Annons

Knowits köp av Cybercom en intressant affär som speglar nya marknadsbehov

I pressmaterialet talar Knowit om att det nu bildas ett, ”nordiskt powerhouse, som skapar ett unikt kunderbjudande inom digital transformation med en mycket stark position.” Kraften i detta ska bl a komma från att den nya konstellationen får 3 800 medarbetare, en försäljning på tillsammans 5,5 miljarder kronor och en avkastning i närheten av 10-procentsnivån.

BREDARE MARKNADSERBJUDANDE
De yttre förutsättningarna för affären är alltså värdet av den nya konstellationens uppskalning av kapabiliteter som kan erbjudas marknaden. Inte bara så att man blir fler medarbetare – fler medarbetare behöver nödvändigtvis inte alls bidra till bättre lösningar för kunderna – snarare handlar det om att man nu kan formera rätt medarbetare, med rätt kompetenser till mer kapabla team, givet den ovan beskrivna utvecklingsbilden. I det nya Knowit Cybercom ser vi flera sådan effekter.
Knowits etablerade position inom systemlösningar, management consulting och digitala kundupplevelser kompletteras t ex med ett fjärde affärsområde, Knowit Connectivity, med fokus på att möta behoven från kunder inom industri-, tech- och telekomsektorn. Dessutom stärks Knowits möjligheter att erbjuda digitala lösningar för samhällets hållbarhetsutmaningar.
Per Wallentin konstaterar att man genom affären blir en mycket attraktiv partner för såväl kunder som medarbetare, samtidigt som vi skapar förutsättningar för en fortsatt stark tillväxtresa.

Knowit och Cybercom kompletterar varandra väl och blir genom samgåendet en attraktiv samarbetspartner med starka varumärken och personal. Utmaningen blir att skapa en gemensam målbild i hur man driver, accelererar och utformar den digitala transformationen mot framtidens hållbara affärsmodeller.

UTMANING ATT SKAPA EN GEMENSAM MÅLBILD
Knowits koncernchef konstaterar vidare att efterfrågan på digitalisering är, ”långsiktigt stark inom såväl privat som offentlig sektor, både som en effekt av förändrade kundbeteenden men också till följd av utvecklingen av ny teknik och innovationer som ger möjlighet att utveckla smartare och mer hållbara lösningar.”
Det ser också ut som att Knowit och Cybercom kompletterar varandra väl och blir genom samgåendet en attraktiv samarbetspartner med starka varumärken och personal. Utmaningen blir att skapa en gemensam målbild i hur man driver, accelererar och utformar den digitala transformationen mot framtidens hållbara affärsmodeller. Vi befinner oss teknologiskt utvecklingsmässigt vid en skärningspunkt där kunskapen om det som blir de bärande teknikpelarna i framtidenslösningar sätts och ska transformeras till praktiska applikationer i organisationer och företag som inlett digitaliseringsresan.

VÄL POSITIONERAT INOM DIGITAL TRANSFORMATION
Här menar nu Wallentin att Knowit är redan idag väl positionerat inom digital transformation med bred kompetens inom systemutveckling (Knowit Solutions), webb- och e-handel (Knowit Experience) samt strategikonsulting (Knowit Insight).
– Med Cybercoms specialkompetens inom connectivity, IoT, cloudbaserade lösningar, samt det växande området cyber- och samhällssäkerhet, stärks erbjudandet framförallt till kunder inom tech-, industri- och telekomsektorn. Ett nytt affärsområde, Knowit Connectivity, bildas och Knowit växer från cirka 2 600 till cirka 3 800 medarbetare, noterar han och tillägger att affären innebär förutom möjligheter att ta sig an större och mer komplexa uppdrag, även förutsättningar för tillväxt genom access till nya marknader. Knowit har en stark position i Norge och Cybercom bidrar med en starkare position på den finska marknaden där verksamheten tillsammans med Knowit växer med cirka 250 medarbetare till totalt cirka 400 personer.

Niklas Flyborg, VD för Cybercom, kommer att kvarstå som rådgivare till koncernledningen under en övergångsperiod.

SAMLAS UNDER KNOWITs VARUMÄRKE
Tittar vi vidare på affärsmatematiken i sammanslagningen räknar man med att integrationen av Knowits och Cybercoms operativa verksamheter kommer främst att innebära nya affärsmöjligheter, men även årliga kostnadssynergier på cirka 45 miljoner kronor. Den nya koncernen förväntas sammantaget skapa förutsättningar för en fortsatt tillväxt och god lönsamhetsutveckling. Knowit uppskattar att förvärvet kommer att ge en positiv påverkan på vinst per aktie under 2022.
De båda organisationerna kommer att samlas under varumärket Knowit. I samband med affären kommer Annika Nordlander, idag chef för Cybercom Sverige, att anta rollen som affärsområdeschef för det nybildade affärsområdet Knowit Connectivity. Bo Strömqvist, idag Head of Sales på Cybercom, kommer också att ingå i Knowits koncernledning med ansvar för strategiska kundrelationer, ett område som blir särskilt viktigt i samband med integrationen av Cybercom och Knowits tillväxtplaner. Niklas Flyborg, VD för Cybercom, kommer att kvarstå som rådgivare till koncernledningen under en övergångsperiod.

”EN FANTASTISK RESA”
– Det har varit en fantastisk resa i en marknad under stark utveckling, och Cybercom är nu redo att ta nästa steg. Vi har jobbat med hållbarhet i över ett decennium, och jag är övertygad om att Knowit är rätt partner eftersom vi delar samma drivkraft, att hjälpa kunderna att förändra sin affär i en hållbar riktning, säger Niklas Flyborg, VD för Cybercom.
– Cybercom har idag en stark position hos kunder inom industrin och i telekomsektorn. Knowit och Cybercom kompletterar varandra väl och tillsammans kan vi växa ytterligare på samtliga marknader. Båda bolagen delar en vision om att bidra till ett hållbart samhälle och det tror vi är mycket attraktivt för våra kompetenta och ambitiösa medarbetare, våra kunder och samhället i stort, säger Annika Nordlander, blivande affärsområdeschef Knowit Connectivity.

Investmentbolagen Formica Capital och JCE Group är idag största ägare av Cybercom och kommer efter affärens genomförande att vara de största ägarna i Knowit.
Köpeskillingen uppgår till cirka 2,2 miljarder kronor och erläggs genom en kontantdel om 442 miljoner, samt genom en apportemission av 5 760 883 nyemitterade aktier.
Tillväxtmål för det nya bolaget är att växa mer än marknaden och med målet om en årlig tillväxttakt om cirka 15 procent över tid. Tillväxten ska ske hållbart genom fortsatt organisk tillväxt och förvärv.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title