Annons

”Imponerande steg framåt inom CAD”: Vässad lösning för modellbaserad definition toppnummer nya NX

En kort bakgrund till begreppet modellbaserad definition, (MBD), är att det tillhör praxis att använda 3D-modeller (som solida modeller, 3D PMI och tillhörande metadata) för att definiera enskilda komponenter och produktenheter. De typer av information som ingår är allmänt geometrisk dimensionering och toleranser, material på komponent- och assembly-nivå, liksom BOMar, tekniska konfigurationer, designintentioner, etc. Historiskt har motsvarande metoder krävt åtföljande användning av 2D-ritningar för att tillhandahålla sådana detaljer.
Men moderna 3D CAD-applikationer, som NX, möjliggör infogning av teknisk information som dimensioner, GD&T, annotationer och andra produktdetaljer i 3D för komponenter och sammansättningar. MBD använder sådana funktioner för att fastställa den digitala 3D-datauppsättningen som källa till dessa specifikationer och designmyndighet för produkten.

Moderna 3D CAD-applikationer, som NX, möjliggör infogning av teknisk information som dimensioner, GD&T, annotationer och andra produktdetaljer i 3D för komponenter och sammansättningar.

NX LÄGGER MER INTELLIGENS TILL 3D-MODELLEN
Ett problem i det här sammanhanget har varit att när man försöker replikera ett ritningsbaserat arbetsflöde i samband med 3D CAD-design, slutar många företag med en 3D-ritning, när verktygen för att fånga den verkliga affärsinformation, som behövs för att dra nytta av den digitala tvilling- och digitaltråden, inte finns.
Här hävdar Siemens att med hjälp av NX Model Based Definition kan designers och ingenjörer automatiskt skapa och återanvända data, lägga till mer intelligens i modellen och därefter utnyttja data för att ”informera” andra produkter och beslut – för att på ett produktivt sätt utveckla vad som krävs för att bli ett modellbaserat företag. Att undvika den manuella processen för datavalidering och korrigering kan hjälpa företag att utnyttja sin design på ett nytt och innovativt sätt, vilket ökar produktiviteten i hela verksamheten.

BYGGER PÅ REGEL- OCH KUNSKAPSBASERAD METODIK
Med den nya versionen av NX med lösningar för modellbaserad definition kommer vidare en omfattande uppsättning data som definierar en mängd olika egenskaper utöver storlek och form, för att möjliggöra en verkligt omfattande digital tvilling.
Bl a handlar det hela om att göra det möjligt att använda regler och kunskapsbaserade metoder för modellbaserad definition, som bygger på bästa praxis och utnyttjar artificiell intelligens för att dramatiskt förbättra produktiviteten.
Genom att inkludera icke-geometriska data i CAD-modellen kan ingenjörer nu producera en komplett digital definition av en produkt på ett kommenterat och organiserat sätt, vilket skapar anpassning genom hela produktionsprocessen, från design till produktion genom validering.

Den nya NX-versionen har en digital rådgivarfunktion som övervakar och validerar den PMI som läggs till.

”EN GOD PORTION INNOVATION”
Sammantaget är NX Model Based Definition (NX MBD) en ny spännande lösning i den kommande lanseringen av Siemens i december 2020. Mjukvaran kopplar ihop teknik och produktion med en god portion innovation.
Detta inkluderar, som ovan noterats, automatiserade reglerbaserade ”authoring-verktyg” av produkt- och tillverkningsinformation (PMI) med tonvikt på att fånga viktiga egenskaper och kunskap.
Det finns också en digital rådgivarfunktion som övervakar och validerar den PMI som läggs till, för att se till att nedströmsapplikationer som tillverkning eller de nya NX Staged Models, som direkt konsumerar denna information har rätt, korrekt information.

STÅR FÖRTRÄFFLIGT FÖR SIG SJÄLV
Påpekas bör också att när man numera talar om CAD-lösningar som, likt Siemens’ NX, är en del av en portfölj eller plattform är det oundgängligt att kopplingarna till plattformen och de lösningar som finns i portföljen är en viktig del för den som har ambitioner till fullt utnyttjande av kapacitetsutbudet; vilket inte hindrar att NX står alldeles förträffligt för sig själv som ett kreativt utvecklingsverktyg. Men ramverket för Siemens produktframtagningsverktyg är hur som helst numera Xcelerator-portföljen och när den nya NX-versionen nu släpps är man noga med att framhålla att NX är en del i plattformen.
”Xcelerator-portföljen hjälper företag i alla storlekar att skapa och utnyttja digitala tvillingar som ger organisationer nya insikter, möjligheter och nivåer av automatisering för att driva innovation,” är budskapet.
Den nya NX-versionen tillför viktiga bitar till denna ambition.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title