Annons

IFS lanserar nya industriella AI-funktioner i den senaste versionen av sin molnplattform

Det är full fart framåt som gäller för affärssystemutvecklaren IFS. Som PLM&ERP News rapporterade i förra veckans längre reportage från bolagets användarevent Connect 2024 i Köpenhamn är det nu framför allt tre saker som gäller: AI, molnet och hållbarhets-domänerna. Alla tre är områden som IFS har en rad initiativ igång på.
Idag kommer nyheter som egentligen är kopplat till alla de tre ovan angivna utvecklingsområdena, inte minst då när det gäller AI: Bolaget lanserar nya funktioner i IFS Cloud 24R1, som gör det möjligt för företag att förbättra hur de utnyttjar sina tillgångar, vässar service, driver lönsamhet och använder hållbarhet som en konkurrensfördel.
Det är i den nya versionen av IFS Cloud som det händer intressanta saker relaterat till industriell AI. Dessa nya AI-drivna funktioner gör det möjligt för kunder att förbättra sin operativa effektivitet och lönsamhet, konstaterar IFS nordenchef, Ann-Kristin Sander:
– Så är det, säger hon. Kunderna kommer att kunna dra nytta av en ny nivå av värdefulla AI-funktioner och innovation som verkligen är relevant för deras bransch och påverkar deras verksamhet. I en tid när regleringar i Europa och USA tvingar företag att vidta åtgärder för att fastställa och hantera sina hållbarhetsåtaganden, erbjuder vi nya AI-drivna funktioner som både hjälper företag att förbättra sin verksamhet och rapportera sina framsteg.
Den uppdaterade versionen av IFS Cloud fokuserar också på en mängd uppdaterade och nya funktioner som effektiviserar användarnas verksamheter, stärker lönsamheten samt hållbarhetsarbetet. Särskilt intressant är detta sett till bolagets på tillverkande- och service-relaterade industrivertikaler.
I dagens artikel summerar vi de övergripande förbättringarna och nya lösningarna i IFS Cloud 24R1.
Klart är att vi nu ser tecken på tunga satsningar av affärssystem-leverantörerna på AI. Potentialen för dramatiska produktivitets-förbättringar är hyperintressant för det flesta företag, inte minst på tillverkningssidan, och det är nu slaget om framtiden initierats. Uppenbart är vidare att IFS’s satsning ligger väl i paritet med vad marknadsledaren SAP nu signalerat under Sapphire-eventet i dagarna i Orlando, Florida. Även om man naturligtvis inte agerar efter exakt samma mall finns det övergripande likheter, framförallt som att ta in satsningen i respektive aktörs moln. Hur manifesteras detta i nya IFS Cloud 24R1?
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Under Köpenhamn-eventet nyligen sa Ann-Krisitin Sander att AI har stor potential att leverera värde till IFS kunder. Detta har stått klart under en längre tid, men att implementera lösningarna är inget man hoppar på direkt och i stor skala, noterade IFS’ nordenbas:
– Man har länge varit intresserade av användarfall och när de nu börjar komma växer intresset. Men var börjar vi? Hur kan en stegvis process se ut? Vilka är de lågt hängande frukterna? Vartefter svaren på detta kommer byggs förväntningarna upp och vi tror att 2024 blir det stora etablerings-året. Vi jobbar nu intensivt med flera kunder, ”early adopters”, för att etablera användarfall byggt på våra AI-lösningar, som generellt är anpassade till behoven i våra sex industriella huvudspår.” Dessa är flyg- och försvars-, energi-, bygg- & anläggnings-, tillverknings-, service- och telekom-segmenten.

De viktigaste framstegen i den nyuppdaterade IFS Cloud-versionen
Här är några exempel på nya funktioner IFS Cloud 24R1:

  • IFS.ai Copilot: förbättra beslutsfattandet och stärk användarupplevelsen och engagemanget genom IFS AI-drivna assistent. I denna första version kan assistenten användas för IFS Clouds hjälp- och supportinformation.
  • Lastning av transporter: förbättra processerna för transporter genom ett högre nyttjande av transportkapacitet och snabbare lastning av gods.
  • Schemaläggning av kundernas leveranskedja: hantera flera öppna scheman från samma anläggning samtidigt, vilket ökar produktiviteten och sparar tid.
  • Spårning av utsläpp: förbättringar för att följa organisationens steg mot hållbarhet mer exakt, genom en smidig insamling av utsläppsdata. Nya utvalda kategorier för Scope 3-utsläpp har lagts till för att ge en mer fullständig bild av hållbarhetssituationen. Man kan även mata in data om kilowattförbrukning från fakturor från elbolag.
  • Stöd för cirkulär tillverkning: förbättringar av planering av processer för återtillverkning gör det möjligt att sänka produktionskostnaderna. Dessutom innebär dessa funktioner möjligheter till nya intäktsströmmar och ett lägre koldioxidavtryck.
Ann-Kristin Sande under IFS nyligen avhållna Connect 2024-event i Köpenhamn, där AI och molnet var centrala teman.

Så ser IFS väg framåt ut när det gäller AI

För den som vill ha en mer fördjupad bakgrund till dagens nyheter kring IFS Cloud och AI, rekommenderas att läsa artikeln:

IFS CONNECT 2024: ”AI är som en turbo på ren och skär affärslogik”

I artikeln har PLM&ERP News’ chefredaktör, Verdi Ogewell, diskuterat med två av nyckelpersoner på teknikutvecklingssidan inom IFS: Seniora VPn för R&D, Martin Gunnarsson, och CTOn, Chief Technology Officer, Dan Matthews. Båda samverkar inom ett produktutvecklings-team som involverar runt 1 800 medarbetare runt om i världen:
Hur ser IFS’ AI-lösningar ut? Varför är IFS komponerbara arkitektur så värdefull? Hur långt har man kommit? Vad betyder bolagets ekosystem av konsulter? Det är kring detta vi får en bild av hur IFS väg framåt inom framför allt AI, ser ut.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title