Annons

Flygkrisen ökar intresset för kommersiella drönare i Europa

I skuggan av Covid-19-pandemin, som strandat större delen av Europas flygflotta, ökar intresset för disruptiva teknologier, som drönare, snabbare än vanligt. Möjligheten att leverera produkter och tjänster med drönare har länge diskuterats, och flera stora internationella företag, som exempelvis Amazon satsar inom området.
Nu visar en ny undersökning, Horizon Shift, genomförd av Longitude på uppdrag av digitala prototyptillverkaren Protolabs, att 53% av beslutsfattare i Europas flygindustri anser att kommersiella leveranser med drönare kommer att vara vardag redan år 2023, alltså inom bara tre år.

Många europeiska länder befinner sig i olika grader av isolering på grund av Covid-19 och utvecklingen drivs bland annat av behovet att hitta nya sätt att leverera produkter på, som till exempel att leverera läkemedel till konsumenter på ett säkert sätt. Bland undersökningens deltagare från Storbritannien anser närmare fyra femtedelar att drönare kommer att användas allmänt för produkter och tjänster inom tre år. Motsvarande siffra är 70% i resten av Europa.

– Covid-19 har medfört enorma förändringar för den globala ekonomin och flygindustrin är bland de hårdast drabbade, säger Bjoern Klaas, VD på Protolabs i Europa.
– Men en kris kan också vara en katalysator för innovation och ett sätt att tvinga företag att tänka nytt för att överleva. I flygbranschen är det i luftrummet närmast marken vi ser mest innovation för tillfället, både från traditionella flygtillverkare och nya aktörer, fortsätter han.

Före och under Covid-19-pandemin
Eftersom Protolabs undersökning genomfördes före och under den pågående pandemin ger den en unik inblick i hur Covid-19 driver på förändringarna i branschen. Av de som tillfrågades fram till den 19 februari 2020, ansåg 42% att kommersiella drönare var sannolika inom den närmaste framtiden, jämfört med 53% av de som svarade mellan den 5 och 20 mars 2020.

Det är inte omöjligt att just innovation och nya teknologier kommer vara flygbranschens väg ur krisen. Undersökningen visar att mer än sex av tio svarande (62%) anser att disruptiva teknologier gör deras företag mer konkurrenskraftiga. Intervjuer med branschprofiler indikerar också att branschens fokus ligger på elektrifiering, autonoma system, satelliter och lättare material för att skapa kostnadseffektivitet och kunna erbjuda nya tjänster. Och utvecklingen går fort. Majoriteten, 58%, anser att vi kommer att se autonoma och elektriska flygplan inom bara några år.

Undersökningen Horizon Shift tittar närmare på de teknologiutmaningar flygbranschen står inför. Den omfattar totalt 326 beslutsfattare hos allt från flyg- och drönartillverkare till satellit-tillverkare samt myndigheter i Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Italien och genomfördes under februari och mars 2020.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title