Annons

Högskolan Väst/SIMULERING: Hur påverkar avatarer lärandeprocesser i VR?

Tenstar Simulation utvecklar simulatorer i utbildningssyfte inriktat på maskinsimulering inom transport, jordbruk och konstruktion. Avatar-konceptet är en av Tenstar senaste satsningar som har till syfte att stödja elevens läroprocess med hjälp av avatarer. En avatar är en elektronisk representation eller visualisering av en person eller spelare, ofta använt inom datorspel och liknande.

MEDFÖR AVATAREN ETT MERVÄRDE?
Amir Haj-Bolouri, forskare och lektor inom Informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande på Högskolan Väst är ansvarig för forskningsprojektet och förklarar vad som ligger i fokus:
– Vi kommer att titta närmare på avatarens roll, funktion, och hur den kan agera i lärandeprocessen. På så sätt kan vi lära oss mycket om ifall avataren tillför ett mervärde till de träningssituationer som Tenstar simulerar och visualiserar genom VR-teknik.
Som forskare med inriktning mot arbetsintegrerat lärande, som också är högskolans profilområde, känns området spännande och väldigt passande, menar Haj-Bolouri.
– Det kommer att utveckla oss rent kunskapsmässigt. Avataren kan bli lärarens förlängda arm men det finns frågetecken kring när avatarer i VR-miljön upplevs som pedagogiskt rika och meningsfulla för lärandeprocessen. Det vill vi bland annat titta närmare på.

VR VANLIGT I LÄRANDE SPEL
VR är ett verktyg som simulerar träningsmoment i virtuella miljöer för ökad kunskap och bättre färdigheter. Inom utbildningssammanhang har VR-teknik exempelvis använts till att stötta elevens lärandeprocess genom spel eller simulering av moment, scenarion, och instruerande övningar.
En viktig aspekt som rör elevens lärandeprocess berör läraren och dennes pedagogiska skicklighet, kompetens, förhållningssätt, och roll i de virtuella utbildningsmiljöerna. Läraren är inte enbart en passiv aktör, utan hen är en levande och närvarande aktör med en agens, det vill säga kan agera självständigt och fatta egna beslut, som påverkar elevens engagemang, motivation, och lärandeprocess i allmänhet. Med hjälp av VR-teknik i allmänhet, och så kallade avatarer i synnerhet, kan läraren idag förlänga sin traditionella närvaro och agens, alternativt komplettera den.

– Tenstar är i begynnelsen av att utforska möjligheterna med avatar-konceptet för deras produktplattform och för oss blir det ett passande tillfälle att genom bland annat observationer studera hur lärandet går till. Tillsammans kan vi på så sätt bygga kompetens och skapa ett ännu bättre lärande, säger Amir Haj-Bolouri.

FINSKA MEVEA ETT ANNAT FÖRETAG
MED INTRESSANTA SIMULATORLÖSNINGAR
För den som vill titta närmare på ett vasst koncept kring simulatortemat – ett lösning som f ö idag används i reala miljöer av företag som Liebherr, Sandvik och Siemens Cranes, bl a för lärande – rekommenderas att läsa PLM&ERP News’ artiklar kring de lösningar som utvecklats av finska Mevea (skriv bara in ”Mevea” i vår sökfunktion ovan, så kommer flera artiklar på området upp som förslag). Deras lösningar gör det möjligt för bolagets kunder att inte bara uppnå ökad konkurrenskraft, utan också bidra till att skapa goda grunder för mer hållbara lösningar med avseende produkt- och processinnovation.
Det finska företaget har, skriver CIMdata, ”utvecklat en end-to-end-metod som tar den verkliga fysiska världen in i den digitala genom att spänna över hela livscykeln, vilket möjliggör simulering av de olika fysiska effekterna från multi-kroppsimulering, över ”Hardware-in-the-Loop” (HiL) och ”Software-in-the-Loop” (SiL) till ”Human-in-the-Loop” (HuiL). Metoden bygger på att så mycket som möjligt av det styrda systemets mekanik, sensorer och ställdon simuleras. När ECU:n styr det simulerade systemet kan man t ex medvetet ”injicera” fel för att testa att ECU-diagnostiken fungerar som förväntat. Samma sak gäller då motsvarande för SiL och HiL med skillnaden att det gäller andra saker som simuleras.

FÅR BERÖM AV ANALYTIKERN CIMDATA
Med sina realtidssimuleringsmöjligheter har Meveas lösningar de grunder som behövs för att interagera direkt mellan den digitala modellen och den verkliga, fysiska modellen. Utöver detta kan operativmiljön enkelt sättas in i den virtuella modellen, som till exempel utnyttjandet av drönare för att fånga terrängen i ett stenbrott eller byggnadsområde (d v s genom användning av fotogrammetri). Detta gör det möjligt för ett företag att noggrant planera och förutsäga uppförande av en fysisk tillgång – exempelvis en grävmaskin, innan den placeras i sin verkliga arbetsmiljö. Det ger också operatören möjlighet att öva och testa i den virtuella miljön medan ”interagerar” med den verkliga världen.
Nästa steg är kapaciteten att kontinuerligt övervaka maskinen under drift och jämföra dess faktiska prestanda med den digitala tvilling som etablerades under produktutvecklingen. På så sätt går den vidare till nästa steg i sin livscykel, samtidigt som den digitala tråden bibehålls. Denna förmåga kan ge Meveas användare möjlighet att reagera snabbt och exakt på förändringar, vilket CIMdata menar, ökar deras konkurrenskraft.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title