Annons

ÖVERRASKANDE MILSTOLPE: Därför bildar Volvo och Daimler samägt bolag för bränslecellutveckling

Även om Coronakrisen fått som en effekt att transportnäringen dragits ner till ett globalt minimum kommer detta inte att vara ett förhållande som blir permanent. När det industriella hjulen börjar rulla igen i det post-coronala samhället kommer det fortfarande att vara transport och logistik som håller världen i rörelse och transportbehovet kommer att fortsätta växa. Men det kommer att utvecklas mot allt högre nivåer av miljömässig hållbarhet. ”traditionell” elektrifiering, hybridisering och bränslecelldrift är alla delar i de energipaket som kommer att driva detta.

– För lastbilar som ska hantera tunga laster och långa avstånd är bränsleceller ett viktigt svar på miljöfrågorna och en teknik där Daimler har byggt upp betydande expertis genom sin Mercedes-Benz bränslecellsenhet, säger Martin Daum, styrelseordförande för Daiumler Truck.

– Absolut, men verkligt koldioxidneutrala transporter kan ske genom elektrisk drift med energi som kommer antingen från batterier eller genom att omvandla väte ombord till el. För lastbilar som ska hantera tunga laster och långa avstånd är bränsleceller ett viktigt svar på miljöfrågorna och en teknik där Daimler har byggt upp betydande expertis genom sin Mercedes-Benz bränslecellsenhet under de senaste två decennierna. Detta gemensamma initiativ med Volvokoncernen är en milstolpe i att föra bränslecellsdrivna lastbilar och bussar på våra vägar, säger Martin Daum, styrelseordförande Daimler Truck och styrelseledamot i Daimler AG.

Entusiastisk Volvo-chef
Även Volvokoncernens chef, Martin Lundstedt, är entusiastisk:
– Elektrifiering av vägtransporter är ett viktigt element i att leverera en ”Green Deal-vision”, ett koldioxidneutralt Europa och i slutänden en koldioxidneutral värld. Att använda väte som bärare av grön el för att driva elektriska lastbilar i långdistans är en viktig del av pusslet och ett komplement till batterielektriska fordon och förnybara bränslen.
Han konstaterar vidare att kombinationen Volvokoncernen och Daimlers erfarenhet inom detta område för att påskynda utvecklingen är bra både för kunder och för samhället som helhet.
– Genom att bilda detta ”joint venture” visar vi tydligt att vi tror på vätgasbränsleceller för kommersiella fordon, fortsätter Lundstedt. Men för att denna vision ska bli verklighet måste andra företag och institutioner också stödja och bidra till denna utveckling, inte minst för att etablera den bränsleinfrastruktur som behövs.

Ett exempel på Daimler bränslecellteknologi. Bolaget har två decennier av utvecklingsarbete bakom sig.

Minskade utvecklingskostnader
Volvokoncernen och Daimler Truck AG kommer att vara 50/50 partners i detta gemensamma projekt, som kommer att fungera som en oberoende och autonom enhet, med Daimler Truck AG och Volvokoncernen. Konstruktionen hindrar inte heller, menar man, att båda bolagen fortsätter att vara konkurrenter inom alla andra affärsområden. Till saken hör att Daimler är globalt största leverantören av tyngre lastbilar, med Volvo tätt i hälarna. Men att utveckla dessa energipaket är dyrt och den som kan dela på utvecklingskostnaderna för effektiva bräncleceller får definitivt en stor konkurrensfördel.
Samverkan i detta kommer definitivt att kunna minska utvecklingskostnaderna för båda bolagen och påskynda introduktionen av bränslecellsystem i produkter som används för tunga transporter och krävande långdistansapplikationer. I samband med det nuvarande konjunkturnedgång har samarbetet blivit ännu mer nödvändigt för att uppfylla Green Deal-målen inom en möjlig tidsram.

De konkreta resultat under andra halvan av decenniet
Det gemensamma målet är att båda företagen ska erbjuda tunga fordon med bränsleceller för krävande långdistansapplikationer i serieproduktion under andra halvan av decenniet. Dessutom är andra områden på och utanför fordonsområdet en del av det nya projektets omfattning.
För att möjliggöra samgående och ge det en effektiv start samlar Daimler Trucks all gruppövergripande bränslecellaktiviteter i en ny Daimler Truck-bränslecellenhet. En del av detta verksamhetspaket ”Mercedes-Benz Fuel Cell GmbH”, som har lång erfarenhet av utvecklingen av bränslecell- och vätgaslagringssystem för olika fordonsapplikationer, till Daimler Truck.
Det gemensamma företaget kommer att inkludera verksamheten i Nabern i Tyskland (för närvarande huvudkontor för Mercedes-Benz Fuel Cell GmbH) med produktionsanläggningar i Tyskland och Kanada.

Det gemensamma företaget kommer att inkludera verksamheten i Nabern i Tyskland (för närvarande huvudkontor för Mercedes-Benz Fuel Cell GmbH) med produktionsanläggningar i Tyskland och Kanada.

Icke-bindande avtal
Det undertecknade preliminära avtalet är icke-bindande. Ett slutligt avtal förväntas senast tredje kvartalet och stänga före årets slut 2020. Alla potentiella transaktioner är föremål för granskning och godkännande av de ansvariga konkurrensmyndigheterna.

FAKTABOX: Bränsleceller och väte som bränsle
• En vätebränslecell omvandlar den kemiska energin i bränslet, i detta fall väte och syre (i luften) till elektricitet. Elektriciteten driver de elektriska motorerna, som driver ett elektriskt fordon.
• Det finns två huvudsakliga sätt att producera det väte som behövs. Dels så kallad grönt väte, som kan produceras lokalt vid bensinstationen med elektricitet för att omvandla vatten till väte. Dels blått väte, som förväntas kunna produceras från naturgas, med användning av koluppsamlingsteknologi för att skapa ett koldioxidneutralt bränsle.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title