Annons

PLM/BIM/CAD: Klivet som tar Addnodekoncernens dotterbolag Symetri till global världstopp

Symetri, en gång hette man CAD-Q och var då en av Nordens största Autodesk-återförsäljare, har efter Addnodes senaste köp av brittiska Exictech (januari 2020) seglat upp som en av världens största AD-partners: Man ligger omsättningsmässigt – tillsammans med Symetri, där man ska placeras – på europeisk ledarplats och en global andraplats i Autodesk-sfären. Bolaget leds idag av Jens Kollserud.

Symetrichefen, Jens Kollserud.

Gör Symetri till internationell marknadsledare
Det är alltså med köpet av Excitech som Symetri kliver upp en nivå ifråga om kommersiellt genomslag inom BIM, CAD och PDM.
– Förvärvet är också helt i linje med Symetris strategi att vara en internationell marknadsledande partner när det gäller mjukvara och tjänster till bygg- och tillverkningsindustrin, säger Johan Andersson.
Bolaget omsatte senaste bokslutsåret nära 625 miljoner kronor och är med detta en av Storbritanniens ledande spelare inom teknik och tjänster för bygg- och tillverkningssektorn.
– Excitech har varit riktmärket för Autodesk Platinum Partners i Storbritannien under många år och har över 3 500 kunder inom design- och konstruktionslösningar. De är respekterade experter och har ett omfattande kunnande inom den brittiska bygg- och tillverkningssektorn och kommer att ge exceptionella BIM-färdigheter och innovativ IP till vår totala kundbas på mer än 10 000 kunder och 150 000 användare, preciserar Symetrichefen, Jens Kollserud.

Delar värdegrund
Excitechs ordförande, Adrian Atkinson, tillägger att man också delar värdegrund med Symetri:
– När vi inledde diskussionerna med Symetri om hur de två företagen skulle kunna arbeta tillsammans blev det snabbt klart att våra organisationer delar värderingar med en stark empati för anställda och kunder, och kompletterande färdigheter och tekniker. Tillsammans tror jag att vi kommer att uppnå mer.
Något som för övrigt också Jens Kollserud skriver under på:
– Allmänt kan vi nu säga att vi är den globalt sett största ”service provider” som finns inom Autodesk världen. D v s vi har störst omsättning och flest antal anställda tekniska konsulte roch utvecklare av alla partners till Autodesk globalt.

TECHNIAs CEO, Jonas Gejer.

TECHNIA globala ledare inom DS’ CPE-kanal
Vi ska slutligen också säga några ord om TECHNIA, som sedan några år tillbaka är Europas ledande Dassault Systemes-partner och numera troligen också världens största aktör i DS’ s k CPE-kanal. CPE står för ”Customer Process Experience” och är den nya beteckningen på det som tidigare kallades “Value Solution-kanalen”.
Visserligen är tyska Cenit omsättningsmässigt totalt sett större, men man ska minnas att av denna PLM-konsults omsättning på motsvarande 1,7 miljarder är stora delar att hänföra till ERP-sidan med SAP som dominerande inslag. TECHNIAS 1,3 miljarder kronor ligger mer renodlat inom DS-sfärens lösningar.
Bolaget leds av en av Technias medgrundare, Jonas Gejer.
Missa inte intervjun med Gejer – som PLM&ERP News’ chefredaktör, Verdi Ogewell, nyligen publicerat på vår amerikanska systersajt, engineering.com – apropå hur COVID-19 och Coronakrisen påverkar bolagets affärer. Man har faktiskt klarat sig överraskande bra.
– Tillverkningssidan har förstås påverkats, vilket är kopplat till faktorer som material- och komponentbrist på grund av stängda gränser och leveransvägar. Men ingenjörsverksamheten fortsätter dock i de flesta branscher. Vi är idag och i skenet av den globala coronautvecklingen ännu mer aktiva än tidigare, särskilt inom Life Science-sektorerna, där vi har flera kunder, säger han bl a.

Post-COVID-19-världen skapar helt nya möjligheter
Två dotterbolag inom global världstopp inom Addnodekoncernen – detta är imponerande marscherat av Johan Andersson och hans medarbetare.
Hur det hela utvecklas under trycket av Coronakrisen återstår att se, men mycket talar för att Addnode kommer att kunna utveckla en unikt stark ställning inom PLM-världens partnerekosystem.
Detta borde investerarna i aktievärlden ha i minne när COVID-19 släpper sitt hårda grepp och vi kliver in i en värld med på många vis nya förutsättningar; en värld där digitala lösningar får en avgörande betydelse för företags konkurrenskraft.

Klicka på rubriken nedan för att läsa artikeln på engineering.com:
”Dassault Partner TECHNIA Bets on Big New Style of Online PLM Event”

Här är Addnodekoncernes dotterbolag:
Adtollo
Arkiva
Canella
Decerno
EssVision
Evitbe
Forsler & Stjerna
Ida Infront
Kompanion
Mittbygge
Landborgen
Service Works Global
Sokigo
Stamford
Symetri
TECHNIA
Tribia
Voice Provider

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title