Annons

KONSULTERNA: Capgemini i nordisk storsatsning – vill anställa över 1 600 konsulter

Capgemini, som i dag har strax under 5 000 personer anställda i Norden, ser det allra största behovet bland seniora projektledare inom de senaste teknikerna inom full stack, java, cloud och devops. Men även IT-arkitekter, projektledare och personer kan de vanligaste systemen behöver rekryteras. Idag finns en stor efterfrågan på digitaliseringsprojekt inom både privat och offentlig sektor, men det är inom offentlig sektor som efterfrågan är störst.

UTMANING ATT HITTA KOMPETENS
‒ Det är en stor utmaning att hitta senior kompetens på en så glödhet marknad och vi vet att vi inte är ensamma i rekryteringsjakten. Däremot tror vi att de som kommer till oss får en svårslagen möjlighet att utvecklas och bygga vidare på sina karriärer. Bland annat genom våra omfattande ledarskapsprogram och vårt nylanserade kompetensutvecklingsprogram med möjlighet till re-skilling och up-skilling via över 250 000 olika kurser och certifieringar, säger Anil Agarwal.
Enligt en rapport från IT- och Telekomföretagen har de senaste årens ökade digitaliseringstakt både i Sverige och globalt gjort tech-sektorn till en av de viktigaste motorerna för sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Det största hindret för fortsatt tillväxt av sektorn är idag bristen på spetskompetens inom IT, telekom och andra former av digitalisering. Ett underskott på i storleksordningen 70 000 personer befaras till år 2024 om inte särskilda insatser görs.

INTÄKTER PÅ 165 MILJARDER KRONOR
Capgemini är världsledande när det gäller att hjälpa kunder att driva och utveckla sina verksamheter genom den potential och de möjligheter som skapas av teknik. Koncernen har som ledstjärna att med teknikens hjälp frigöra mänsklig energi som kan användas till att bygga en hållbar och inkluderande framtid. Organisationen präglas av mångfald och ansvar och har 270 000 medarbetare i nästan 50 länder.
Koncernen rapporterade globala intäkter på 16 miljarder Euro för 2020, motsvarande 165 miljarder kronor.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title