Annons

GÄSTKRÖNIKA: Optimal robotanvändning i autonom fabriksmiljö

”För att använda robotar på ett optimalt sätt krävs en del förändringar av processer och fysiska miljöer, samt integration med mjukvaror.”
Det skriver Bas de Vos chef för svenska affärssystemutvecklarens, IFS Labs. I dagens gästkrönika berättar han om ett lyckat projekt där förpackningsföretaget Cheer Pack tillsammans med IFS Labs tittat på hur man skulle kunna använda robotar i autonoma fabriker.

”Många företag som tänjer på gränserna tittar på hur robotar kan användas i dag, inte minst tillverkande företag. IFS har många sådana kunder, en av dem är amerikanska Cheer Pack som tillverkar stående plastförpackningar för vätskor, till exempel drycker. Det är företaget marknadsledande på i Nordamerika.
Cheer Pack och vår avdelning IFS Labs har tillsammans tittat på hur robotar kan användas för att skapa autonoma fabriker. Projektet tog sin start på IFS’ stora användarevent, World Conference, i maj 2018, där vi på IFS Labs demonstrerade flera nya typer av tekniklösningar.
En demonstration gick ut på att visa hur självgående fordon, eller robotar, kan integreras med affärssystem, till exempel med funktioner för dynamisk schemaläggning. I korthet handlar det om att information om händelser, som förseningar, skickas från robotarna till motorn för schemaläggning. Det leder till förändringar i realtid, i syfte att använda robotarna optimalt.

Uppfyller potentialen för robotar
När man tänker på robotar är troligtvis den naturliga reflektionen att de är arbetsbesparande i sig, eftersom de ersätter människor, vilket ger lägre kostnader. Men potentialen för robotar är mycket större än att bara spara pengar. Mest uppenbart är att robotar kan vara mycket effektivare än människor. Om vi bortser från ett visst underhåll och i vissa fall från laddningstider kan robotar arbeta dygnet runt.
Genom att integrera robotar direkt med mjukvaror för optimering kan ett företag säkerställa att råvaror levereras till maskiner i rätt tid. Dessutom elimineras mänskliga felkällor, vilket minimerar väntetider.
Lägg till det att robotar inte blir uttråkade. Människor som utför repetitiva arbetsuppgifter tenderar att tappa koncentrationen, med fel och minskad produktivitet som följd. Dessutom kan enformiga arbeten leda till hälsoproblem. Sådana problem finns inte med robotar.
Men det viktigaste skälet för Cheer Pack att satsa på robotar är den växande utmaningen med att hitta kompetent personal. Det gjorde tillsammans med de andra skäl som nämns ovan att man beslutade att undersöka hur robotar kan användas både i lager och på fabriksgolvet.

En test i verklig miljö…
Det första steget i projektet var att testa IFS Labs idéer i verkligheten. Personal från IFS Labs och Cheer Pack jobbade tillsammans med att undersöka hur en robot av typen MiR200 kan användas. Testerna gick bra, med några undantag. De visade framför allt på nödvändiga åtgärder vad gäller processerna i fabriken och i affärssystemet.Ett exempel var att det krävdes förändringar av hur lagret var organiserat, för att robotarna skulle kunna komma fram. Dessutom behövdes mer konfigurationsinformation i affärssystemet.

Av Bas de Vos, direktör och ansvarig för verksamheten på IFS’ ”Think-tank”, IFS Labs

…och sedan skarp drift
De flesta problemen var enkla att lösa, vilket ledde till beslutet att ta robotar i drift i produktion. Nu finns en stor flotta av robotar som som jobbar med flera olika uppgifter. Tre månader efter den inledande testen började robotar användas på riktigt, för att frakta runt material. Cheer Packs IT-chef, Alex Ivkovic, räknar med kostnadsbesparingar på över 1,5 miljoner dollar per år. Dessutom kan många anställda få nya, mer kvalificerade, arbetsuppgifter, vilket minskar rekryteringsproblemen.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title