Annons

HANZA köper Wermech

Industrikoncernen inom tillverkning, HANZA, köper Wermland Mechanics Group, förkortat Wermech, som är en av Nordens ledande tillverkare av tunnplåtsdetaljer. Wermech kommer att ingå i HANZAs tillverkningskluster i Sverige, som redan omfattar fabriker inom elektroniktillverkning och skärande bearbetning. Köpeskillingen uppgår till högst 167,5 miljoner kronor för aktierna.
– Vi är glada över att välkomna framgångsrika Wermech till HANZA-koncernen. Förvärvet innebär fortsatt fokus på effektivisering och modernisering av tillverkningsindustrin genom vår klustermodell, säger Erik Stenfors, VD för HANZA.

Den svenska industrikoncernen HANZA grundades 2008 och idén bakom företaget är att man genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet både åt sig själva och kunderna. Bolaget är i dag ett miljardbolag med verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Och kundlistan skäms inte för sig: Bland uppdragsgivarna finns ledande bolag som ABB, Perkin Elmer, Atlas Copco och Kone.

Imponerande utveckling. I köpet av Wermech ingår utöver Wermland Mechanics Group också det helägda dotterbolaget Wermlands Mechanics Töcksfors. Sammanlagt har den nu köpta koncernen nära 200 anställda och omsatte år 2016 knappt 300 miljoner kronor. Resultat före skatt var nära 17 miljoner.
För år 2017 bedöms omsättningen nå över 350 miljoner kronor. Säljare av Wermech är investmentbolaget Karnell samt nuvarande styrelse och ledning i bolaget.
– Wermech har haft en imponerande utveckling under lång tid, varför valet av ny ägare är viktig. HANZAs långsiktighet skapar goda möjligheter till fortsatta framgångar för Wermech, säger Hans Karlander, styrelseordförande Karnell.

Blomstrande tillverkningsindustri. HANZAs tillverkningskluster i sydvästra Värmland har hittills bestått av två fabriker i Årjäng och kommer nu att utvecklas med hjälp av Wermechs fabriker i Töcksfors och Svanskog. Här kommer produkter till exempelvis industri, försvar och medicinteknik att tillverkas.
– Vi ser goda förutsättningar för en blomstrande tillverkningsindustri i sydvästra Värmland. Vårt kluster ökar lönsamheten, kortar ledtider och skapa mer miljövänliga processer åt våra kunder, säger Erik Stenfors.

Fakta om köpet. När det gäller köpeskillingen (167,5 miljoner) handlar det mer specifikt om en fast del om 145 miljoner som erläggs på tillträdet, vilket beräknas ske omkring den 1 februari 2018, och en rörlig tilläggsköpeskilling om högst 22,5 miljoner, som baseras på den förvärvade koncernens utfall år 2018. Tilläggsköpeskillingen erläggs under det första kvartalet 2019.
”Wermech förvärvas av HANZAs helägda dotterbolag HANZA AB och förvärvet finansieras dels genom krediter i Westra Wermlands Sparbank, dels genom en föreslagen och fullt ut garanterad företrädesemission om 60 miljoner i HANZA,” skriver bolaget i ett pressmeddelande

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title