Annons

GE Healthcare satsar på unik svensk lösning för fotondetektorer inom datortomografi

Med denna typ av PCCT-teknik – förkortningen står för ”Photon Counting Computed Tomography – kommer ett löfte om att ytterligare utöka de kliniska möjligheterna för traditionell CT (”Computing Tomography”, datortomografi). Vi talar i detta om sånt som visualisering av små detaljer i organstrukturer, förbättrad vävnadskarakterisering, mer exakt mätning av materialtäthet (eller kvantifiering) och, som sagt, lägre strålningsdos.
Det svenska bolaget har övervunnit många utmaningar i arbetet med kisel och patenterat ett nytt sätt att placera kiselsensorerna ”på kant” så att detektorn är får ett tillräckligt djup för att absorbera fotoner med mycket hög energi, samtidigt som lösningen blir tillräckligt snabb ifråga om att räkna och kvantifiera energierna i hundratals miljoner CT-fotoner per sekund.

Kieran Murphy, koncernchef för GE Healthcare.

PRISMATIC SENORS GRUNDADES 2012
När det gäller företaget Prismatic Sensors så grundades det 2012, som en spin-off från KTH i Stockholm, Sverige.
– Från de första röntgenapparaterna till den första CT-prototypen för fotonräkning, har vi åtagit sig att vara banbrytande för nästa generations teknik för att uppnå precisionshälsa och förbättra liv. Vi är glada över detta banbrytande tillvägagångssätt med Deep Silicon och dess kliniska potential, säger Kieran Murphy.
Mats Danielsson, VD för Prismatic Sensors, håller med:
– Vår forskning visar att Deep Silicon är den bästa lösningen för fotonräkning av CT för att uppfylla kliniska krav, säger han. Kisel är det absolut renaste materialet som produceras för användning i detektorer. Alternativa material, inklusive sånt som kadmiumbaserade och begränsande ytmaterial, är olämpliga på grund av sina ofullkomliga kristallstrukturer och föroreningar. Kiselbaserade detektorer möjliggör däremot överlägsen spektral upplösning, utan att kompromissa med räkningshastigheten eller rumslig upplösning.
Danielsson konstaterar vidare att samarbetet med GE Healthcare har varit mycket produktivt och att man tillsammans har gjort snabba framsteg.
– Nu ser vi fram emot nästa kapitel när vi samlas som ett team som arbetar för att få foton som räknar CT med Deep Silicon-detektorer till marknaden, avslutar han.

GE Healthcare räknar med att stänga köpet av Prismatic Sensors till januari 2021. Man har f ö sedan tidigare innehaft en minoritetsposition i företaget sedan 2017.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title