Annons

KONSULTRAPPORT: Självkörande fordon möter nytt motstånd

Hoppet om självkörande bilar och kollektivtrafik tycks möta oväntat hårt motstånd på stora marknader som i USA, Tyskland, Kina och Indien, enligt rapporten Deloitte Automotive Consumer Study 2020.
Självkörande fordon ser ut att bli verklighet på allvar. Men ju längre teknologin utvecklas, desto mer kritiska frågor börjar konsumenterna och stadsplanerarna att ställa.
– Rapporter om olyckor skapar oro för att testa autonoma fordon i områden där människor bor. I Europa, USA och Indien ställs också fler kritiska frågor om hur reseinformationen genereras och sparas i de anslutna fordonen, säger Martin Larsson, partner på Deloitte.

Trafiken kan till och med öka eftersom bekvämligheten blir bättre och resandet med egen bil blir mer effektivt när man inte själv behöver köra. Antalet fordon skulle också öka med de som kör utan passagerare. Men kollektiva transporter skulle i motsats kunna bli billiga och tillgängliga för flera.
– Det som driver på utvecklingen är fördelarna med förarlösa bilar. Inte minst skulle olyckorna kunna minskas radikalt och vägarna skulle kunna användas bättre eftersom fordonen kan hålla jämnare avstånd till varandra. Transporterna i glesbygden skulle kunna förbättras och bli klart billigare, säger Martin Larsson.
Intresset för elektrifiering och alternativa drivlinor ökar som väntat rejält på flera marknader jämfört med föregående år, utom på den kinesiska som tidigare drivit utvecklingen. Rapporten visar även att konsumenterna överlag nu accepterar att vänta åtminstone 30 minuter för att ladda sitt batteridrivna fordon.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title