Annons

Gartner’s varning: ”Digitala trådar kan sluta i KAOTISKA HÄRVOR och pengaslukande SVARTA HÅL”

Därmed sagt att man inte nödvändigtvis når dit man siktat – ett tillstånd av perfekt logik, ordning och reda – utan kan riskera att hamna i en kaotisk och svåruppnystad härva av trådar.
Onekligen en intressant poäng, som inte är helt ovanlig att man hamnar i, menade Gartneranalytikern. Detta blir i sin tur också en fråga om hur man som företag angriper möjligheterna att integrera ny teknologi. Här spelar en rad faktorer in, konstaterade Peter Bilello, och pekade på vikten av att gå in i projekten med bl a noggranna definitioner av PLM, hur man möter det som definierats där olika discipliner korsar varandra, standarders betydelse och erfarenheter från fallstudier för att ta några exempel. Syften och begrepp är alltså viktiga, vilket inte minst märktes av i många presentationer, där man ofta tangerade behovet av en robust datastyrningsstrategi för att maximera värdet av investeringar i digitala trådar.

Med framväxten av smarta produkter, fabriker, byggnader och städer hoppar industrier gradvis upp på den ”digitala” vagnen och omarbetar mycket som rör PLM och därefter t o m etablerar en ny digitaliseringsjargong – främst för att ta ställning för värdet av nya tekniska framsteg och kanske bidra till att göra disciplinen mer tilltalande även för icke-PLM-proffs. Hur man nu än ser på den saken är en sak klar: Digitalisering är starkt beroende av principer för datalivscykelhantering som expanderar över företagsplattformar och verksamheter.

GARTNERS KLIENTER
LETAR IVRIGT EFTER
LÖSNINGAR KRING

TVILLINGAR OCH TRÅDAR
Marc Halpern tecknade en bild av att företag idag frågar sig själva hur de ska kunna upprätthålla inte bara en teknologiskt spets, utan också hur man kan förbli motståndskraftiga. Han delade också med sig av några av sina tankar om hur digitala tvillingar och trådar kan stödja just motståndskraften.

Trenden är, hävdade Gartners PLM-analytiker, att hans klienter nu ivrigt letar efter lösningar relaterade till digitala tvillingar, trådar och även sätt att utveckla och angripa problematiken kring att få till vassa modellbaserade (”Model-Based”) approacher, allt kombinerat med målet att flytta till molnet.
Han sa att de flesta av hans klienter, relaterat till tvillingar och trådar, nu letar efter lösningar för spårbarhet och transparens under produktlivcyklarna. Men han var tydlig med att många initiativ kring digitala tvillingar och trådar, handlar om operativa tillgångar, ofta inne i själva tillverkningsanläggningen.
– Det finns i detta allmänt en enighet om att digitala trådar är framtidsvägen och väl värda att investera i. Men det finns betydande risker, sa han och illustrerade det hela med två ytterligheter.

Satsa på en lösning där man inte är beroende av en leverantör eller någon av ovanstående kombos för sin ”Digitala Twin-infrastruktur”, är Marc Halperns allmänna rekommendation.

PLM-LEVERANTÖRER OCH PENGASLUKANDE
SVARTA HÅL ETT YTTERLIGHETSFALL
Bilderna var starkt symboliska och visade i det ena fallet en kaotisk härva av trådar, medan det i det andra fallet var en bild som illustrerade ett slags ”PLM-leverantörernas svarta hål”, med en ackretionsskiva, som omättligt sög i sig finansiella resurser.
– Min huvudpoäng med ”leverantörerna svarta hål” är att den som väljer en kombinerad lösning riskerar att hamna i en position med minskad förhandlingsstyrka, högre implementeringskostnader och potentiellt innovativa idéer som kanske inte implementeras eftersom de inte är så relevanta för säljaren. Den som lutar sig för hårt mot en leverantör, eller en viss sorts kombinationsleverantör, bidrar till att ge leverantören för stark makt. Väljer man det svarta hålet kan man kort sagt inte fly.
Här fick sig flera av de stora PLM- och automationsleverantörerna sin beskärda del av skopan: Han nämnde flera kombinationsexempel: Rockwell Automation-PTC-partnerskapet, SAP-Siemens, Schneider Electric-Aveva och ABB-Dassault Systemes.
Hans rekommendation var att istället satsa på en lösning där man inte är beroende av en leverantör eller någon av ovanstående kombos för sin ”Digitala Twin-infrastruktur”.

ENTERPRISE ARCHITECTURE MESS
Det andra ytterlighetsfallet, med ett kaotiskt nystan av trådar, Enterprise Architecture “Mess”, som potentiellt emanerar från riskerna med att man satsat spretigt åt en rad håll, t ex en samling tjänster relaterade till produktens livscykel, som Workflow-, 3D-modellering, BOM-tjänster och automationstjänster på tillverkningssidan. Detta kan vara en marrdröm att få ihop, även om de teoretiskt sett skulle kunna ge en god PLM-infrastruktur.
Det låter fint på ytan med öppenhet och uppkopplingar där varje företag kan bygga sin egen unika företagsarkitektur. Men slutar ofta med ett ständigt infrastrukturbyggande, buggar och uppdaterande av de individuella tjänsterna. Low-code, APIer och annat signalerar måhända öppenhet och enkelhet, men är det ofta bara en kort tid innan mängderna av tvärkopplingar börjar krångla.
Marc Halpern identifierade en rad risker relaterat till ovanstående, men konstaterade också:
– Så där kan det vara i två ytterlighetsfall, men det är sällsynt, för det mesta hamnar företagen någonstans mitt emellan dryga kostnader, lite svårsorterade trådnystan och förvisso också sånt som verkligen fungerar.

Halperns symboliska illustration av hur digitala trådar kan organiseras mer effektivt – en bild som mer liknar en samling av digitalt sammankopplade väl strukturerade ”spindelnät”.

FEM PRIORITERINGAR FÖR FRAMGÅNG
I DIGITALA TRÅDEN-SATSNINGAR
Så, hur ska man göra? Halpern satte en annan bild i fokus för att illustrera hur han menade att digitala trådar mer effektivt kunde organiseras. Fram tornar en bild som mer liknar en samling av digitalt sammankopplade väl strukturerade ”spindelnät”; detta som en slags kopplad infrastruktur för olika trådar som, baserat på olika färger, löpte fram i vad som såg ut som ett ordnat flöde baserat på olika intresseområden.

Analytikern menar att man behöver en del av varje bit. Så här definierade han fem prioriteringar för att möjliggöra långsiktig framgång i sin satsning på digitala trådar:

  1. Ställ in grundreglerna för hur datastyrningen ska se ut. Många bolag menar att man redan gjort detta, men frågar är om företaget aktiverat engagemanget.
  2. Lär dig sedan av modellbaserad systemteknik som en grund för ett modellbaserat företag. PLM&ERP News har i en rad tidigare artiklar från CIMdata Roadmap- och PDT-konferenserna diskuterat kring värdet av detta och hur det kan läggas upp.
  3. I detta steg måste man säkra en övergång i organisationen där man går från att lagra och lägga upp informationen i silor, mot en infrastruktur och tänkesätt för sökning och åtkomst av data, i synnerhet tillgången till faktablad.
  4. Satsa på att etablera en öppen arkitektur och standarder.
  5. Se till att din digitala transformation får fäste i organisationen genom att investera och genomföra relaterade relevanta förändringar i hanteringen.
Arrangörsstabens Håkan Kårdén, som också är marknadsdirektör för svenska PLM-utvecklaren Eurostep.

SPÄNNANDE VÅREVENT
Detta om det senaste eventet nu i november 2020, som f ö drog en rekordpublik för PLM Road Map & PDT med 300 deltagare.
Eurosteps VP och marknadsdirektör, Håkan Kårdén, säger apropå vårupplagan den 19-20 maj att både Marc Halpern och Peter Bilello kommer att delta med sedvanligt intressanta presentationer. Men här kommer att annonseras en hel del andra godbitar under de kommande månaderna.
– PLM och digitalisering går hand i hand. Med ökande digitalisering och den ökande innovationshastigheten finns disruptiva tekniker överallt, säger han och tillägger: ”Utmaningen idag är inte bristen på potentiella disruptioner utan hur och när man ska studera och plocka upp dem. För alla PLM-proffs är utmaningen hur och när man ska flytta om och spela ut alla kort på ett samordnat sätt. Framgångsrika implementationer av de disruptiva teknologierna kommer inte att ske om inte tekniken, människorna och processerna är synkroniserade. År 2021 ser vi fram emot att ge PLM-communityn en ’måste-närvaro’, som kommer att lägga upp idéer och praktiska råd på bordet om hur man bäst planerar att införa och undvika störningar av de nya lösningarna.”

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title