Annons

Forskningsprojekt på Högskolan Väst: Kan AR bidra till snabbare återstart av tillverkning vid produktionsstopp?

Oplanerade produktionsstopp i automatiserade produktionsprocesser är dyra, ofrånkomliga och svåra att förutspå. Det är en komplex process att återstarta en maskin eller delar av produktionen. Operatörer och underhållspersonal är ofta beroende av varandras kompetens för att kunna identifiera och åtgärda felen.
– Vi gör fördjupade studier av oplanerade produktionsstopp och hur det påverkar operatörer och underhållspersonal. Det handlar om att identifiera vanliga orsaker till att fel uppstår i en maskin, i ett system eller vid manuellt handhavande, säger Monika Hattinger.

Designar ett AI/AR-system
– Ett av våra mål är att designa ett AI/AR-system som tränar operatörer och underhållspersonal i att återstarta maskiner. Med hjälp av AR-glasögon ska operatören kunna få praktisk vägledning som är anpassad för olika typer av produktionsstopp, förklarar Hattinger vidare.

Projektet genomförs i nära samverkan med företagen Husqvarna i Brastad, GKN Aerospace, Sansera Sweden och MaintMaster Systems. Forskningen utgår från företagens olika problemställningar. Deras digitala underhållssystem kommer att testas och vidareutvecklas. 
– Fördelen med att samarbeta med forskare i den här frågan är att man får ta del av andra perspektiv och erfarenheter från andra branscher. Det ger en bredare syn på gemensamma problem, säger Fredrik Vildefell, underhållschef på Husqvarnas fabrik i Brastad.  Forskningsprojektet pågår fram till 2024. 
– Vi hoppas nå vårt mål att designa ett AI/AR-system som underlättar för operatören att utveckla sin kompetens för att kunna göra snabba och hållbara återstarter, säger Monika.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title