya medarbetare, konsulter och entreprenörer att vara produktiva från dag ett. Det var för mycket manuell administration och icke-standardiserade processer. Målet med projektet var att få en samlad lösning för samtliga länder och ge tillbaka 12 000 timmar till organisationen per år, säger Henrik Weber, ”Digital Transformation Director” på Saab, i ett samtal som är del av ServiceNows digitala event Knowledge 2020.

Man insåg på Saab tidigt att man behövde bygga ett team som kunde agera snabbt och effektivt, och för att göra det behövde man dels bygga på ett nära samarbete mellan IT och HR, dels säkerställa att man hade mandat att agera. Det sistnämnda krävde förankring och representanter från alla viktiga delar av organisationen.

Satsade på en agil och iterativ modell
I och med det stora behovet bestämde de sig för att arbeta enligt en agil, iterativ metod med man kontinuerligt pushade ut nya, mindre releaser. Allt för att snabbt kunna bidra med värde till organisationen. Det var också så man valde vilka områden man skulle prioritera – de som kunde skapa affärsvärde och förbättra medarbetarupplevelsen mest.
– Vi satte ihop ett litet team, med kunskap från ServiceNow och integrationsexperter som kunde få ihop alla system samt en styrgrupp med alla centrala funktioner representerade. Allt för att få det mandat som krävs, säger Fredrik Spets, Digital Transformation Expert på Saab, i samtalet.

Förenklade beställningar och säkerhetsutbildningar
Den första releasen var ett förenklat sätt att beställa IT-utrustning och applikationer för nyanställda. Därefter fokuserade man på att digitalisera och förenkla den säkerhetsutbildning som självklart spelar en enormt stor roll på ett företag i försvarsindustrin. Den tredje releasen var en helt ny ”pre-boarding”-upplevelse som helt enkelt lotsar nya medarbetare genom alla steg som behöver vara på plats innan den första arbetsdagen.

Hittills har det gjorts fler än 2 000 beställningar av IT-utrustning och applikationer med det nya systemet och fler än 2 000 säkerhetsgenomgångar har hanterats på distans, istället för det tidigare upplägget som krävde att man fysiskt befann sig i ett konferensrum.

Under Knowledge 2020, som pågår fram till andra veckan i juni, kommer flera svenska och nordiska kunder att berätta om tids- och effektivitetsvinster.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title