Annons

Levilo – ett namn i IFS-kanalen värt att lägga på minnet

Lägg namnet Levilo på minnet. Bolaget är en av svenska affärssystemutvecklarens, IFS, viktigaste kanalpartners och dagens stora nyhet är att man blivit utsedd till huvudpartner inom Retail-området för Norden och Baltikum. Men det är bara början. Med nye VDn i spetsen, Stephan Norrman - som tillträdde i mars i år - har man större ambitioner än så.
- Absolut, målsättningarna är att fördubbla omsättningen på tre år och utöka antalet konsulter med 100 procent, säger Norrman, som innan han kom till Levilo verkade 13 år inom IFS, bl a som Partner Account Manager för den dåvarande Skandinaviska regionen samt globalt med partner enablement.
Det är svårt att tänka sig en lämpligare bakgrund för en exekutiv chef för ett IFS-partnerbolag än detta. Med sin bakgrund i huvudbolaget känner han till alla vrår och hörn som omgärdar IFS globalt synnerligen framgångsrika mjukvarusvit Applications. Han kan kulturen och kan ta med sig det bästa från sin erfarenhet in i Levilo.
Möt Stephan Norrman i dagens artikel; en oerhört kundfokuserad ledare, som ofta under vårt samtal poängterar Levilos målsättningar att, ”stärka kundens förmåga att ta emot projekten”. Vilket ju får sägas vara en grundförutsättning för ett framgångsrikt ERP-projekt.

Levilo startades 2006 och har i dagsläget ett 30-tal medarbetare. Man blir nu alltså IFS’ strategiska Retail-partner och kommer att leverera och vidareutveckla den lösning som IFS idag erbjuder.

– Vi och IFS har ett långt samarbete inom Retail, kommenterar Norrman saken. Med det nya avtalet tar vi ytterligare steg i samarbetet och den fortsatta satsningen på att leverera den bäst anpassade helhetslösningen med både systemfunktioner och support för kunderna. Inte minst för att kunna säkerställa att de i sin tur kan möta sina kunders ökande behov av innovativa lösningar på en snabbt föränderlig marknad.

Stephan Norrman, ny VD i IFS-partnern Levilo sedan mars i år.

Ligger i framkant på Retail
Som lokal Retail-expert och IFS-partner kan man jobba effektivt och i framkant tillsammans med användarna. Sånt som präglar Levilos utbud och som kommer att förstärkas handlar om korta ledtider och djup förståelse för kundunika lösningar. Nu får man dessutom en möjlighet att förvalta och vidareutveckla nya innovativa Retail-specifika IFS-komponenter, säger han.
Norrman påpekar också att detta i sin tur möjliggör en större satsning och breddning av det gemensamma Levilo-IFS-erbjudandet till marknaden.
Klart är också att Levilos paketering av IFS Applications Retail är optimerad med full funktionalitet och kort implementationstid för Retailmarknaden. Lösningen innehåller Levilos samlade kompetens och erfarenhet, kombinerat med ett urval av de IFS-komponenter som detaljhandeln kräver. Men det stannar inte där, här finns också en rad tillägg av extra funktioner – förkonfigurerat i ett paket kallat Levilo Retail Package.

Vass förkonfigurerad
Levilo-paketering
Med standardiserade processer och en förkonfigurerad paketering av moduler, APIer och integrationer, så är Levilo Retail Package ett utmärkt val för den växande organisationen. Det är snabbt, flexibelt och mer kostnadseffektivt, hävdar Levilochefen och han får medhåll av IFS direktör för den nordisk-baltiska kanalen, Morten Søger:
– Så är det. Vi kommer kort sagt att kunna erbjuda en än mer innovativ lösning och optimering speciellt inriktad på våra kunders differentiering inom sin bransch. Vilket i sin tur möjliggör för våra kunder att vara i framkant på sin marknad. Som kund till Levilo får man ett heltäckande tjänsteutbud genom hela livscykeln, från implementation till utveckling, övervakning, support och förvaltning.

”Vi kommer från kundsidan”
Så långt de allra senaste nyheterna kring Levilo, men företaget har en historik som alltså sträcker sig tillbaka till 2006. Huvudkontoret ligger i Norrviken i Stockholms grannskap och man har ytterligare ett kontor i Luleå, plus representation på flera andra orter.
Ursprunget var en specialisering kring implementeringar och detta under en tid när ERP-lösningarna var betydligt mer komplexa att få på plats än de är idag; en utveckling som IFS i högsta grad bidragit till.
Men erfarenheterna kring implementeringar är hur som helst kompetensmässigt guld värt. Man har sett vad som fungerar bäst, man har sett fällorna och idag kan man runda problem som andra möter i implementationsarbetet.
– Ja, det stämmer. Vi kommer från kundsidan och är därmed bottnade i hur man effektivast går fram mot ett lyckat projekt med de uppföljningar och den support som krävs för att säkra detta, säger Norrman. Vi vet vad som krävs, vi kan ”change management” och kan så att säga leverera kunskapen från båda sidorna.

Levilos starka sidor
Tittar vi sen vidare på Levilos specifikt starka områden så ligger de, vid sidan av Retail, på Life Science-, Service Management- och EAM-sektorerna (Enterprise Asset Management, ”anläggningshantering/underhåll och liknande”), som man så att säga ”kommer ifrån”. Man har också ”managed services” i sitt utbud, med system och servrar på plats, som betyder att användarna inte behöver fundera på eller jobba med operativproblematik. Som partner till sina kunder sköter Levilo med fördel om Oracle-databasen.

– Med vårt Levilo Retail Package kan vi erbjuda marknaden en standardlösning med verksamhetskritiska funktioner som exempelvis Omnichannel, prognostisering och automatpåfyllnad, men även med integrationer för exempelvis POS och WMS, säger Björn Bondeson, Levilos försäljningschef. Han pekar också på att IFS Applications är ett av ERP-områdets högst rankade system, av bland annat av analytikern Gartner. ”Lösningarna är användarvänliga, framtidsanpassade och flexibla till en bra kostnad,” tillägger han.
Bland de varumärken som använder IFS Applications finns företag som Systembolaget, Gina Tricot, Stadium och Rusta. 

Vad driver efterfrågan idag och inte minst, vad har Coronviruset inneburit för affärerna?
– Det är klart att ingen står helt opåverkad av Corona, säger Stephan Norrman. Men för vår del har det ändå mer handlat om att processerna kring t ex större satsningar dragit ut på tid. Kortare projekt har inte berörts särskilt mycket, man stänger kort sagt inte den typen av projekt. Men, visst var det var lite oroligt i mars, med kunder som drog i handbromsen, men idag har detta börjat släppa. Allt talar nu för att vi kommer att se ett klart starkare läge i augusti, efter semestrarna. Viktigt i sammanhanget är att vi hela tiden haft och har kundernas förtroende. Vi har en inriktning mot långa kundrelationer, vilket förstås betalar sig när eller om något dramatiskt i omvärlden inträffar, Man vet vilka man kan lita på, sånt är av största vikt i affärer.

När det gäller efterfrågan konstaterar Levilo-basen att det idag finns ett fokus på att förenkla, samtidigt som mjukvarans kapabilitet och förmåga att t ex automatisera vässas.
– Företag vill bli effektivare och en bra ERP-lösning, som IFS Applications, kan i högsta grad bidra till detta. Man jobbar mycket på service management-sidan, med målsättningar kring att effektivisera och vässa planeringsförmågan, men man tittar också på nya teknologier, som prediktivt underhåll; alltså lösningar för ”förebyggande underhåll” där man med hjälp av sensorer och monitorering kan åtgärda t ex en maskin innan en sliten part går sönder.

IFS Applications slår konkurrenterna på fingrarna
Självklart är det en fördel för Levilo att man står bakom IFS Applications-sviten. Denna svenska lösning har gått som tåget de senaste åren och inte bara hållit ställningarna när de tuffaste konkurrenterna uppvisat mindre ökningar, utan i den hårda konkurrensen också vuxit kraftfullt både vad avser licenser och intäkter.
IFS-chefen, Darren Roos, har bl a kommunicerat att dessa framgångar beror på att man inte försökt låsa in kunden i monolitiska val. De ska kunna använda den lösning som passar bäst. Men IFS Applications finns där, har kopplingarna (APIerna), är marknadens kanske mest lättimplementerade och flexibla lösning i kraft av sin modulära uppbyggnad. Man har också konsekvent sedan den berömda versionen 10 blivit positionerade av neutrala analytiker som en lösning i ledarklass. En mjukvara som på mid-marketsidan t o m kan konkurrera ut spelare som SAP och Microsoft, med EAM och fältservice som särskilda styrkor.
Allt sånt har bidragit till att man under det senaste året kunnat visa upp en tillväxt som med en faktor 3 överträffar vad de mest kända konkurrenterna, som SAP, Microsoft eller Oracle, kunnat visa upp. IFS tar marknadsandelar och i detta sammanhang är det arbete som bolagets växande skara av kanalpartners i alla storlekar och segment står för av avgörande betydelse.
– Ja, IFS Applications har verkligen gått från klarhet till klarhet, säger Stephan Norrman. Lösningen är suveränt stark när det gäller användarupplevelse och bredd i funktionaliteten. Precis som du säger är version 10 ett landmärke med sin omfattande konfigurerabarhet, Lobbys och annat.

IFS-chefen Darren Roos har skapat en tydlighet på partnersidan som är allmänt högt uppskattad.

Omfattande
globalt kontaktnät
Norrman tillägger att Darren Roos tillträde har betytt mycket för kanalen och partners som Levilo.
– Absolut, det är framförallt då med avseende på tydligheten i vem som gör vad och jobbar i vilka segment.
Med alla de här bitarna på rätt plats i ryggsäcken ska Levilo nu, under Stephan Norrmans ledarskap, möta marknaden. Målen är tufft satta och tillväxt är under de rådande omständigheterna inte lätt, men ska någon lyckas är Norrman en given kandidat. Inte minst då för att han har ett globalt kontaktnät av rang.
Som sagt, lägg namnet Levilo på minnet.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title