Annons

NEURALA NÄTVERKSMODELLER: Siemens Catapult ger en helt ny uppsättning möjligheter inom AI och maskininlärning

FÖRENKLAR UTVECKLINGEN AV AI-ACCELERATORER FÖR SoCs. Neurala nätverk är bland de mer komplexa bitarna inom IT och berör inte minst lösningar som kan boosta användningen av AI inom produktutvecklings-området, inte minst inom elektronik-design. Genom att ta sikte på hur den mänskliga hjärnan är konstituerad är tanken bakom dessa nätverksupplägg att skapa datorsystem med sammankopplade noder som fungerar ungefär som nervceller i den mänskliga hjärnan. Med avancerade algoritmer kan dessa system sedan känna igen dolda mönster och korrelationer i rådata, samla och klassificera dem och – med tiden – kontinuerligt lära sig och förbättras.
Det hela både låter och är avancerat, så frågan är hur man kan omsätta detta till nyttig hjälp inom produktutvecklings-området. Det finns förstås flera exempel, men ett hyperintressant område är hur de kan användas för att stödja och förenkla utvecklingen av AI-acceleratorer för avancerade system-på-chip-design, s k SoCs (System-on-a-Chip) eller ASICs (Application Specific Integrated Circuits).
Det här har man jobbat med inom Siemens Digital Industries Software som idag lanserar en lösning med det passande namnet Catapult AI NN. Med denna mjukvara erbjuds mjukvaruingenjörer en omfattande lösning för att syntetisera AI-neurala nät. Detta möjliggör för mjukvaruutvecklings-team att sömlöst översätta AI-modeller designade i Python till kiselbaserade implementeringar, vilket underlättar snabbare och mer energieffektiv exekvering jämfört med standardprocessorer. Detta är vassa kapabiliteter med potential att speeda upp utvecklingsarbetet av t ex SoCs ordentligt.
- Absolut, kommenterade Mo Movahed, VP och chef för High-Level Design, Verification and Power på Siemens Digital Industries Software. Han fortsatte: "Överlämnings-processen och manuell omvandling av en neural nätverksmodell till en hårdvaru-implementering är mycket ineffektiv, tidskrävande och felbenägen. Särskilt när det gäller att skapa och verifiera varianter av en hårdvaru-accelerator som är skräddarsydd för specifik prestanda, kraft och område. Men genom att ge forskare och AI-experter möjlighet att utnyttja industri-standardiserade AI-ramverk, som design av neurala nätverksmodeller, och genom att sömlöst syntetisera dessa modeller till hårdvarudesigner optimerade för kraft, prestanda och område (PPA), öppnar vi en helt ny uppsättning möjligheter för AI och maskininlärning som gör livet betydligt enklar för mjukvaruingenjörerna. Vår nya Catapult AI NN-lösning tillåter utvecklare att automatisera och implementera sina neurala nätverksmodeller för optimal PPA samtidigt under mjukvaruutvecklings-processen, vilket inleder en ny era av effektivitet och innovation inom AI-utveckling."

Det har inom forskarvärlden sagts att neurala nätverk “simulerar den mänskliga hjärnan” och behandlar data på ett liknande sätt. Men naturligtvis är det i dagsläget knappast möjligt att bokstavligt talat simulera hjärnan, men rent arkitekturellt liknar teknologin den fysiska representationen vi idag har av hjärnan. Detta i sin tur öppnar för att nätverk kan används i en process inom ML, MaskininLärning, som kallas för djupinlärning. Sammankopplade noder används som om de vore neuroner i den mänskliga hjärnan för att återskapa förhållanden som möjliggör inlärning. Så, hur har man omsatt detta i verkligheten för elektronik-design inom Siemens Digital Industries Software?

Överbryggar ett gap
Så här har man resonerat: Allt eftersom runtime AI- och maskininlärnings-uppgifter migrerar från datacentret till allt från konsument-apparatur till medicinsk utrustning, finns det ett snabbt växande krav på ”rätt storlek” på AI-hårdvara för att minimera strömförbrukningen, lägre kostnad och maximera slutproduktsdifferentieringen.
– De flesta maskininlärningsexperter är dock mer bekväma att arbeta med verktyg som TensorFlow, PyTorch eller Keras, snarare än syntetiserbara C++, Verilog eller VHDL. Det har kort sagt traditionellt inte funnits någon enkel väg för AI-experter att accelerera sina maskininlärnings-applikationer i en ASIC- eller SoC-implementering av rätt storlek, konstaterar Mo Movahed och tillägger att hls4ml-initiativet är, ”avsett att hjälpa till att överbrygga detta gap genom att generera C++ från ett neuralt nätverk som beskrivs i AI-ramverk som TensorFlow, PyTorch eller Keras. C++ kan sedan distribueras för en FPGA-, ASIC- eller SoC-implementering.”

I detta hävdar Movahed att Catapult AI NN utökar kapaciteten hos hls4ml till ASIC- och SoC-design. Lösningen innehåller ett dedikerat bibliotek med specialiserade C++ maskininlärnings-funktioner som är skräddarsydda för ASIC-design. Med hjälp av dessa funktioner kan designers optimera PPA genom att göra latens- och resursavvägningar över alternativa implementeringar från C++-koden. Dessutom kan designers nu utvärdera effekten av olika neurala nätdesigner för att bestämma den bästa neurala nätverksstrukturen för hårdvara.

Utveckling på Fermilab
– Partikeldetektor-applikationer har extremt stränga AI-begränsningar, säger Panagiotis Spenzouris, Fermilab Associate Lab Director för Emerging Technologies. Genom vårt samarbete med Siemens kunde vi utveckla Catapult AI NN, ett syntesramverk som utnyttjar expertis hos våra forskare och AI-experter utan att kräva att de skulle bli ASIC-designers. Dessutom är detta kraftfulla nya ramverk också idealiskt för erfarna hårdvaruexperter.

Catapult AI NN är tillgänglig för tidiga användare nu och kommer att vara tillgänglig för alla användare under fjärde kvartalet 2024.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title