Annons

IT-leverantören med de nöjdaste kunderna: TCS i nordisk topp – TietoEVRY överraskande lågt placerade

Kundnöjdheten med konsulternas insatser på den nordiska marknaden håller sig på en fortsatt hyggligt hög nivå. Detta enligt den årliga undersökningen som görs av PA Consulting och Whitelane Research om IT-outsourcingmarknadens utveckling.
Ifjol låg genomsnittet på 68 procent när det gäller IT-leverantörerna; medan vi specifikt när det handlade om molnet fick se de stora leverantörerna, Microsoft, Google och Amazon ifjol flytta fram sina positioner.
I 2020 års undersökningning har kundnöjdheten med IT-leverantörerna ökat med 1 procent till 69. I topp ligger, som vanligt är man benägen att säga, TCS, Tata Consultancy Services med 82 procents nöjdhet. Det blir femte året i rad denna indiska jätte toppar listan. Tvåa respektive trea är Atea och Accenture.
På molnleverantörssidan ser det också fortsatt bra ut med Microsofts Azure på 75 procent, följt av AWS med 74, Google Cloud med 73 och Oracle på 70 procent.

Vad analys- och konsultbolagen Whitelane och PA Consulting gör är att man går igenom och följer upp över 700 nordiska outsourcingkontrakt. Den generella bilden är att kunderna i allmänhet är nöjda med sina leverantörer och deras kvalitet. Med kvalitet avses i detta fall kapaciteten att leverera drift utan avbrott. PA Consultings Peter Wardell säger till CS online-upplaga att, ”kvaliteten i snitt har höjts jämfört med förra året. Men även relationen mellan kund och leverantör är viktig. Alltså att kunden snabbt får svar på de frågor de har. De faktorerna går före exempelvis kontraktsflexibilitet eller innovation när kunderna tycker till.”
Han tillägger dock att en ny trend i år är att faktiskt alltfler organisationer vill ta tillbaka outsourcad verksamhet. Visserligen är kunderna selektiva med vad det är de vill ta tillbaka, men allmänt ”insourcar” de för att vässa agiliteten i arbetsmetodiken och förhoppningsvis också kunna korta tiden till marknad. ”Det är,” säger Wardell tioll CS, ”den kundnära utvecklingen man vill ha internt, vissa funktioner eller viss applikationsförvaltning.”

Coronakrisens genomslag under 2020
Givetvis kommer utvecklingen framöver att präglas av Coronakrisen och vad som händer relaterat till COVID-19-virusets härjningar. Den ekonomiska utvecklöingen i allmänhet är i skenet av detta att vi rusat in i lågkonjunkturen, som tidigare möjligen kunde anas i sjunkande tillväxtsiffror. Med utsikterna av 10.20-procentiga arbetslöshetssiffror och en BNP som sjunker med kanske så mycket som 3-5 procent under det kommande året kommer vi tveklöst att få se flera förändringar i utvecklingskurvorna på IT-sidan. Allmänt brukar man t ex säga att kostnadsreduktion blir en primär drivkraft under sådana omständigheter och mycket talar för att denna trend kommer att bli väldigt tydlig under 2020.
Peter Werdell säger också att företagen inom den tillverkande industrin uppskattar att outsorca. Redan i årets undersökning av 2019 års aktiviteter uppger nästan hälften av de tillfrågade att de ska outsorca mer. Coronakrisen lär snarare underbygga än minska den trenden, i alla fall så länge man trycka ner kostnadsbilden genom att outsourca.

LISTORNA: TietoEVRY hamnar överraskande långt ner
En i övrigt intressant iakttagalse är att nya konsultgiganten TietoEVRY huserar långt ner på listorna för Sverige respektive Norden. I Sverige ligger man åtta med bara 66 procent, medan man i Norrden hamnar på 19:e plats med bara 64 procent.

Så här se årets topplistor ut när det gäller kundnöjdheten bland de svenska respektive de nordiska bolagen:

KUNDNÖJDHET i Sverige gällande IT-leverantörer (i procent):

 1. TCS (82)
 2. Atea (78)
 3. Accenture (74)
 4. HCL (73)
 5. CGI (72)
 6. Fujitsu (68)
 7. Capgemini (67)
 8. Tietoevry (66)
 9. Wipro (66)
 10. Atos (66)
 11. DXC Technology (64)
 12. IBM (62)

Källa: Whitelane Research och PA Consulting

KUNDNÖJDHET i Norden gällande IT-leverantörer (i procent):

 1. TCS (81)
 2. Basefarm (80)
 3. Sopra Steria (76)
 4. CGI (76)
 5. Accenture (73)
 6. HCL (72)
 7. Atea (71)
 8. Infosys (71)
 9. LTI (71)
 10. Deloitte (70)
 11. Tech Mahindra (70)
 12. Capgemini (69)
 13. Fujitsu (69)
 14. NNIT (68)
 15. IBM (66)
 16. Wipro (66)
 17. DXC Technology (66)
 18. Cognizant (66)
 19. Tietoevry (64)
 20. Atos (62)
 21. KMD (54)

  Källa: Whitelane Research och PA Consulting
Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title