Annons

Fortum tar hjälp av AI och Etteplan för att vässa dokumenthanteringen

AI, Artificiell Intelligens, är en av de topphajpade trenderna just nu och projekt dras igång på en rad ställen inom industrin. Energiproducenten Fortum är ett av de senaste exemplen. Nu undersöker bolaget möjligheterna att automatisera dokumentationsprocessen med hjälp av kognitiva teknologier. Arbetet med detta gör man tillsammans med teknikkonsulten Etteplan, som skött dokumenthanteringen för Fortum Hydro sedan 2014.
Under de många år som Fortums 120 vattenkraftverk i Sverige varit verksamma har man gjort hundratusentals ritningar, listor och projektdokument i olika källsystem. Nya dokument produceras och gamla uppdateras hela tiden. Investeringsprojekt och serviceåtgärder är ett bra exempel på hur man använder dokument som fastighetsritningar och projektdokumentation samt fel- och serviceuppgifter. Fastigheternas och anläggningarnas uppgifter bör vara uppdaterade och lättillgängliga och motsvara de fysiska vattenkraftverken för att stöda Fortums affärsverksamhet.

Med kognitiva teknologier avses teknologi som imiterar människans tankeprocesser. Användningen av kognitiva teknologier för att digitalisera fastigheters och anläggningars dokument i olika källsystem och sammankoppla dem med tillgångar och arbetsbestämmelser kan bidra till att filtrera väsentlig information där den behövs.

Kognitivt kan förbättra
Utifrån sina studier anser man inom Etteplan att användningen av kognitiva teknologier inom dokumenthanteringen förbättrar företagets tjänster inom dokument- och informationshantering. Med hjälp av kognitiva teknologier kan datorn förstå viktiga kopplingar mellan olika dokument, arbetsorder och tekniska dokument, samt hur de ska sorteras och levereras till kraftverksdirektörer, projektledare eller servicetekniker när de behövs. Detta sparar enormt mycket tid jämfört med manuell databehandling.
– Enkelt uttryckt kan användningen av kognitiva plattformer som utnyttjar maskininlärning och AI inom detta område spara både tid och frustration när man söker efter rätt information, samt minska risken för felaktiga beslut. Och viktigast av allt: det minskar risken för personskador”, säger Eric Tengstrand, ”Global Service Solutions Director” på Etteplan.

Mot förebyggande underhåll
En annan sak som tagits upp i undersökningen är användningen av kognitiva teknologier för att lösa och förebygga tekniska problem: en dator kan till exempel lära sig att känna igen orsakerna till problem som upprepas ofta. Det är ett steg mot kognitivt förebyggande underhåll, där datorn rekommenderar sätt att lösa funktionella brister redan innan de utvecklas till egentliga fel.
– Fortum anser att detta projekt, som genomfördes tillsammans med Etteplan, är ett mycket viktigt led i den kommande utvecklingen inom digitaliseringen. Det har varit ett intressant projekt som bekräftat att dessa lösningar kommer att bli en naturlig del av våra processer i framtiden”, säger Martin Lindström, ”Head of Asset Management” på Fortum Hydron.
Samarbetet med Fortum Hydron återspeglar Etteplans förmåga att se betydande möjligheter i att utnyttja nya teknologier, såsom AI, i serviceutbudet, sammanfattar Tengstrand.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title